Śląski Klaster Edukacji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego znalazła się w gronie współtwórców „Śląskiego Klastra Edukacji”, którego pomysłodawcą jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Klaster to sieć partnerów działających w sferze edukacji, którego celem jest wspieranie przedsiębiorców oraz innych podmiotów poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej na transferze wiedzy. Partnerami klastra są m.in. jednostki samorządu terytorialnego i jednostki naukowo-badawcze.

 

Śląski Klaster Edukacyjny uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 „Transfer Technologii i Innowacji”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Przedmiotem współpracy w ramach klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców a systemem edukacji. Ponadto klaster dąży do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i ich upowszechniania, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń i upowszechnia najlepszych praktyk w oparciu o współpracę jego partnerów, promuje ideę klasteringu oraz dąży do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji.

 

W ramach współpracy podmiotów tworzących klaster organizowane są szkolenia, seminaria i konferencje poświęcone problematyce edukacji i innowacyjności. W swojej działalności klaster wykorzystuje innowacyjną technologię sztucznej inteligencji, która pozwoli na stworzenie unikatowych w skali kraju metod i narzędzi Edukacji – tzw. Wirtualnego Trenera. Wirtualny Trener będzie inteligentnym, interaktywnym narzędziem typu automatyczny chat. Dzięki tej technologii można będzie zwiększyć efektywność prowadzonych szkoleń w wyniku opracowania wsparcia procesu dydaktycznego poprzez jego uzupełnienie o interaktywne moduły, skrypty oraz bazę wiedzy spójną z realizowaną tematyką szkolenia. Dzięki mechanizmom Sztucznej Inteligencji Wirtualny Trener będzie się zachowywał jak dobrze przygotowany wykładowca czy prowadzący szkolenie. Dotychczas w skali kraju nie zastosowano w/w narzędzia w procesie dydaktycznym. Innowacyjna technologia zostanie udostępniona wszystkim członkom klastra, co pozwoli na jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym  w wyniku opracowania w ramach klastra nowych programów szkoleń.

 

29 sierpnia 2011 roku prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk podpisała umowę o utworzeniu Śląskiego Klastra Edukacyjnego. Celem Fundacji jako partnera klastra jest m.in. realizacja projektów w zakresie nowych produktów oraz działań badawczych i informacyjnych z zakresu edukacji, propagowanie, wspieranie i rozwój badań w dziedzinie nauk zajmujących się szeroko pojętą edukacji oraz promocja rozwoju innowacyjnych technologii w branży szkoleniowej.

 

 

Strona internetowa Śląskiego Klastra Edukacji - kliknij!

 


Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.