Archiwum aktualności

Fundacja wspiera "Senioralia 2012"

Symbolicznym przekazaniem kluczy miasta studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęły się tegoroczne Senioralia. Dwudniowa impreza edukacyjno - rekreacyjna zorganizowana została przez Fundację Humanitas wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Uniwersytetem Rodzinnym działającym przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Tegoroczne Senioralia wsparła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która była partnerem projektu. Impreza trwała 17 i 18 maja 2012 roku. W trakcie pierwszego dnia, kilkudziesięciu uczestników wzięło udział m.in. w wykładzie inauguracyjnym, wycieczce śladami historii Sosnowca oraz koncercie w wykonaniu słuchaczy UTW. Impreza potrwa do dzisiejszego popołudnia.   W trakcie uroczystej inauguracji w auli Wyższej Szkoły Humanitas Arkadiusz Chęciński, I zastępca prezydenta Sosnowca, wręczył przedstawicielom seniorów symboliczne klucze do bram miasta. - Senioralia to bardzo ważna impreza, która trwa równolegle ze świętem młodszych studentów - Zagłębiowskimi Juwenaliami - oraz organizowaną w tych dniach przez miasto rocznicą urodzin wybitnego sosnowiczanina Jana Kiepury. W imieniu władz miasta wręczam przedstawicielom seniorów symboliczne klucze. Życzę Państwu wielu pozytywnych wrażeń i emocji w trakcie dwudniowego święta - dodał.   Dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas przypomniał, że życie studenckie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także możliwość rozwijania swoich pasji. - Dlatego cieszę się, że gościmy Państwa w ramach tegorocznych Senioraliów, które - mamy nadzieję - pomogą uczestnikom rozwinąć nowe zainteresowania. Program jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie.   Wykład inauguracyjny w trakcie tegorocznych Senioraliów wygłosiła prof. dr Maria Zrałek, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych WSH oraz specjalistka z zakresu polityki społecznej. - Jeszcze na początku ubiegłego wieku średnia wieku jaki osiągaliśmy to 47 lat. Dzisiaj już niemal 80. Demografowie prognozują że w 2120 roku średnia długość życia będzie wynosić 120 lat, bo na tyle jesteśmy biologicznie zaprogramowani. Dlatego warto w wieku poprodukcyjnym aktywnie spędzać czas ponieważ poczucia starości nie wyznacza tylko metryka. Niemal każdy z Państwa czuje się co najmniej 20 lub 30 lat młodziej niż wynikałoby to z daty urodzenia.   Prof. Zrałek w swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na fakt, że starość to okres który trzeba wykorzystać z korzyścią dla siebie i innych. - Przykładem są wybitne postacie, których działalność w starszym wieku wywarła duży wpływ na ludzkość. Platon umarł w wieku 80 lat, Victro Hugo, 83, Winston Churchill miał 91 lat. Ich duży wpływ jaki wywarli na otoczenie wiąże się z latami ich starości. Dlatego nie warto załamywać rąk, tylko starać się o mijających latach zapomnieć. Macie państwo tak wiele życiowych doświadczeń, których nie mają młodsze pokolenia. To wasz niepodważalny atut.   W jakich przedsięwzięciach pierwszego dnia mogli wziąć udział uczestnicy sosnowieckich Senioraliów? Spotkali się m.in. ze Zbigniewem Leraczykiem, dyrektorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu, który opowiadał o kulisach pracy aktora, uczyli się podstaw obsługi portalu społecznościowego Facebook oraz uczestniczyli w warsztatach radzenia sobie ze stresem i twórczego rozwiązywania konfliktów.   Chętni do wzięcia udziału w aktywnej części programu przemierzyli także centrum Sosnowca śladami najważniejszych zabytków. Wycieczka nawiązywała do obchodzonej w tym roku rocznicy 110 - lecia miasta. Zwieńczeniem pierwszego dnia sosnowieckich Senioraliów był spektakl muzyczno - teatralny w wykonaniu słuchaczy UTW oraz koncert Konrada Bilskiego.   W trakcie ostatniego dnia święta seniorów chętni mogli od rana wziąć udział w marszu Nordic Walking po Parku Sieleckim, następnie spróbować swoich sił w tańcach Zumba Gold oraz Latino Solo oraz turnieju gry w bule o puchar Kanclerza WSH. Zwieńczeniem dwudniowych obchodów tegorocznych Senioraliów był piknik w ogrodach WSH.   Projekt Senioralia był współfinansowany ze środków na realizację zadań publicznych miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2012 roku. Nazwa Senioralia używana jest dzięki uprzejmości Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód - organizatora SENIORALIÓW w Warszawie i na Mazowszu (nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym).   Senioralia wsparła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która ufundowała nagrody dla uczestników organizowanego w ramach imprezy konkursu. >>

