Jak skutecznie budować wizerunek szkoły

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na Ogólnopolskie Szkolenie „Jak skutecznie budować wizerunek szkoły w środowisku lokalnym?”. Odbędzie się ono w dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 15.30 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Szkolenie, które będzie miało charakter PRAKTYCZNY, poprowadzi prof. ndzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk, jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie marketingu edukacyjnego, wieloletni szef działu promocji, dziennikarz i rzecznik prasowy.   Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom (przede wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom i menedżerom oświaty) praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz zasad i narzędzi budowania pozytywnego wizerunku szkoły, w tym kreowania skutecznych relacji z mediami, środowiskiem lokalnym, rodzicami uczniów czy kandydatów na uczniów.   Cena szkolenia: 200 zł / od osoby   Termin szkolenia: 12 grudnia 2018, godz. 15.30 - 19.00   Termin przyjmowania zgłoszeń: do 7 grudnia 2018 roku. Liczba miejsc ograniczona!   Miejsce szkolenia: Warszawa, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Aula im. Prof. Józefa Jury, ul. Jagiellońska 82D (Praga - Północ).   Jak się zgłosić? Należy przesłać do Organizatora droga e-mailową wypełnioną Kartę zgłoszeniową, która jest dostępna do pobrania poniżej. Kartę należy przesłać na adres: edu@lider-edu.pl. Karta zgłoszeniowa do pobrania - kliknij!   Informacje organizacyjne - kliknij!     W trakcie naszego Szkolenia:   -Przedstawimy zagadnienia praktyczne dotyczące promocji i budowania wizerunku szkół i placówek edukacyjnych różnych typów;   -Zaprezentujemy dobre i złe praktyki w działalności promocyjnej szkół i placówek;   -Zorganizujemy dyskusję z udziałem specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką marketingu i zarządzania wizerunkiem szkół, w trakcie której można będzie zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat własnych doświadczeń w działalności promocyjnej;   -Skoncentrujemy się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu szkół i placówek edukacyjnych funkcjonujących w warunkach niżu demograficznego i rywalizacji o ucznia.     Cele i tematyka Szkolenia:   -upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat zasad i narzędzi skutecznej promocji szkół i placówek oświatowych;   -podnoszenie jakości i efektywności działań szkół w zakresie marketingu i promocji własnej oferty edukacyjnej;   -propagowanie dobrych praktyk w marketingu oświatowym;   -wspieranie działalności szkół w zakresie budowania pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej i mediach;   -rozwijanie umiejętności zarządzania procesami komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej szkół;   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z działalnością marketingową szkół i placówek;     Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -jak skutecznie budować wizerunek szkoły/placówki;   -jak promować swoją ofertę, by zyskała zainteresowanie otoczenia;   -jak zbudować profesjonalną strategię promocyjną szkoły/placówki i jak ją wcielić w życie;   -jakich błędów unikać w komunikacji z otoczeniem, rodzicami, dziennikarzami;   -jak wywołać zainteresowanie mediów wydarzeniami szkolnymi i jak reagować na ewentualną krytykę mediów;   -jak umiejętnie „sprzedać” atuty szkoły/placówki w relacjach ze społecznością lokalną;   -w jaki sposób identyfikować własne zasoby marketingowe i wykorzystywać je w strategii promocyjnej;   -jak docierać do sponsorów, liderów opinii, potencjalnych partnerów itp.     Szkolenie adresowane jest do reprezentantów środowisk edukacyjnych:   -dyrektorów szkół wszystkich typów, przedszkoli, placówek oświatowych,   -organów prowadzących szkół i placówek edukacyjnych (a zwłaszcza naczelników i pracowników wydziałów/referatów edukacji),   -nauczycieli,   -pracowników odpowiedzialnych za kontakty szkół z otoczeniem społecznym,   -dziennikarzy specjalizujących się w tematyce edukacyjnej,   -menadżerów oświaty.     Prowadzący szkolenie   Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk   Politolog o szerokich zainteresowaniach naukowych (komunikacja społeczna, marketing, administracja publiczna, polityka samorządowa, problemy współczesnej edukacji, zarządzanie organizacją publiczną, systemy medialne). Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w latach 2012-2014 ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspert Kolegium Rektorów i Założycieli Uczelni Niepublicznych Województwa Śląskiego. Członek Zarządu Fundacji "Humanitas", zajmującej się działalnością w dziedzinie edukacji i szkolnictwa wyższego. W latach 2004-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2004-2010 rzecznik prasowy i kierownik działu promocji uczelni wyższej. W latach 1999-2014 dziennikarz i menedżer prasy lokalnej (reporter, redaktor naczelny, wydawca). Od 2009 roku dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego w Sosnowcu, od 2006 roku właściciel prywatnej firmy szkoleniowej specjalizującej się w problematyce edukacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień jakości kształcenia i marketingu edukacyjnego). Członek Komitetu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - oddział w Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. W latach 2009-2010 redaktor naczelny półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej”. Laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (dwukrotnie) oraz Stypendium Województwa Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Wiele podróżuje. Dotychczas zwiedził m.in. Stany Zjednoczone, Francję, Włochy i Hiszpanię, a w bieżącym roku planuje podróż do Japonii i Meksyku. Jego hobby to pisanie tekstów piosenek. Utwory z jego tekstami śpiwała m.in. Anna Wyszkoni i bracia Cugowscy.     Dodatkowe informacje:   tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: edu@lider-edu.pl >>

