Archiwum aktualności

Certyfikaty "Samorządowy Lider Edukacji" rozdane!

68 gmin i powiatów z całej Polski odebrało certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gala finałowa I edycji konkursu i programu certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” odbyła się 29 listopada 2011 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Patronat nad projektem sprawował Parlament Europejski. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział reprezentanci samorządów wyróżnionych za szczególną, ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju edukacji na poziomie lokalnym. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane zostały na podstawie ankiet samooceny wypełnionych i przekazanych komisji przez samorządy. Otrzymały je gminy i powiaty realizujące samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli itp. oraz posiadające znaczące osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży.   Zgłoszenie każdego samorządu oceniało niezależnie od siebie troje recenzentów – członków komisji konkursowej, w której zasiedli wybitni przedstawiciele świata polskiej nauki, specjalizujący się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Każdy z recenzentów przyznawał uczestnikowi konkursu od 0 do 50 punktów. Wyróżnienie i certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały gminy i powiaty, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 80 punktów (na 150 możliwych).   W I edycji projektu „Samorządowy Lider Edukacji” wystartowały powiaty i  gminy wszystkich typów: gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miejskie. Wśród ocenianych samorządów dominowały gminy małe, do 20 tys. mieszkańców. Komisja konkursowa oceniała w szczególności skalę i jakość wsparcia samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój edukacji i szkolnictwa, innowacyjność i oryginalność działań w sferze rozwoju edukacji oraz jakość oferty edukacyjnej gminy/powiatu.     Wyróżnienia i certyfikaty przyznano w 5 kategoriach:   -gmina do 20.000 mieszkańców (31 certyfikatów) -gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000 (19 certyfikatów) -gmina o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000 (3 certyfikaty) -gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (5 certyfikatów) -powiaty  (10 certyfikatów)   Ponadto w ramach I edycji konkursu i programu certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” ogłoszono laureatów nagród nadzwyczajnych – wyróżnień „Primus” (otrzymały je gminy i powiaty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów komisji konkursowej) oraz wyróżnień „Mecenas Wiedzy” (otrzymali je wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, którzy wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w rozwój edukacji na poziomie lokalnym oraz troską o kreowanie w gminie lub powiecie klimatu przyjaznego nauce, szkolnictwu i młodzieży uczącej się).     Galę finałową „Samorządowy Lider Edukacji” zwieńczył koncert Konrada Bilskiego, młodego wokalisty i aktora z Sosnowca, który brawurowo wykonał kilka utworów z kręgu poezji śpiewanej i polskiego jazzu. Po uroczystości samorządowcy mogli wymienić się wrażeniami i doświadczeniami w kuluarach, podczas bankietu przy lampce szampana. >>

