Działalność badawcza

Fundacja prowadzi badania naukowe w dziedzinie zarządzania, marketingu, pedagogiki, politologii i socjologii, poświęcone problematyce:

  • zarządzania organizacjami sektora edukacji i nauki,
  • marketingu i public relations na rynku usług edukacyjnych,
  • rozwoju edukacji,
  • innowacji w kształceniu,
  • postaw młodzieży i dorosłych wobec edukacji,
  • efektywności metod kształcenia,
  • polityki edukacyjnej państwa i samorządu.

Badania dotyczą tematyki o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej edukacji i wspierania transformacji polskiej szkoły w kierunku instytucji nowoczesnej, zorientowanej na rzeczywiste potrzeby uczniów, kształcącej kreatywność, odpowiednie postawy i kompetencje społeczne oraz refleksyjny stosunek do własnej roli społecznej i przyszłej roli zawodowej.


Badania mają wspierać rozwój innowacji w edukacji i stanowić źródło wiedzy dla wszystkich, którzy decydują o kierunkach ewolucji polskiej szkoły oraz uczestniczą w zarządzaniu nią. Wyniki prowadzonych badań prezentowane są w formie raportów i opracowań eksperckich udostępnianych na zasadzie powszechności lub przekazywanych podmiotom zamawiającym badanie. Wyniki badań prezentowane są również podczas organizowanych przez Fundację sympozjów i konferencji, w tym konferencji prasowych.

W latach 2012-2015 Fundacja prowadzi trzy projekty badawcze:


1)
Kompetencje społeczne nauczycieli (kontynuacja) - pojęcie kompetencji społecznych wprowadził do psychologii R. White w roku 1959. Termin ten oznacza umiejętności osiągania celów społecznych i jednostkowych, z jednoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji. Realizowany przez Fundację projekt  badawczy ma na celu zdiagnozowanie najbardziej oczekiwanych przez uczniów szkół średnich oraz najważniejszych w ich ocenie kompetencji społecznych nauczycieli oraz wpływ ich posiadania (lub nieposiadania) na wizerunek nauczyciela w oczach uczniów oraz efektywność jego pracy z perspektywy beneficjenta usług edukacyjnych. Projekt obejmuje m.in. badania uczniów metodą ankiety audytoryjnej.


2) Wizerunek szkoły i jego determinanty
(kontynuacja) – współczesne szkoły, zwłaszcza szkoły średnie i wyższe funkcjonują w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu zewnętrznym. W Polsce powstał przemysł usług edukacyjnych, a wśród kadr zarządzających oświatą coraz większą popularnością cieszą się koncepcje zarządzania marketingowego, zakładające m.in. systemowe działania na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku jej funkcjonowania. Celem projektu jest zidentyfikowanie oraz analiza czynników wpływających na powstanie wizerunku szkoły w oczach jej publiczności, a zwłaszcza klientów usług edukacyjnych. Projekt ma również na celu określenie warunków efektywności skutecznych działań marketingowych na rynku edukacyjnym.


3)
Maturzyści na rynku edukacyjnym – celem projektu jest poznanie opinii absolwentów szkół średnich na temat kierunków i specjalności oferowanych przez uczelnie funkcjonujące na terenie województwa śląskiego. Badamy m.in. jakie kierunki i specjalności cieszą się największą popularnością wśród maturzystów i czego maturzystom brakuje w ofercie edukacyjnej uczelni. Interesuje nas ponadto diagnoza postaw maturzystów jako przyszłych pracobiorców, ich wiedza na temat projektowania własnej ścieżki edukacyjnej w kontekście długookresowych planów edukacyjnych.

 

 


Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.