Akredytacja na uczelniach - nowe zasady

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Nowe zasady, standardy, wyzwania ". Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie.

 

Celem Konferencji będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w odniesieniu do zasad, kryteriów i narzędzi akredytacji dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Po wejściu w życie „Konstytucji dla nauki” model akredytacji uległ głębokim zmianom. PKA wprowadziła nowe kryteria akredytacyjne oraz wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia. Zmianie uległy także reguły przeprowadzania wizytacji na uczelniach, a w systemie akredytacji pojawił się nowy rodzaj oceny – ocena kompleksowa.

 

Odrębnym problemem jest dokonywanie oceny jakości kształcenia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczycieli. Zasady kształcenia nauczycieli zostały radykalnie zmienione, co przekłada się na nowe kryteria akredytacji na kierunkach nauczycielskich.

 

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną szczegółowo omówione i wyjaśnione podczas naszej konferencji. Konferencja, jak co roku, pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach. W roli prelegentów i dyskutantów wystąpią wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.

 

Nasze zaproszenie przyjęli m.in. prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Bożena Muchacka, Członek Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli Polskiej Komisji Akredytacyjnej i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Przewodniczący Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej*.

 

Dodatkowe informacje i materiały do pobrania:


-Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów - kliknij!


-Zgłoszenie udziału - kliknij!


-Informacje organizacyjne - kliknij!

 

 

O Programie Konferencji:

 

W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.

 

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.

 

Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:

 

-  jak, po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;

- jak spełnić nowe wymogi dotyczące kształcenia nauczycieli,

- jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami nowego prawa o szkolnictwie wyższym,

- jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.

 

 

W trakcie konferencji:

 

-Przedstawione będą aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki;

 

-Przedstawione zostaną kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;

 

-Przedstawiane zostaną zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej;

 

-Zaprezentowane będą dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;

 

-Przedstawiono zostaną nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;

 

-Odbędzie się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;

 

-Prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.

 

 

Regulamin konferencji - kliknij!

 

Kontakt z organizatorami - kliknij!

 

 

Dodatkowe informacje:

 

tel. +48 32 747-26-03

tel. kom. +48 607-035-169

e-mail: akredytacja@fundacja-edu.eu

 

*Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych ekspertów. Spostrzeżenia te są jednak formułowane w oparciu o bogate doświadczenie i dorobek referentów, w tym dorobek akredytacyjny.

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.