Akredytacja i ocena jakości kształcenia po 1 X 2018

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału VIII edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie ustawy 2.0". Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.   Szkolnictwo wyższe ulega obecnie kolejnej rewolucji związanej z wejściem w życzie Konstytucji dla Nauki, zwanej również Ustawą 2:0. Wprowadzone nową ustawą zmiany w znacznej mierze odnoszą się do kwestii warunków prowadzenia studiów, wymagań kadrowych, zapewniania jakości kształcenia i oceny tej jakości przez instytucje akredytacyjne. Nasza konferencja, jak co roku, pozwoli zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach. Referaty wygłoszą wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prof. Zbigniew Marciniak, b. przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz mec. Marcin Chałupka, uczestnik prac nad tworzeniem Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, b. ekspert PKA, jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego*.   Dodatkowe informacje i materiały do pobrania: -Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów - kliknij! -Zgłoszenie udziału - kliknij! -Informacje organizacyjne - kliknij!   O Programie Konferencji:   W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.   Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.   Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:   -  jak, po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne; - jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi; - jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami nowego prawa o szkolnictwie wyższym, - jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.     W trakcie konferencji:   -Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki;   -Przedstawione będą kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;   -Przedstawiane będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej;   -Zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;   -Przedstawione zostaną nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;   -Odbędzie się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;   -Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.   Regulamin konferencji - kliknij!   Kontakt z organizatorami - kliknij!     Dodatkowe informacje:   tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: akredytacja@fundacja-edu.eu   *Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych ekspertów. Spostrzeżenia te są jednak formułowane w oparciu o bogate doświadczenie i dorobek referentów, w tym dorobek akredytacyjny.   >>

