Efektywna promocja szkoły i pozyskiwanie funduszy

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Efektywna promocja szkoły oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność placówki oświatowej”. Konferencja, adresowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców i innych reprezentantów środowisk oświatowych, odbędzie się 20 maja 2016 roku w Sosnowcu, w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater (ul. Parkowa 1).   KONFERENCJA OBJĘTA PATRONATEM HONOROWYM PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH   W trakcie konferencji przedstawiane będą zagadnienia praktyczne dotyczące promocji i budowania wizerunku szkół i placówek edukacyjnych różnych typów, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w środowisku lokalnym i mediach. Ponadto na konferencji przedstawione zostaną praktyczne rady i rekomendacje dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność szkół. Prelegenci zaprezentują m.in. dostępne źródła środków zewnętrznych dla szkół oraz zasady aplikowania o fundusze. Spotkaniu towarzyszyć będzie dyskusja z udziałem specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką marketingu i zarządzania wizerunkiem szkół oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.   Program konferencji - pobierz! Zgłoszenie udziału w konferencji - pobierz!     Konferencja będzie miała charakter praktyczny - prelegenci zaproszeni do udziału w obradach to eksperci z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy nie są wyłącznie teoretykami, ale specjalistami zajmującymi się omawianymi zagadnieniami w wymiarze praktycznym. Eksperci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu szkół i placówek edukacyjnych funkcjonujących w warunkach niżu demograficznego i rywalizacji o ucznia.     Cele i tematyka Konferencji:   -przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;   -połączenie w ramach jednej konferencji problematyki promocji szkoły oraz finansowania projektów edukacyjnych (nie tylko dotyczących promocji) ze środków zewnętrznych;   -upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat zasad i narzędzi skutecznej promocji szkół i placówek oświatowych oraz aplikowania o fundusze pozarządowe i sponsorskie;   -podnoszenie jakości i efektywności działań szkół w zakresie marketingu i promocji własnej oferty edukacyjnej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;   -propagowanie dobrych praktyk w marketingu oświatowym i zarządzaniu finansami szkół i placówek oświatowych;   -wspieranie działalności szkół i placówek w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku w warunkach niżu demograficznego.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -jak skutecznie budować wizerunek szkoły/placówki;   -jak efektywnie pozyskiwać fundusze zewnętrzne dla szkoły;   -do jakich źródeł finansowania można sięgnąć, by zrealizować ciekawe projekty edukacyjne w swojej szkole/placówce?   -jak promować ofertę szkoły, by zyskała zainteresowanie otoczenia lokalnego i mediów;   -jakich błędów unikać w komunikacji z otoczeniem, rodzicami, dziennikarzami;   -jak wywołać zainteresowanie mediów wydarzeniami szkolnymi i jak reagować na ewentualną krytykę mediów; -jak umiejętnie „sprzedać” atuty szkoły/placówki w relacjach ze społecznością lokalną;   -w jaki sposób identyfikować własne zasoby marketingowe i wykorzystywać je w strategii promocyjnej;   -jak docierać do sponsorów, liderów opinii, potencjalnych partnerów itp.     Konferencja adresowana jest do reprezentantów środowisk edukacyjnych:   -organów prowadzących szkół i placówek edukacyjnych (a zwłaszcza naczelników i pracowników wydziałów/referatów edukacji),   -dyrektorów szkół wszystkich typów, przedszkoli, placówek oświatowych,   -nauczycieli,   -pracowników odpowiedzialnych za kontakty szkół z otoczeniem społecznym,   -menadżerów oświaty.     INFORMACJE ORGANIZACYJNE:   Termin i miejsce konferencji: 20 maja 2016 r., aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1   Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji – do 13 maja 2016 r.   Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!   Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej – 21 dni od potwierdzenia przez organizatorów przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji, na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.   Deklaracje udziału w konferencji prosimy przesyłać na Formularzu zgłoszeniowym dostępnym TUTAJ drogą e-mailową na adres: prezes@fundacja-edukacja.org.pl.   Opłata konferencyjna dla 1 uczestnika wynosi: 150 zł brutto   Opłatę konferencyjną należy wnosić przelewem bankowym na konto Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443475030, nr konta: PKO BP 84 1020 2498 0000 8102 0450 2670, w tytule podając „Konferencja – marketing” oraz – OBOWIĄZKOWO - imię i nazwisko uczestnika (uczestników).   Opłata konferencyjna obejmuje: -udział w obradach, -certyfikat uczestnictwa, -materiały konferencyjne w formie elektronicznej, -konsultacje pozaprogramowe, -bufet obejmujący kawę, herbatę i zimne napoje, -słodki poczęstunek w przerwach obrad.   Regulamin Konferencji - kliknij!   Wszelkich informacji na temat Konferencji udzielamy telefonicznie lub e-mailowo: tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl.   >>

Studia z Przyszłością - Gala 16 marca

16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.   W finale Programu, który służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia. Gośćmi Honorowymi uroczystości byli wybitni specjaliści w dziedzinie rynku pracy: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prof. Jan Wojtyła, były Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Szczegółowa relacja z Gali dostępna jest na stronie Programu "Studia z Przyszłością" - kliknij! >>

Konferencja: Akredytacja w szkolnictwie wyższym

15 grudnia 2015 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki". Wzięli w niej udział członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz najwybitniejsi polscy naukowcy zajmujący się problematyką jakości kształcenia. Konferencja służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli: prof. Józef Rogowski, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA, były Przewodniczący PKA, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki i prof. Paweł Chmielnicki - członkowie PKA, prof. Stanisław Kondracki, ekspert PKA, dr Anita Zarzycka, prodziekan wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego oraz mgr Agata Wroczyńska, kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję, w imieniu organizatorów otworzyli: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Dariusz Rott, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz mgr Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji.   W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania na uczelniach wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, zasad ocen programowych i instytucjonalnych dokonywanych przez PKA, zasad potwierdzania efektów kształcenia zdobytych poza szkolnictwem wyższym czy metod ewaluacji jakości nauczania.   – Staraliśmy się przekazać uczelniom wiedzę, w jaki sposób efektywnie wdrażać założenia Krajowych Ram Kwalifikacji, doskonalić wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia oraz skutecznie zarządzać uczelnią i procesami dydaktycznymi, w duchu „kultury jakości” - wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –W trakcie obrad przedstawiane zostały zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów, omówiono dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz wskazano konkretne rozwiązania w zakresie projektowania i wdrażania w praktyce wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Odbyła się też szeroka, żywa dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – mówi Kaczmarczyk.   Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Edukacji Praktycznej „Meritum” oraz Uczelnię Łazarskiego. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i odbywa się zawsze pod koniec roku. Kolejna edycja konferencji planowana jest na listopad 2016 roku.   >>
Archiwum aktualności

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.