Fundacja w Śląskim Klastrze Edukacyjnym

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego znalazła się w gronie współtwórców „Śląskiego Klastra Edukacji”, którego pomysłodawcą jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Klaster to sieć partnerów działających w sferze edukacji, którego celem jest wspieranie przedsiębiorców oraz innych podmiotów poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej na transferze wiedzy. Partnerami klastra będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego i jednostki naukowo-badawcze.     Śląski Klaster Edukacyjny tworzony jest w związku z konkursem na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 „Transfer Technologii i Innowacji”. Celem projektu będzie wzmocnienie potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Przedmiotem współpracy w ramach klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów edukacyjnych, wypromowanie wspólnej marki produktów oraz samego klastra w oparciu o potencjał i potrzeby rynku w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem synergii pomiędzy potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców a systemem edukacji. Ponadto klaster będzie dążył do transferu i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i ich upowszechniania, współtworzył platformę do wymiany doświadczeń i upowszechnia najlepszych praktyk w oparciu o współpracę jego partnerów, promował ideę klasteringu oraz dążył do pozyskiwania nowych uczestników kooperacji. W ramach współpracy podmiotów tworzących klaster organizowane będą szkolenia, seminaria i konferencje poświęcone problematyce edukacji i innowacyjności. W swojej działalności klaster wykorzysta innowacyjną technologię sztucznej inteligencji, która pozwoli na stworzenie unikatowych w skali kraju metod i narzędzi Edukacji – tzw. Wirtualnego Trenera. Wirtualny Trener będzie inteligentnym, interaktywnym narzędziem typu automatyczny chat. Dzięki tej technologii można będzie zwiększyć efektywność prowadzonych szkoleń w wyniku opracowania wsparcia procesu dydaktycznego poprzez jego uzupełnienie o interaktywne moduły, skrypty oraz bazę wiedzy spójną z realizowaną tematyką szkolenia. Dzięki mechanizmom Sztucznej Inteligencji Wirtualny Trener będzie się zachowywał jak dobrze przygotowany wykładowca czy prowadzący szkolenie. Dotychczas w skali kraju nie zastosowano w/w narzędzia w procesie dydaktycznym. Innowacyjna technologia zostanie udostępniona wszystkim członkom klastra, co pozwoli na jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym  w wyniku opracowania w ramach klastra nowych programów szkoleń. 29 sierpnia 2011 roku prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Kaczmarczyk podpisała umowę o utworzeniu Śląskiego Klastra Edukacyjnego. Celem Fundacji jako partnera klastra będzie m.in. realizacja projektów w zakresie nowych produktów oraz działań badawczych i informacyjnych z zakresu edukacji, propagowanie, wspieranie i rozwój badań w dziedzinie nauk zajmujących się szeroko pojętą edukacją oraz promocją rozwoju innowacyjnych technologii w branży szkoleniowej. >>

Szkolenia dla szkół i placówek oświatowych

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych szkół i placówek edukacyjnych, która jest dostępna od stycznia 2013 roku. Nasza Fundacja specjalizuje się w szkoleniach dla szkół z zakresu psychologii, marketingu i promocji placówek edukacyjnych oraz kreowania wizerunku szkoły. Serdecznie zapraszamy do współpracy!   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi wszechstronną działalność edukacyjną i szkoleniową adresowaną do szkół i placówek edukacyjnych. W ostatnim czasie trenerzy Fundacji przeprowadzili szkolenia m.in. dla dyrektorów szkół z gminy Lubin oraz rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Gniewie. Prowadzimy szkolenia wyjazdowe w szkołach, w godzinach popołudniowych. Dysponujemy kadrą trenerów z doświadczeniem praktycznym i dorobkiem akademickim. Nasze szkolenia prowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, dziennikarze, specjaliści ds. reklamy i public relations, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej.  Trenerzy prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia i aktualnej wiedzy naukowej. Kursy i szkolenia prowadzone są z naciskiem na praktyczne aspekty omawianej problematyki, co ma służyć jak najszerszemu wykorzystaniu przekazanej wiedzy w działalności zawodowej odbiorców szkoleń. Trenerzy Fundacji pracują metodami aktywizującymi.   Fundacja prowadzi kursy i szkolenia dla rad pedagogicznych z następujących tematów:   1. Jak się pokazać, by się promować? Kreowanie wizerunku szkoły w czasach niżu demograficznego – 3-4 godziny 2. Media w służbie edukacji. Jak promować szkołę w prasie lokalnej? – 3 godziny 3. Komunikowanie wewnętrzne w szkole – 2 godziny 4. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela? – 2 godziny 5. Budowanie zespołu – 2 godziny 6. Agresja jako patologia szkolna – 3 godziny     Atuty szkoleń prowadzonych przez Fundację:   -wykwalifikowana kadra trenerów z doświadczeniem akademickim (nasi trenerzy posiadają stopnie i tytuły naukowe oraz dorobek w pracy na uczelniach wyższych);   -programy szkoleń akcentujące zagadnienia praktyczne (jak najwięcej użytecznej wiedzy możliwej do wykorzystania w pracy zawodowej);   -certyfikat uczestnictwa  - osoby zainteresowane – po uprzednim zgłoszeniu - otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu (przydatny m.in. w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli);   -interesujący i interdyscyplinarny program szkolenia;   -praca metodami aktywizującymi;   -multimedialny i interaktywny charakter zajęć;   -możliwość szerokiej dyskusji z trenerem na tematy interesujące uczestników szkolenia.     Informacje i zapisy: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tel. 32 747-26-03, kom. 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl   Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!   >>

