KORZYŚCI Z UDZIAŁU

Co zyskują uczelnie dzięki udziałowi w Programie?


-Uczelnie otrzymują prestiżowy certyfikat, potwierdzający ich osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji dla rynku pracy oraz podnoszenie jakości kształcenia (z myślą o zawodowej przyszłości absolwentów).

 

Nasz Certyfikat jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Wnioski certyfikacyjne oceniają wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy naukowi uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i niekwestionowany dorobek w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem wyższym. Funkcję przewodniczącego komisji recenzentów pełni prof. dr hab. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2006-2013 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O tym, które uczelnie otrzymają Certyfikat, decyduje komisja środowiskowa złożona ze specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. Siłą Programu „Uczelnia Liderów” jest jego ranga!

 

-Uczelnie mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku  Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności promocyjnej.


To ważne w dobie rosnącej konkurencji między uczelniami i nasilającego się niżu demograficznego. Certyfikat pomoże w zbudowaniu marki uczelni kształcącej absolwentów przygotowanych do startu na rynku pracy. Uczelnie, które otrzymają Certyfikat, uzyskują prawo posługiwania się logo, godłem i herbem „Uczelnia Liderów” na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

-Uczelnie poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów zewnętrznych, która pomaga podnosić efektywność ich działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem.


Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każda uczelnia uczestnicząca w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat jakości swojej działalności dydaktycznej oraz aktywności w obszarze objętym certyfikacją.  Pozwala to dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich efektywności.

 

 

-Przedstawiciele uczelni wyróżnionych certyfikatem będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy podczas uroczystej gali wręczenia Certyfikatów, która odbędzie się w szacownych murach Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Udział w Gali będzie okazją do promocji uczelni oraz nawiązania kontaktów z innymi szkołami wyższymi oraz sektorem biznesu.

 

 

-Uczelnie wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć – na preferencyjnych warunkach -w projektach konferencyjnych, szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 


 

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że szkoła wyższa uczestnicząca w Programie:

 

-stara się kształcić liderów - ludzi kreatywnych, twórczych, innowacyjnych oraz wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego;


-w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy;


-stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej;


-inwestuje we współpracę ze swoim otoczeniem społecznym;


-inwestuje w innowacje edukacyjne;


-aktywnie wspiera swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy;


-jest miejscem, w którym warto się kształcić i inwestować we własny rozwój zawodowy;


-podejmuje działania w kierunku rozwijania wśród studentów postaw pro-przedsiębiorczych;

 

 


Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.