II edycja konferencji: Monitorowanie karier absolwentów...

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 9 maja 2014 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Konferencja objęta została patronatem honorowym Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

 


Zaproszenie i folder informacyjny Konferencji – kliknij!

 

Program Konferencji – kliknij!

 

Formularz zgłoszenia – kliknij!

 

Informacje organizacyjne i opłata konferencyjna – kliknij!

 

 

Konferencja „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów - metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy” poświęcona będzie omówieniu wyzwań, przed jakimi stoją uczelnie w świetle kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenia systemu monitorowania karier absolwentów opartego o analizę danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnym stanie prawnym obowiązek badania losów absolwentów w celu dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy spoczywa na szkołach wyższych. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy zadanie to będzie realizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z ZUS. Rolą uczelni stanie się natomiast interpretowanie uzyskanych wyników i wprowadzanie działań projakościowych, w tym doskonalenie programów kształcenia, na podstawie wniosków z analizy „zewnętrznej”. Ponadto uczelnie będą mogły nadal prowadzić własne, autorskie badania losów absolwentów, gdyż sprzyja to wysokiej kulturze jakości kształcenia i jest oczekiwane przez instytucje akredytujące (np. Polską Komisję Akredytacyjną). Badania losów absolwentów na poziomie uczelni powinny jednak opierać się na metodach jakościowych, albowiem dane ilościowe nt. rynku pracy i sytuacji absolwentów szkoły wyższe otrzymywać będą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie powinny więc wypracować skuteczne sposoby budowania relacji z absolwentami oraz znaleźć instrumenty pozwalające śledzić ich losy na rynku pracy w oparciu o narzędzia jakościowe, a nie ilościowe, dominujące dotychczas w praktyce monitorowania karier.

 

 

Nasza Konferencja pozwoli odpowiedzieć na pytania:

 

-Jakie metody badań jakościowych można wykorzystywać w procesie monitorowania karier absolwentów? Które z nich są najskuteczniejsze i dlaczego?

 

-Jak projektować procedury badania losów absolwentów w nowych warunkach prawnych?

 

-Czy w monitorowaniu losów absolwentów mają zastosowanie innowacyjne metody badań socjologicznych, takie jak np. metody oparte na e-informacji?

 

-W jaki sposób wykorzystywać wyniki badań losów absolwentów w procedurach podnoszenia jakości kształcenia i dostosowywania planów i programów studiów do wymogów rynku pracy?

 

-Jakie „dobre praktyki” w monitorowaniu losów absolwentów stosowane przez najlepsze polskie uczelnie mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych?

 

 

W trakcie konferencji zaprezentujemy praktyczne rozwiązania stosowane w procesie monitorowania karier absolwentów, z wykorzystaniem narzędzi jakościowych. Przedstawimy także wnioski i zalecenia wynikające z prac Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące sposobów wykorzystania informacji zwrotnej z badań losów absolwentów w procedurach zapewniania wysokiej jakości kształcenia oraz najczęściej popełniane błędy w tym zakresie.  Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznej, aplikacyjnej wiedzy oraz zaprezentowanie „dobrych praktyk” i pożądanych rozwiązań w dziedzinie monitorowania karier absolwentów.

 

Do udziału w obradach w charakterze referentów zaprosiliśmy ekspertów zajmujących się problematyką:

 

-jakości kształcenia,

-zarządzania biurami karier,

-metodologii badan społecznych,

-rynku pracy.

 

Konferencja będzie miała charakter praktyczny. Organizatorzy pragną zapewnić jej uczestnikom możliwość merytorycznego kontaktu i dyskusji na temat wskazanych powyżej zagadnień.

 

Konferencja adresowana jest w szczególności do osób odpowiadających na uczelniach (wydziałach) za monitorowanie karier zawodowych absolwentów, zapewnianie jakości kształcenia oraz dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Zapraszamy w szczególności:

 

-rektorów, dziekanów, pełnomocników ds. jakości kształcenia,

-pracowników biur karier,

-specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesem dydaktycznym,

-przedstawicieli biur i organizacji odpowiedzialnych za budowanie relacji z absolwentami,

-naukowców zainteresowanych problematyką rynku pracy,

-naukowców zainteresowanych tematyką metod jakościowych w badaniach społecznych.

 

Wszelkich informacji na temat Konferencji udziela biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Organizatorzy:

 

aaa

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.