Uroczysty finał "Uczelni Liderów" w Collegium Novum

1 czerwca w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta gala podsumowująca I edycję programu certyfikacji „Uczelnia Liderów”. Rektorzy szkół wyższych z całej Polski odebrali certyfikaty i wyróżnienia przyznane ich uczelniom za łączenie dbałości o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzenie studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy zawodowej.   Certyfikaty "Uczelnia Liderów" przyznano w trzech kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Konkurs i program certyfikacji „Uczelnia Liderów” odbywał się pod patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego. -W konkursie „Uczelnia Liderów” nagrodziliśmy szkoły wyższe starające się kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, a przez to atrakcyjnych dla rynku pracy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznało jury złożone z naukowców reprezentujących polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Komisji konkursowej przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Rott, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. -Certyfikaty przyznaliśmy uczelniom, które naprawdę zasługują na wyróżnienie, co potwierdzają swoją codzienną, ciężką pracą dydaktyczną i naukową - mówi Grażyna Kaczmarczyk.  Tytuł "Uczelni Liderów" otrzymały szkoły, które w procedurze certyfikacyjnej zdobyły co najmniej 50 punktów rankingowych (na 90 możliwych do uzyskania). Punkty przyznawali recenzenci oceniający wnioski poszczególnych uczelni. Każde zgłoszenie weryfikowało niezależnie od siebie troje recenzentów konkursowych. Po podsumowaniu wyników zarząd Fundacji przyznał 7 certyfikatów w kategorii „publiczne uczelnie akademickie”, 28 w kategorii „uczelnie niepubliczne” oraz 8 w kategorii „państwowe wyższe szkoły zawodowe".   W konkursie przyznano ponadto nagrody dodatkowe (nadzwyczajne): wyróżnienia „Primus” dla uczelni, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych oraz wyróżnienia „Aurea Praxis” - nagrody dla rektorów wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Wyróżnienia „Primus” otrzymało 10 uczelni: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet w Białymstoku, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Nagrody "Aurea Praxis" otrzymali natomiast: prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor Collegium Civitas w Warszawie (wyróżnienie przyznano w dowód uznania za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i kierowanie uczelnią realizującą nowoczesny i elastyczny program nauczania oparty na edukacji praktycznej przygotowującej do życia i pracy w zglobalizowanym świecie), prof. dr hab. Antoni Bukaluk, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (wyróżnienie przyznano w dowód uznania za stworzenie w Bydgoszczy Regionalnego Centrum Innowacyjności, którego celem jest inicjowanie dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między światem nauki i gospodarką) oraz prof. Andrzej Radzimiński, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (wyróżnienie przyznano w dowód uznania za stworzenie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najnowocześniejszego wśród uczelni publicznych internetowego biura karier dla studentów i absolwentów). -Poziom tegorocznego konkursu oceniam jako wysoki. Zgłoszenia konkursowe uczelni były zazwyczaj dobrze przygotowane, a ich lektura przyniosła mi ogromną satysfakcję. Mogłam poznać uczelnie ambitne, troszczące się o przyszłość swoich absolwentów i ich zawodową drogę, uczelnie przedsiębiorcze i nowoczesne – mówiła podczas gali finałowej prezes Fundacji, Grażyna Kaczmarczyk. -Dzięki wieloletnim kontaktom z młodzieżą wiem, jak bardzo studenci cenią sobie kształcenie w uczelniach dbających o współpracę z otoczeniem, o edukację praktyczną, jak bardzo zależy im, by opuszczając mury uczelni posiadać umiejętności, które można z powodzeniem „sprzedać” na rynku pracy. Wydaje się oczywiste, że uczelnie powinny o tym pamiętać i o to dbać. Ale jakże często tego nie robią. Jakże często uczelnie kształcą w oderwaniu od realiów rynkowych, od aktualnych trendów w gospodarce. Jakże często nie są dostatecznie elastyczne, nie potrafią reagować na otaczającą je rzeczywistość tak szybko, jakby oczekiwali tego od nich studenci i kandydaci na studia. Pod tym względem Państwo jesteście liderami, stąd nasze wyróżnienia – przekonywała prezes Fundacji, zwracając się do rektorów certyfikowanych szkół. W uroczystości podsumowującej I edycję konkursu wziął także udział prof. Dariusz Rott, przewodniczący komisji konkursowej, który wygłosił wykład pt. „Dziś i jutro polskiego szkolnictwa wyższego”. Odniósł się w nim do głównych wyzwań stojących przed uczelniami w dobie reformy systemu szkolnictwa wyższego oraz charakteryzował misję uczelni. –Pamiętajmy, by edukując dla rynku pracy nie zapominać o przekazywaniu studentom wiedzy ogólnej, rozszerzaniu ich horyzontu intelektualnego. Inżynier także powinien posiadać wiedzę humanistyczną, a uczelnie muszą pamiętać o swojej roli kulturotwórczej, także w odniesieniu do kształcenia na kierunkach ścisłych – mówił prof. Dariusz Rott.   >>