Kapitał intelektualny szkół wyższych

31 maja 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Kapitał intelektualny szkół wyższych” zorganizowana przez uczelnię Vistula, Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Partnerem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Z ramienia Fundacji w sesji wzięli udział: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu oraz Marek Kaczmarczyk, członek Rady Fundacji. Konferencja adresowana było m.in. do rektorów szkół wyższych, pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach wyższych, przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertów zajmujących się zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz ekspertów branży HR. -Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na temat szkolnictwa wyższego, a także integracja środowiska praktyków i teoretyków związanych z tą branżą w Polsce – mówi prof. Jan Fazlagić, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni Vistula i koordynator konferencji. –Chcemy również poprzez tę konferencję upowszechnić dobre praktyki w zarządzaniu uczelniami oraz wypracować wspólne postulaty dotyczące reformy szkolnictwa wyższego w Polsce – dodaje.   Otwierając konferencję, rektor uczelni Vistula prof. Krzysztof Rybiński wskazał potrzebę integracji rynku uczelni w czasach niżu demograficznego.  Mówił o roli  szkół wyższych w budowaniu kapitału intelektualnego, będącego kreatorem rozwoju cywilizacyjnego Polski, Europy, świata. Podkreślał  konieczność zbliżenia świata nauki i biznesu.   Konferencja zgromadziła pracowników naukowych różnych uczelni w Polsce.  Międzynarodowy wymiar konferencji zapewnili uczestnicy z uczelni zagranicznych – z Turcji i Ukrainy. Profesor Fevzi Akinci z Uniwersytetu Zirve w Turcji przedstawił model współpracy międzynarodowej na przykładzie doświadczeń swojej uczelni.   Kapitał intelektualny omawiany był z różnych perspektyw: od  definicji, struktury pojęcia,  czynników go kształtujących oraz potrzeby rozwoju, poprzez dylematy związane z pomiarem po metody i narzędzia budowania  kapitału intelektualnego szkół wyższych.   Prof. Irena Hejduk ze Szkoły Głównej Handlowej omówiła definicje kapitału intelektualnego i czynniki go  kształtujące. Podkreśliła, że kapitał intelektualny nie stanowi własności organizacji, a każda uczelnia musi sobie wypracować własny model kultury organizacyjnej, czyli zbudować swój kapitał relacyjny. Ważne  dla prestiżu uczelni  jest wykreowanie jej marki.   Prof. Jan Fazlagić, pełnomocnik rektora Uczelni Vistula do spraw rozwoju,  pokazując  dylematy towarzyszące pomiarowi kapitału intelektualnego szkół wyższych, wskazywał na konieczność uwzględniania różnorodności perspektyw, z jakich kapitał intelektualny jest oceniany, co ma wpływ na wybór metod  pomiaru i  odpowiedź na pytanie, czy powinny mieć charakter statyczny czy dynamiczny. Mierniki ilościowe przy pomiarze KI są mało precyzyjne, bardziej pasującym wydaje się podejście dynamiczno-relacyjne. Profesor Jan Fazlagić postulował, aby uczelnie częściej  korzystały z autoewaluacji.   Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówił regulacje unijne dotyczące pomiaru kapitału intelektualnego.   Robert Krool -  wiceprezes  Instytutu Copernicus -  odpowiadał na pytanie, czy przywódca jest producentem czy konsumentem kapitału intelektualnego. Problemem  systemu edukacyjnego jest to, że za dużo inwestuje w to, co jest, a za mało w to, co mogłoby być. Przywódca na miarę naszych czasów jest kreatorem pracy zespołowej, jest  tym, który ujawnia potencjał pracowników. System edukacji korzysta z doświadczeń innej epoki – z nierentownej tradycji. Tempo zmian wymaga od edukacji uczenia szybkiego przetwarzania informacji na zachowania po to, aby ludzie umieli dobrze żyć i  pracować w warunkach nie do przewidzenia. Wystąpienie Roberta Kroola było intelektualnym wydarzeniem – znajdą je Państwo na stronie internetowej uczelni Vistula: www.vistula.edu.pl   Jak budować kapitał intelektualny wyższej uczelni? Dr Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzował modele uczelni: niemiecki, anglosaski i amerykański. Aleksander Sala, prezes zarządu firmy Kolibro, pokazywał możliwości intranetu jako narzędzia tworzenia i zarządzania kapitałem intelektualnym. Agnieszka Kowalczewska, ekspert ds. komunikacji i budowy marki osobistej mówiła, jak budować kapitał relacji poprzez proces komunikacji. Dr Zbigniew Krzewiński, założyciel firmy CoWinners, pokazał zagadnienie komercjalizacji wyników badań jako metodę bogacenia kapitału intelektualnego.   W czterech popołudniowych sesjach tematycznych debata skupiła się wokół problemu jakości procesu dydaktycznego jako mechanizmu rozwoju kapitału intelektualnego.   Temat ważki, wykłady inspirujące, uczestnicy zainteresowani – to przepis uczelni Vistula na udaną konferencję.       >>

Warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Co zrobić z czasem, aby nigdy nie zabrakło go na naukę? Jak radzić sobie ze stresem w szkole? Sosnowieccy gimnazjaliści 30 marca 2012 roku mieli niepowtarzalną okazję, aby poznać odpowiedzi na te oraz inne pytania, dotyczące swojej edukacji. Przy okazji zapoznali się z ofertą sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Wszystko dzięki Dniu Kariery Gimnazjalisty. Nasza Fundacja włączyła się w organizację imprezy, która odbyła się pod patronatem Prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Sosnowca Mateusza Rykały. Wzięło w niej udział blisko 100 sosnowieckich gimnazjalistów. Dzień Kariery połączony był z I Targami Edukacyjnymi Sosnowieckich Szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzież przez kilka godzin miała możliwość uczestniczenia w ciekawych warsztatach prowadzonych przez psychologów i pedagogów, konsultowania się z doradcą zawodowym oraz poznawania oferty liceów i techników. Teatralne kostiumy, symulator lotu, kurs udzielania pierwszej pomocy, czy możliwość sprawdzenia się w roli... murarza. Pomysłowość sosnowieckich placówek, które w przerwach pomiędzy zajęciami prezentowały swoją ofertę gimnazjalistom, nie miała granic.   Pierwszym punktem programu Dnia Kariery Gimnazjalisty był wykład Grażyny Kaczmarczyk, psychologa oraz prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gimnazjaliści wysłuchali jej rad dotyczących efektywności przedegzaminacyjnego „wkuwania". Prezes Fundacji przedstawiła słuchaczom różne techniki zapamiętywania, przedstawiła dorobek teorii w tym zakresie oraz udzieliła kilku wskazówek, jak się uczyć, by się nauczyć. Kolejne warsztaty przygotowały: mgr Katarzyna Czepiel (Wyższa Szkoła Humanitas), która opowiedziała młodym ludziom, jak zarządzać czasem w szkole oraz mgr Marta Gęgotek (absolwentka psychologii w Szkole Głównej Psychologii Społecznej), która doradzała młodym ludziom, jak pokonać szkolny stres. Jej warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży.   Zwieńczeniem spotkania był test dotyczący wszystkich zagadnień, o których uczniowie mieli szansę usłyszeć. Pytania opracowały wspólnie: Grażyna Kaczmarczyk z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Ewa Kraus z Wyższej Szkoły Humanitas. Najlepsi uczniowie mieli okazję wygrania sprzętu elektronicznego dla swojej szkoły oraz niespodzianek dla siebie i kolegów.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dziękuje Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, która była organizatorem przedsięwzięcia, za zaproszenie do udziału w Dniu Kariery Gimnazjalisty. >>

