Akredytacja na uczelniach - w dobie pandemii

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Ocena jakości kształcenia w warunkach pandemii". Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną organizatorzy podjęli decyzję, że spotkanie zorganizowane zostanie w formie zdalnej.

 

Konferencja będzie służyła omówieniu najnowszych zmian w zakresie metod i kryteriów dokonywania przez instytucje akredytacyjne oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkania poruszymy zagadnienie akredytacji zdalnej oraz przedstawimy zasady jej przeprowadzenia oraz przygotowania uczelni do takiej formy oceny jakości kształcenia. Tematem konferencji będzie również nowa instytucja stosowana w praktyce akredytacyjnej PKA, tj. „stanowiska interpretacyjne”. „Stanowiska interpretacyjne” to system ujednolicania wykładni prawa w ramach PKA. W trakcie konferencji przedstawione zostaną najciekawsze stanowiska interpretacyjne już podjęte oraz pomysły na kolejne. Ponadto konferencja poświęcona będzie zasadom weryfikowania i dokumentowania efektów uczenia się w warunkach edukacji zdalnej. Prelegenci omówią także praktyczne zagadnienia dotyczące edukacji zdalnej, np. kwestie prawa do ochrony wizerunku wykładowców prowadzących wykłady on-line czy też zagadnienia przetwarzania danych osobowych na platformach do edukacji zdalnej.

 

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione podczas naszej konferencji. Konferencja, jak co roku, pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach - w szczególnych warunkach, jakie związane są pandemią i pracą akademicką w formie zdalnej (e-learning). W roli prelegentów i dyskutantów wystąpią wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.

 

Kartę uczestnictwa należy przesłać w terminie do 1 grudnia 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fundacja-edukacja.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! Wysokość opłaty konferencyjnej dla 1 uczestnika wynosi 550 zł.


 

Dodatkowe informacje i materiały do pobrania:


-Program Konferencji - kliknij!


-Zgłoszenie udziału - kliknij!


-Informacje organizacyjne - kliknij!

 

 

O Programie Konferencji:

 

Organizator Konferencji umożliwi uczestnikom zadawanie pytań ekspertom na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.

 

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.

 

Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:

 

-  jak, w dobie pandemii, edukacji e-learningowej i akredytacji zdalnej, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;

- jak stosować w praktyce nową instytucję akredytacyjną, jaką są "stanowiska interpretacyjne" PKA,

- jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do kształcenia zdalnego,

- jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.

 

 

W trakcie konferencji:

 

-Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z pandemią;

 

-Przedstawione zostaną kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;

 

-Przedstawiane zostaną zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej prowadzonej zdalnie;

 

-Zaprezentowane będą dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;

 

-Przedstawiono zostaną nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;

 

-Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.

 

Konferencja będzie dla uczestników dostępna na żywo w internecie, bez konieczności instalowania i korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Przebieg konferencji będą Państwo mogli oglądać on-line w standardowej przeglądarce internetowej, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, który udostępnimy Państwu przed konferencją. Ponadto wszyscy uczestniczy konferencji otrzymają (po jej zakończeniu) dostęp do pełnego nagrania z konferencji, dokumentującego wystąpienia kolejnych prelegentów. Udostępnimy Państwu także platformę do zadawania pytań referentom konferencji, aby umożliwić uzyskanie odpowiedzi i interpretacji nurtujących Państwa zagadnień. Drogą elektroniczną otrzymają Państwo również certyfikat udziału w obradach oraz wszelkie pozostałe materiały.

 

 

Regulamin konferencji - kliknij!

 

Kontakt z organizatorami - kliknij!

 

 

Dodatkowe informacje:

 

tel. +48 32 747-26-03

tel. kom. +48 607-035-169

e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

 

*Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych prelegentów, którzy w trakcie konferencji występują z afiliacją swoich macierzystych ośrodków akademickich.


Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.