Działalność wydawnicza

W ramach aktywności wydawniczej Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje opracowania i publikacje naukowe poświęcone polityce edukacyjnej, public relations i marketingowi w szkolnictwie, edukacji regionalnej oraz psychologicznym i pedagogicznym aspektom uczenia się. Fundacja udziela także dofinansowania projektom wydawniczym o charakterze naukowym i edukacyjnym.


Ukazały się:

 

 

Michał Kaczmarczyk, Public relations szkół wyższych. Model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej, Katowice - Sosnowiec 2013.

 

To pierwsza na polskim rynku publikacji naukowych tak obszerna monografia poświęcona w całości problematyce public relations uczelni. Autor, na ponad 780 stronach książki, charakteryzuje uwarunkowania i narzędzia akademickiego PR oraz konsekwencje stosowania zabiegów wizerunkowych w praktyce działalności szkół wyższych.

Celem książki Michała Kaczmarczyka jest skonstruowanie normatywnego modelu public relations uczelni, a następnie skonfrontowanie tego modelu z rzeczywistym obrazem polityki PR polskich uczelni, wyłaniającym się zarówno z obserwacji praktyki funkcjonowania szkół, jak i z badań empirycznych, dostarczających odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań o stan i jakość PR instytucji akademickich. Analizując działalność z obszaru PR uczelni, autor koncentruje się przede wszystkim na jego aspekcie komunikacyjnym, traktując public relations jako sztukę budowania i podtrzymywania wzajemnego zaufania, zrozumienia i akceptacji pomiędzy uczelnią a jej publicznościami. Poprzez odniesienie PR do koncepcji kapitału społecznego autor uchwycił i opisał m.in. skomplikowane zależności pomiędzy interesem uczelni a interesem publicznym, pomiędzy komunikowaniem instytucjonalnym szkoły wyższej a innego typu relacjami łączącymi uczelnię z otoczeniem, pomiędzy strategią sformułowaną na poziomie mikroekonomicznym a metastrategią społeczną uczelni.

Praca M. Kaczmarczyka stanowi efekt wieloletnich badań nad specyfiką public relations szkół wyższych, które autor prowadził w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas. Monografia składa się z siedmiu rozdziałów o charakterze teoretycznym i empirycznym.

 

Monografia została dofinansowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja uczestniczyła także w realizacji projektu badawczego, którego wyniki zaprezentowano w monografii.

 

 

Zagłębiowskie bajanie, Sosnowiec 2011

 


W lipcu 2011 roku na rynku wydawniczym ukazała się książka „Zagłębiowskie bajanie”, przygotowana wspólnie przez Fundację „Humanitas”, Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Publikacja to  efekt projektu realizowanego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Książka adresowana jest do dzieci w wieku szkolnym. Cześć nakładu trafiła do rąk małych pacjentów sosnowieckiego Centrum Pediatrii, część do bibliotek i szkół podstawowych.

Od lutego do czerwca 2011 roku Fundacja Humanitas, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wyższa Szkoła Humanitas realizowały wspólny projekt pt. „Zagłębiowskie bajanie”. Jego celem było popularyzowanie wśród dzieci – uczniów szkół podstawowych – wiedzy historycznej (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat dziejów Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego) oraz rozbudzanie u najmłodszych pasji literackich i plastycznych. W ramach projektu odbywały się m.in. spotkania z dziećmi, w trakcie których znane i lubiane postaci życia publicznego województwa śląskiego opowiadały maluchom bajki i legendy inspirowane historią regionu. Zadaniem dzieci biorących udział w warsztatach było wykonanie ilustracji do zaprezentowanych legend oraz przygotowanie własnych opowieści na temat historii Śląska i Zagłębia. Spotkania z uczniami szkół podstawowych, realizowane w ramach zadań publicznych miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2011 roku, zostało zakończone wydaniem książki z bajkami. Zawiera ona kilkanaście opowieści, które zwyciężyły w konkursie na najpiękniejsze i najciekawsze zagłębiowskie legendy. Publikacja adresowana jest do dzieci w wieku szkolnym.W przygotowaniu:


Promocja szkoły od A do Z – publikacja poświęcona teorii i praktyce marketingu na rynku usług edukacyjnych różnych szczebli, zawierająca studia przypadków działań promocyjnych placówek edukacyjnych oraz analizę podstawowych narzędzi wykorzystywanych w kreowaniu wizerunku szkoły;


Zarządzanie czasem w szkole – publikacja na temat sposobów organizacji warsztatu pracy i zarządzania terminami w aktywności zawodowej nauczyciela, podejmująca m.in. zagadnienia efektywności pracy i radzenia sobie z tzw. czynnikami marnotrawstwa czasu.

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.