Seminarium o innowacyjnych metodach kształcenia

Firma Skrivanek, wraz z Wydziałem Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, byli organizatorami seminarium poświęconego innowacyjnym metodom kształcenia. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP TWP w Katowicach przy ul. Katowickiej 27. W obliczu dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych nie można pozostać obojętnym na pojawiające się nowe możliwości zwiększania efektywności nauczania. Dlatego też organizatorzy konferencji wyszli z inicjatywą dyskusji na temat wykorzystania nowych narzędzi IT, w tym instrumentów e-learningowych w edukacji. Podczas seminarium zostały poruszone kwestie dotyczące nowych metod nauczania (w tym blended learning), dostępnych narzędzi informatycznych wspomagających edukację oraz kierunku, w jakim zmierza edukacja przy uwzględnieniu nowych technologii informacyjnych. Ponadto zaprezentowany został referat na temat roli nowych technologii w promocji  szkół wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia portali społecznościowych w kreowaniu wizerunku uczelni). E-learning to technika nauczania wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, a zwłaszcza Internet. Ta forma edukacji, nazywana również "distance learning" (uczenie na odległość), charakteryzuje się brakiem fizycznego kontaktu studenta z nauczycielem. Jedną z pierwszych instytucji naukowych wykorzystujących e-learning był Instytut Technologii w Nowym Jorku, który tego rodzaju narzędzia stosował już w latach 80. minionego wieku. Program spotkania: 15:30-15:45 Otwarcie seminarium - wystąpienie dr Wojciecha Zająca, dziekana Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznego  w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. 15:45-16:15 „Przyszłość edukacji w obliczu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych”mgr inż. Sebastian Koczy, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.   16:15-16:45 „Metodologia blended learning w nauczaniu języków obcych”mgr Anna Szaniawska, Szkoła Językowa SKRIVANEK e-Solutions. 16:45-17:15 „Nowoczesne narzędzia internetowe i ich zastosowanie w polityce komunikacyjnej uczelni”autorzy: mgr Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 17:15-17:45 „Bezpłatne aplikacje komputerowe wspomagające e-learning oraz blended learning”mgr inż. Łukasz Tomczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. >>

Bajkowe spotkania z historią

W Sosnowcu odbył się pierwszy etap projektu „Zagłębiowskie bajanie – spotkania literacko-plastyczne dla dzieci”. Inicjatywa, adresowana do uczniów śląskich i zagłębiowskich szkół podstawowych z klas trzecich, realizowana jest przez sosnowiecką Fundację „Humanitas”, Wyższą Szkołę Humanitas oraz Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Projekt finansuje Urząd Miejski w Sosnowcu...   W ramach „Zagłębiowskiego bajania” naukowcy, samorządowcy, regionaliści, reprezentanci instytucji kultury i organizacji pozarządowych z Zagłębia uczą dzieci historii miasta poprzez opowiadanie bajek i legend o tematyce regionalnej. Podczas spotkania literackiego w Wyższej Szkole Humanitas blisko 200 maluchów - uczniów sosnowieckich szkół podstawowych – wysłuchało zabawnych opowiastek o przeszłości Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej. Bajki dla maluchów przygotowały i przeczytały m.in. Grażyna