Projekty edukacyjne

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego realizuje (samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi) projekty edukacyjne adresowane do środowisk akademickich oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Większość projektów dotyczy problematyki edukacji lokalnej i regionalnej, edukacji przez kulturę oraz innowacji edukacyjnych.

 

FREiSW obejmuje także patronatem wartościowe przedsięwzięcia edukacyjne, zbieżne z celami działania Fundacji wyrażonymi w statucie, jak również udziela wsparcia finansowego projektom o szczególnie istotnym znaczeniu dla upowszechniania nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce, upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia i innowacji w edukacji, poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji,  nauki i funkcjonowania rynku pracy oraz rozwijania i umacniania postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnego państwa, gospodarki opartej na wiedzy oraz kapitału społecznego.

 

 

Najważniejsze projekty edukacyjne realizowane bądź wspierane (w formie finansowej lub merytorycznej) przez Fundację:

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Przyszłość w rozumie”


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku została partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Przyszłość w rozumie”, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych: wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie oraz wiedzy o języku polskim (romantyzm, pozytywizm). Cele konkursu: upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa i administracji, poszanowania prawa oraz kształtowania postaw obywatelskich, a także wiedzy o języku polskim i historii literatury polskiej. Dla zwycięzców dwuetapowego konkursu przewidziane są nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a także upominki dla szkół i nauczycieli. Nagrody dla laureatów funduje m.in. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Projekt "Pracownia"

 

W 2012 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego włączyła się w organizację projektu edukacyjno-kulturalnego „Pracowania”, realizowanego w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” przez artystę malarza Wojciecha Gilewicza. Celem projektu było propagowanie nowoczesnych metod edukacji poprzez sztukę oraz promocja aktywności artystycznej młodzieży. Fundacja jako partner projektu ufundowała m.in. materiały plastyczne dla autora wystawy oraz przygotowała kampanię promocyjną „Pracowni” w województwie śląskim.

 

 

Projekt „Bystrzaki z czwartej klasy”

 

W 2011 roku rozpoczęła realizację projektu „Bystrzaki z czwartej klasy”, adresowanego do  uczniów szkół podstawowych, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w klasie czwartej. Projekt obejmował warsztaty prowadzone przez psychologów i pedagogów. Specjaliści Fundacji przygotowywali uczniów do efektywnej nauki na poziomie klas 4-6. Nauka w klasach od 1 do 3 często przypomina zabawę i odbywa się z zastosowaniem zupełnie innych metod dydaktycznych niż te wykorzystywane przez nauczycieli na wyższych poziomach edukacji w szkole podstawowej. Przygotowane przez Fundację zajęcia miały pomóc uczniom przygotować się do nowych wymagań edukacyjnych, jakie stawia przed nimi awans do klasy czwartej oraz lekcje w kolejnych klasach. W ramach warsztatów uczniowie poznawali zasady efektywnego uczenia się oraz ćwiczyli metody zapamiętywania i szybkiego czytania.

 

 

„Zagłębiowskie bajanie” – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci

 

W 2012 roku Fundacja była partnerem projektu „Zagłębiowskie bajanie” realizowanego przez Fundację „Humanitas” i Wyższą Szkołę Humanitas, w ramach grantu Gminy Sosnowiec. Projekt adresowany był do uczniów sosnowieckich szkół podstawowych. Celem „Zagłębiowskiego bajania” było: propagowanie wśród dzieci regionalnej i lokalnej wiedzy historycznej, kreowanie tożsamości lokalnej, kształtowanie kultury literackiej dzieci oraz wysokiej kultury języka, kreowanie wrażliwości artystycznej, rozwijanie wyobraźni, samoekspresyjności i zdolności do  pracy w grupie, rozwijanie potrzeby obcowania z plastyką i literaturą, stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, kształtowanie emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata, w tym dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i regionu.

 

 

W ramach „Zagłębiowskiego bajania” naukowcy, samorządowcy, regionaliści, reprezentanci instytucji kultury i organizacji pozarządowych z Zagłębia uczą dzieci historii miasta poprzez opowiadanie bajek i legend o tematyce regionalnej. Podczas spotkania literackiego w Wyższej Szkole Humanitas blisko 200 maluchów - uczniów sosnowieckich szkół podstawowych – wysłuchało zabawnych opowiastek o przeszłości Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Bajki dla maluchów przygotowały i przeczytały m.in. Grażyna Kaczmarczyk i Halina Przeniosło z zarządu naszej Fundacji. Bajki łączyły w sobie elementy fikcji literackiej i prawdy historycznej. Dzieci mogły posłuchać m.in. o złośliwym trollu z Zagórza, początkach Będzina, tragicznych wydarzeniach pod Hutą Katarzyna, czarownicy z Czeladzi i genezie Trójkąta Trzech Cesarzy.

 

Po prezentacji bajek uczniowie uczestniczący w projekcie wykonywali ilustracje plastyczne do historii, których wysłuchali. Rysunki te wzięły udział w konkursie, a najlepsze prace zostały wydane w formie albumu. Jury konkursowe obradowało pod przewodnictwem Grażyny Kaczmarczyk, prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Projekt Seniorallia 2012

 

W 2012 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego była partnerem projektu edukacyjnego „Zagłębiowskie Seniorallia”, realizowanego przez Fundację „Humanitas” w Sosnowcu. Projekt obejmował cykl warsztatów i wykładów dla osób starszych, które miały  na celu ich aktywizację, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawę jakości życia seniorów. Tematyka zajęć organizowanych w ramach „Senioralliów Zagłębiowskich” obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące wykorzystania wolnego czasu, zdrowego trybu życia w wieku starszym, autoprezentacji, aktywności społecznej i wolontariatu. Seniorzy uczestniczyli także w wykładach na temat finansów i emerytur, a chętni uzyskali bezpłatną pomoc prawną. W programie Senioralliów znalazły się warsztaty artystyczne, fotograficzne, informatyczne i sportowe: joga, fitness i nordic walking. Zajęcia odbywały się w gmachu Wyższej Szkoły Humanitas oraz na terenie Sosnowca (m.in. w Parku Sieleckim i na Placu Stulecia). Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego była m.in. sponsorem nagród dla uczestników Senioralliów.

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.