5. edycja Przedsiębiorstwa Przyszłości

Już wktórce odbędzie się Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, którego organizatorami są nasza Fundacja oraz Agencja Kreatywna PRC. W naszym Konkursie przyznajemy certyfikaty i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych i rozwojowych polskich przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na stronie: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl. "Przedsiębiorstwo Przyszłości" to Ogólnopolski Program, w którym oferujemy usługę certyfikacji firm cechujących się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim. Program ma charakter otwarty - może do niego przystapić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyniki tegorocznej, V edycji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłosimy we wrześniu 2018 roku podczas Gali Finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Programie "Przedsiębiorstwo Przyszłości" mogą wziąć udział firmy różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na Certyfikat mają firmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są odpowiedzialne społecznie. Dlaczego „Przedsiębiorstwo Przyszłości”? Określenie „przedsiębiorstwo przyszłości” coraz częściej funkcjonuje w języku specjalistów od zarządzania. Oznacza ono firmę, która dzięki inwestowaniu w wiedzę i kapitał ludzki potrafi stale umacniać swoją pozycję na rynku i nie boi się wyzwań przyszłości. Taka firma rozwija się szybciej niż inne, dystansuje konkurencję, działa sprawnie i elastycznie, wprowadza nowe produkty i usługi, pozytywnie zaskakuje rynki. Jest to możliwe dlatego, że „firma przyszłości” inwestuje w ludzi – ich wiedzę, kompetencje, rozwój osobisty. W „przedsiębiorstwie przyszłości” to pracownicy są najważniejszym kapitałem, bo od ich kreatywności, zaangażowania i kwalifikacji zależy rozwój firmy, jej wyniki i poziom innowacyjności. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” służy wskazywaniu i wyróżnianiu takich właśnie firm – firm, które swoją przyszłość wiążą z rozwojem zasobów ludzkich, a o ich nowoczesności świadczy podejście do pracowników, wiedzy i innowacji. Certyfikat "Przedsiębiorstwo Przyszłości" to prestiż, promocja, zaufanie rynku, marka solidnego pracodawcy, wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.   Kontakt: +48 32 747-26-03 kom. +48 607-035-169   E-mail: biuro@przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl >>

Uczelnia na miarę potrzeb 2018

16 maja 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb", organizowana przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Patronat honorowy nad konferencją objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający. Podczas konferencji warto podyskutować o tym: Jak reklamować uczelnie? Jak zadbać o studenta z zagranicy ? Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ? Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia? Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie? Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej? Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2018 roku w Warszawie.   Wykłady poprowadzą:   - Dr Marcin Gębarowski – adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. "Współczesne targi w służbie działań marketingowych szkół wyższych" (Celem wystąpienia będzie przedstawienie procesu przygotowania i realizacji prezentacji targowych uczelni, jak również elementów, które determinują sukces aktywności wystawienniczej. Podczas prezentacji omówione zostaną następujące zagadania: cechy targów istotne w aktywności marketingowej szkół wyższych, etapy procesu przygotowania i realizacji prezentacji targowej, grupy osób odwiedzających stoiska uczelni, zasady prawidłowego komunikowanie się z uczestnikami targów, najczęściej popełniane błędy podczas prezentacji targowych, targi wirtualne – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań targowych?) - Dr hab. Piotr Gawliczek - prof. KSW, Dyrektor Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. "Quo vadis e-learning? Wnioski i rekomendacje z perspektywy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku" (Celem wystąpienia będzie obalenie pokutujących mitów na temat e-learningu - organizacyjnych, technicznych i mentalnych oraz przedstawienie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako uczelni otwartej na innowacje, zaangażowanej w międzynarodowe przedsięwzięcia e-learningowe w ramach programów wspierania transformacji systemów edukacyjnych krajów partnerskich NATO. Ponadto przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania związane z możliwościami platformy LMS ILIAS w zakresie wspierania procesu dydaktycznego (np. e-learningowe studia podyplomowe), prowadzeniem zajęć angażujących studentów, a także niekonwencjonalnych sposobów wykorzystywania mediów społecznościowych w kształceniu i szkoleniu.) Tematyka konferencji: 1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów Rola serwisu internetowego w komunikacji Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM) Media społecznościowe jako główne źródło informacji Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie 2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią Integracja systemów ICT Bezpieczeństwo danych i informacji Oprogramowanie antyplagiatowe System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej Systemy kontroli dostępu Infrastruktura PKI Zarządzanie zasobami uczelni Systemy ERP do zarządzania uczelnią Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem Budowa profesjonalnej serwerowni Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych Backup i archiwizacja dokumentów   Grupa docelowa: Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: - Rektorzy - Kanclerze - Dziekani - Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki. Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT* Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.   Strona Konferencji: http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-25-04-2018 >>
Archiwum aktualności

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.