Kaczmarczyk i Halina Przeniosło z zarządu naszej Fundacji. „Zagłębiowskie bajanie" to projekt literacko-plastyczny adresowany do dzieci w wieku 10-11 lat. Jego pierwszy etap odbył się w kwietniu br. w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas. Osobistości życia publicznego z naszego regionu spotkały się z maluchami, by opowiedzieć im bajki i legendy inspirowane wydarzeniami historycznymi z dziejów Zagłębia. Autorami przypowieści byli zagłębiowscy regionaliści i dziennikarze, którzy w dowcipnej, bajkowej formie przedstawiali wydarzenia z historii Sosnowca i miast ościennych. Bajki łączyły w sobie elementy fikcji literackiej i prawdy historycznej. Dzieci mogły posłuchać m.in. o złośliwym trollu z Zagórza, początkach Będzina, tragicznych wydarzeniach pod Hutą Katarzyna, czarownicy z Czeladzi i genezie Trójkąta Trzech Cesarzy. Bajki maluchom czytali m.in.: dr Maria Zrałek, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Grzegorz Dąbrowski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Grzegorz Nowak, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, Iwona Durek- Sypek, dyrektor sosnowieckiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, Dariusz Jurek, prezes Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Anna Biała, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sosnowcu, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Halina Przeniosło, członek zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawiciele władz Sosnowca i Komendy Miejskiej Policji. Podczas spotkania w WSH uczniowie wysłuchali także wykładu na temat przeszłości regionu i najważniejszych wydarzeń w jego dziejach. Po prezentacji bajek uczniowie uczestniczący w spotkaniu wykonywali ilustracje plastyczne do historii, których wysłuchali. Rysunki te wezmą udział w konkursie, a najlepsze prace zostaną wydane w formie albumu. Jury konkursowe obradować będzie pod przewodnictwem Grażyny Kaczmarczyk, prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W ramach „Zagłębiowskiego bajania” maluchy, które odwiedziły Wyższą Szkołę Humanitas, otrzymały także zadanie literackie.  W maju i czerwcu br., pod okiem swoich nauczycieli, będą pisały własne bajki, inspirowane historią Zagłębia. Także i te historie znajdą się w albumie z zagłębiowskimi bajkami i legendami, który na rynku wydawniczym ukaże się latem br. -W trakcie spotkania dla dzieci połączonego z czytaniem bajek maluchy nie nudziły się ani przez chwilę. Najpierw wysłuchały opowieści o dziejach regionu, potem zilustrowały te historie najpiękniej jak potrafiły. Połączenie zajęć literackich i plastycznych spodobało się najmłodszym. Uczenie dzieci lokalnego patriotyzmu w taki sposób zaprocentuje w przyszłości - uważa Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu „Zagłębiowskie bajanie” jest: propagowanie wśród dzieci regionalnej i lokalnej wiedzy historycznej, kreowanie tożsamości lokalnej, kształtowanie kultury literackiej dzieci oraz wysokiej kultury języka, kreowanie wrażliwości artystycznej, rozwijanie wyobraźni, samoekspresyjności i zdolności do  pracy w grupie, rozwijanie potrzeby obcowania z plastyką i literaturą, stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, kształtowanie emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata, w tym dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta i regionu.   >>