Debata o przyszłości sportu

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego była współorganizatorem debaty pt. „Przyszłość sportu w Zagłębiu Dąbrowskim - problemy, wyzwania, perspektywy". Spotkanie, w którym wzięli udział prezesi zagłębiowskich klubów sportowych, urzędnicy oraz kibice, odbyło się 10 lutego 2011 r. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkanców. W debacie wzięli udział: Marek Adamczyk, prezes piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec, Zbigniew Drążkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz Bartosz Kubisa, działacz klubu MCKS Czeladź. Wśród publiczności obecni byli natomiast m.in. naczelnicy wydziałów sportu urzędów miejskich w Sosnowcu, Będzinie i Dąbrowie Górniczej, radni oraz kibice.   Na początku spotkania paneliści zdiagnozowali problemy, z jakimi mają do czynienia reprezentowane przez nich podmioty. -Borykamy się z ciągłą niepewnością, brakiem jasnej wizji przyszłości klubu - stwierdził Marek Adamczyk. -Pod znakiem zapytania stanął system szkolenia młodzieży, tworzymy go od podstaw. To kosztuje, co stanowi kolejny problem. Niełatwo o system stabilnego finansowania klubu. Nie mamy jednego strategicznego sponsora, musimy zatem dopinać budżet z pieniędzy pochodzących z kilku źródeł.   Zbigniew Drążkiewicz, dyrektor MOSiR podkreślał, że Sosnowiec zmienił się na przestrzeni kilkunastu lat, jeżeli chodzi o wspomaganie sportowców. -Teraz o wszystkim decyduje pieniądz. Uważam, że pomagamy klubom w bardzo dużym stopniu. Ośrodek, którym kieruję, zarządza 15 obiektami sportowymi. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie sportowcom z Sosnowca jak najlepszej bazy. I to staramy się robić.   Bartosz Kubisa z MCKS Czeladź podkreślił zaś słabą współpracę pomiędzy klubem a czeladzkim magistratem. -Stan infrastruktury sportowej w mieście jest kiepski. Brakuje nam ośrodka treningowego z prawdziwego zdarzenia. Dodatkowo dochodzą problemy z płatnościami na linii klub - urząd, co negatywnie wpływa na jego funkcjonowanie.   Z sali padały głosy, że przebieg debaty dotyczy przede wszystkim tematyki związanej z zagłębiowską piłką nożną. W odpowiedzi Łukasz Chojnacki, sekretarz spotkania przyznał, że debata faktycznie skupiła się na tej dyscyplinie, jednak wynikało to z nieobecność przedstawicieli innych dziedzin sportu. -Wysłaliśmy zaproszenie do kilkunastu klubów i Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Podmioty te prowadzą rozmaite sekcje: od piłki nożnej, przez siatkówkę, po sporty indywidualne. Niestety, większość z nich nie skorzystała z możliwości zaprezentowania swojego punktu widzenia. Zabrakło m.in. przedstawicieli OSIR-u w Czeladzi czy reprezentantów Sarmacji Będzin i Zabłębiaka Dąbrowa Górnicza - przyznał po debacie Chojnacki.   Głos w dyskusji miała także publiczność. Nie zabrakło opinii o tym, że ze sportem w Zagłębiu wcale nie jest tak źle - Nie zgadzam się z osobami, które dostrzegają tylko ciemne strony. Przypomnę, że ponad 100-osobowa grupa zawodników z Sosnowca otrzymała sportowe stypendia - podkreślał Artur Szczepański, naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UM w Sosnowcu. -Nie byłoby ich bez dobrych wyników sportowych oraz zaangażowania władz miasta w rozwój infrastruktury sportowej.   W podsumowaniu debaty Marek Adamczyk apelował o podjęcie działań mających na celu wyłonienie priorytetów w rozwoju sportu. -Jest jasne, że klubów nie stać na utrzymywanie kilku sekcji na najwyższym poziomie. W tym kontekście nie powinniśmy chociażby konkurować w procesie pozyskiwania sponsorów. Dlatego warto wspierać te kluby które mają szanse na sukces i na bycie wizytówką regionu - dodał Adamczyk.   >>

