Studia podyplomowe - Partnerstwo dla wiedzy

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym „Partnerstwo dla wiedzy”, zainicjowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. W ramach „Partnerstwa...” Fundacja wspiera prowadzenie studiów podyplomowych dofinansowanych w 50% z budżetu projektu. Studia adresowane są do osób zameldowanych bądź pracujących na terenie województwa śląskiego.

 

 

 

W ramach projektu Wyższa Szkoła Humanitas, we współpracy z innymi sygnatariuszami „Partnerstwa dla wiedzy”, oferuje kształcenie na 10 kierunkach.

 

W lutym 2013 roku sosnowiecka Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała dofinansowanie do prowadzonych przez siebie studiów podyplomowych, w ramach konsorcjum tworzonego przez partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i instytucje lokalne. Podmioty te, w tym Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przystąpiły do realizacji projektu „Partnerstwo dla wiedzy”, którego ideą jest stworzenie i rozwijanie sieci współpracy oraz wymiany zasobów (takich jak środki finansowe, know-how, specjalistyczna kadra, doświadczenia edukacyjne i biznesowe) pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przedsiębiorczości, administracji publicznej i NGO. Firmy, organizacje i instytucje państwowe podpisały porozumienie z Wyższą Szkołą Humanitas, w ramach którego uczelnia prowadzić będzie dofinansowane studia podyplomowe dla mieszkańców województwa śląskiego.


 

 

 

Profil studiów, koncepcja i programy kształcenia, obsada kadrowa nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne kierunki studiów a także działania marketingowe dotyczące studiów uzgadniane będą w ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a pozostałymi sygnatariuszami projektu „Partnerstwo dla wiedzy”. W ten sposób uczelnia nie tylko zagwarantuje swoim studentom obniżenie kosztów kształcenia (dzięki dofinansowaniu ze strony partnerów), ale także zaproponuje studia zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego i przygotowane wedle zaleceń, sugestii oraz z uwzględnieniem doświadczeń swoich najważniejszych interesariuszy zewnętrznych - pracodawców.

 

Dofinansowanie w ramach projektu „Partnerstwo dla wiedzy” obejmuje 10 kierunków studiów podyplomowych:


•          Administracja publiczna

•          Administracja w systemie bezpieczeństwa

•          Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa

•          Podatki i prawo podatkowe

•          Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

•          Bezpieczeństwo i higiena pracy

•          Logistyka w biznesie

•          Zarządzanie zasobami ludzkimi

•          Mediacje sądowe i pozasądowe

•          Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie i partnerach:


humanitas.edu.pl/partnerstwodlawiedzy

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.