Wystawa "Pracownia" i warsztaty edukacyjne

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego włączyła się w organizację projektu edukacyjno-kulturalnego „Pracowania”, realizowanego w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przez artystę malarza Wojciecha Gilewicza. Fundacja jako partner projektu ufundowała m.in. materiały plastyczne dla autora wystawy oraz przygotowała kampanię promocyjną „Pracowni” w województwie śląskim.   Wystawa Wojciecha Gilewicza „Pracownia” otwarta została 13 stycznia 2012 roku i potrwa do 26 lutego. Artysta nie tylko prezentuje na niej swoje obrazy, ale włącza zwiedzających w proces tworzenia sztuki. Otwarte warsztaty z Gilewiczem, adresowane do wszystkich gości krakowskiego Bunkra Sztuki, pozwalają przyjrzeć się warsztatowi artysty, zadać mu pytanie, uczestniczyć w akcie malarskim. Obrazy malowane przez publiczność pod okiem artysty sygnowane są nazwiskiem Gilewicza, co nawiązuje do praktyki stosowanej w pracowniach-warsztatach “topowych” artystów światowych. Wspólne malowanie ma charakter niewymuszonego kontaktu z tradycyjnym medium i spontanicznej zachęty do malowania, której zamierzonym efektem jest stworzenie rodzaju anonimowego palimpsestu zwielokrotnionego twórcy. Interaktywny kontakt widza z dziełem sztuki pozwala także na rozwinięcie edukacyjnej warstwy samego aktu malowania.   Wystawie „Pracownia” towarzyszy interesujący program edukacyjny, którego partnerem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jego częścią, poza warsztatami prowadzonymi przez Wojciecha Gilewicza, są:   - otwarte oprowadzanie kuratorskie (Beata Nowacka, Karolina Vyšata), dzięki któremu zwiedzający stykają się z warsztatem kuratora wystaw sztuki współczesnej oraz poznają zaplecze powstawania projektu, jego główne założenia oraz interpretacje kuratorskie. W kontekście otwartych warsztatów z artystą, odbywających się przez cały czas trwania wystawy, spotkanie z kuratorem prowadzone na zasadach dialogu ze zwiedzającymi, stanowi ciekawe uzupełnienie ogólnej idei wystawy i pozwala na całościowe przyjrzenie się problematyce projektu;   - warsztaty dla dzieci, przeprowadzone w ramach Małego Klubu Bunkra Sztuki, podczas których najmłodsi odbiorcy sztuki pod okiem artysty zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami techniki malarskiej, wybranymi aspektami historii sztuki oraz zostaną wciągnięci w proces tworzenia dzieła sztuki, stając się zarazem uczniami Wojciecha Gilewicza;   - warsztaty dla starszej młodzieży / studentów (Wojciech Gilewicz, Karolina Vyšata). Bazujące na dyskusji z artystą oraz interakcji z dziełem sztuki, zajęcia są okazją do pogłębionej refleksji nad sztuką współczesną oraz jej możliwościami interpretacji rzeczywistości, statusie współczesnego twórcy oraz jego roli w społeczeństwie. Dzięki swej warsztatowej formule pozwalają także uczestnikom na praktyczne wykorzystanie zdobytej w czasie zajęć wiedzy; - szkolenie dla nauczycieli i opiekunów, prowadzone przez doświadczonych animatorów oraz pedagogów. Zajęcia są propozycją nowatorskiego spojrzenia na sztukę współczesną oraz wskazaniem możliwości jej wykorzystania w programie szkolnego nauczania.     Wojciech Gilewicz urodził się w 1974 roku w Biłgoraju. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1994-96), a następnie w Warszawie, gdzie w roku 1999 uzyskał dyplom z malarstwa (aneks z fotografii). Mieszka i pracuje w Warszawie i w Nowym Jorku. Jest malarzem, fotografem, autorem instalacji i filmów wideo. W swoich pracach, które sytuują się zazwyczaj na styku wszystkich tych dyscyplin, Gilewicz podejmuje problem zacierania się granic między rzeczywistością a jej przedstawieniem w sztuce. Częstym motywem w jego twórczości jest zastępowanie elementów otaczającego świata ich malarskimi replikami. Obrazy Gilewicza podszywają się pod fragmenty ścian budynków, parapety, płyty chodnikowe i dla widza nieuprzedzonego o ich obecności są całkowicie niezauważalne. Czasem artysta „naprawia rzeczywistość”, umieszczając w miejscu ubytków np. w ścianach „łatające” je obrazy. Widz może odnaleźć ukryte w tkance miejskiej prace Gilewicza dopiero dzięki specjalnie przez artystę przygotowanej mapce lub też dzięki filmom, będącym zapisami akcji malarskich artysty. Gilewicz pozostawia swoje obrazy w przestrzeni publicznej zazwyczaj na dłuższy czas, świadomie wystawiając je na działanie słońca, deszczu, wiatru lub ingerencję innych osób. W swojej twórczości Gilewicz pokazuje ogromną siłę medium malarskiego, które jest w stanie perfekcyjnie naśladować rzeczywistość, a jednocześnie niejako zaprzecza sensowi malarstwa, gdyż jego obrazy pozostają niewidoczne.   Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” i zapoznania się z wystawą „Pracownia” Wojciecha Gilewicza. Zachęcamy również do udziału w warsztatach edukacyjnych towarzyszących projektowi.   Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków / Poland tel.: (+48) 12 422 40 21, 12 422 10 52 fax: (+48) 12 422 83 03, bunkier@bunkier.art.pl   Na zdjęciu: Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie. Fot. M. Gardulski   >>

Certyfikaty "Samorządowy Lider Edukacji" rozdane!