Przedstawiciele Fundacji na obozie dziennikarskim

Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wzięli udział (w charakterze trenerów i wykładowców) w obozie dziennikarskim dla uczniów i studentów, organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas z Sosnowca. Obóz, który jak co roku odbywał się w Zakopanem, skupił kilkudziesięciu młodych ludzi zainteresowanych kształceniem dziennikarskim i pracą w mediach masowych.   Młodzież wzięła udział m.in. w warsztatach z zakresu komunikowania interpersonalnego, zarządzania czasem i pracy w zespole. Zajęcia te prowadzili przedstawiciele Fundacji.   Już po raz siódmy studenci i licealiści z Zagłębia Dąbrowskiego wyjechali na dwutygodniowy obóz dziennikarski do Zakopanego. W stolicy Podhala uczyli się pisać teksty informacyjne i publicystyczne, występować przed kamerą, wypełniać obowiązki rzeczników prasowych i specjalistów do spraw reklamy. Kilkudziesięciu młodych ludzi poznawało tajniki dziennikarstwa pod okiem naukowców i zawodowych reporterów, którzy dzielili się z uczestnikami wyjazdu własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Kadrę obozu stanowili m.in. przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Zajęcia w Zakopanem prowadzili m.in. Grażyna Kaczmarczyk, prezes FREiSW, prof. Dariusz Rott, literaturoznawca i medioznawca, współpracownik FREiSW, dr Michał Kaczmarczyk, medioznawca, współpracownik FREiSW, Przemysław Ruta, redaktor naczelny serwisu e-sosnowiec.pl, współpracownik FREiSW, Jadwiga Krzeszowiec, redaktor naczelna "Wiadomości Zagłębia",  członek zarządu FREiSW, Bogusława Bodzioch-Bryła, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ewa Kraus, Marta Stanek-Bartkowska i Marta Gęgotek - trenerki umiejętności społecznych z Wyższej Szkoły Humanitas.   W tegorocznym obozie uczestniczyli uczniowie aż ośmiu zagłębiowskich liceów oraz studenci dziennikarstwa. Najlepsi z nich będą mogli podjąć współpracę z redakcją lokalnego sosnowieckiego tygodnika "Wiadomości Zagłębia".   >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.