68 gmin i powiatów z całej Polski odebrało certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gala finałowa I edycji konkursu i programu certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” odbyła się 29 listopada 2011 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Patronat nad projektem sprawował Parlament Europejski. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział reprezentanci samorządów wyróżnionych za szczególną, ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju edukacji na poziomie lokalnym. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane zostały na podstawie ankiet samooceny wypełnionych i przekazanych komisji przez samorządy. Otrzymały je gminy i powiaty realizujące samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli itp. oraz posiadające znaczące osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży.   Zgłoszenie każdego samorządu oceniało niezależnie od siebie troje recenzentów – członków komisji konkursowej, w której zasiedli wybitni przedstawiciele świata polskiej nauki, specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy z recenzentów przyznawał uczestnikowi konkursu od 0 do 50 punktów. Wyróżnienie i certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały gminy i powiaty, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 80 punktów (na 150 możliwych).   W I edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” wystartowały powiaty i  gminy wszystkich typów: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miejskie. Wśród ocenianych samorządów dominowały gminy małe, do 20 tys. mieszkańców. Komisja konkursowa oceniała w szczególności skalę i jakość wsparcia samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój edukacji i szkolnictwa, innowacyjność i oryginalność działań w sferze rozwoju edukacji oraz jakość oferty edukacyjnej gminy/powiatu.     Wyróżnienia i certyfikaty przyznano w 5 kategoriach:   -gmina do 20.000 mieszkańców (31 certyfikatów) -gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000 (19 certyfikatów) -gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000 (3 certyfikaty) -gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (5 certyfikatów) -powiaty  (10 certyfikatów)   Ponadto w ramach I edycji konkursu i programu certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” ogłoszono laureatów nagród nadzwyczajnych – wyróżnień „Primus” (otrzymały je gminy i powiaty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów komisji konkursowej) oraz wyróżnień „Mecenas Wiedzy” (otrzymali je wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, którzy wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w rozwój edukacji na poziomie lokalnym oraz troską o kreowanie w gminie lub powiecie klimatu przyjaznego nauce, szkolnictwu i młodzieży uczącej się).     Galę finałową „Samorządowy Lider Edukacji” zwieńczył koncert Konrada Bilskiego, młodego wokalisty i aktora z Sosnowca, który brawurowo wykonał kilka utworów z kręgu poezji śpiewanej i polskiego jazzu. Po uroczystości samorządowcy mogli wymienić się wrażeniami i doświadczeniami w kuluarach, podczas bankietu przy lampce szampana. >>

Fundacja w Śląskim Klastrze Edukacyjnym

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego znalazła się w gronie współtwórców „Śląskiego Klastra Edukacji”, którego pomysłodawcą jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Klaster to sieć partnerów działających w sferze edukacji, którego celem jest wspieranie przedsiębiorców oraz innych podmiotów poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej na transferze wiedzy. Partnerami klastra będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego i jednostki naukowo-badawcze.     Śląski Klaster Edukacyjny tworzony jest w związku z konkursem na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 „Transfer Technologii i Innowacji”. Celem projektu będzie wzmocnienie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Przedmiotem współpracy w ramach klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców a systemem edukacji. Ponadto klaster będzie dążył do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i ich upowszechniania, współtworzył platformę do wymiany doświadczeń i upowszechnia najlepszych praktyk w oparciu o współpracę jego partnerów, promował ideę klasteringu oraz dążył do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji. W ramach współpracy podmiotów tworzących klaster organizowane będą szkolenia, seminaria i konferencje poświęcone problematyce edukacji i innowacyjności. W swojej działalności klaster wykorzysta innowacyjną technologię sztucznej inteligencji, która pozwoli na stworzenie unikatowych w skali kraju metod i narzędzi Edukacji – tzw. Wirtualnego Trenera. Wirtualny Trener będzie inteligentnym, interaktywnym narzędziem typu automatyczny chat. Dzięki tej technologii można będzie zwiększyć efektywność prowadzonych szkoleń w wyniku opracowania wsparcia procesu dydaktycznego poprzez jego uzupełnienie o interaktywne moduły, skrypty oraz bazę wiedzy spójną z realizowaną tematyką szkolenia. Dzięki mechanizmom Sztucznej Inteligencji Wirtualny Trener będzie się zachowywał jak dobrze przygotowany wykładowca czy prowadzący szkolenie. Dotychczas w skali kraju nie zastosowano w/w narzędzia w procesie dydaktycznym. Innowacyjna technologia zostanie udostępniona wszystkim członkom klastra, co pozwoli na jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym  w wyniku opracowania w ramach klastra nowych programów szkoleń. 29 sierpnia 2011 roku prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk podpisała umowę o utworzeniu Śląskiego Klastra Edukacyjnego. Celem Fundacji jako partnera klastra będzie m.in. realizacja projektów w zakresie nowych produktów oraz działań badawczych i informacyjnych z zakresu edukacji, propagowanie, wspieranie i rozwój badań w dziedzinie nauk zajmujących się szeroko pojętą edukacją oraz promocją rozwoju innowacyjnych technologii w branży szkoleniowej. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.