Zespół

Kierownictwo Fundacji:
 

Grażyna Kaczmarczykprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Dyplomowany psycholog-klinicysta, psycholog biznesu, nauczyciel, doradca zawodowy, w przeszłości pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego oraz uczelni niepublicznych województwa śląskiego. Była wieloletnim dyrektorem kilku poradni psychologiczno-pedagogicznych w Katowicach. Organizatorka konferencji na temat nowoczesnych metod promocji i public relations placówek edukacyjnych, jakości kształcenia oraz zarządzania rozwojem zawodowym i ścieżką kariery. Specjalistka w dziedzinie zarządzania oświatą, zarządzania kapitałem intelektualnym, doradztwa zawodowego i nowoczesnych metod edukacyjnych. Absolwentka ponad 40 kursów, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii i zarządzania w edukacji. Autorka publikacji poświęconych metodom pomocy psychologicznej, terapeutka, w przeszłości - biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Za swoją działalność zawodową kilkakrotnie wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrodami Prezydenta Miasta Katowice.
 

Halina Przeniosło - członek Zarządu

Ukończyła rusycystykę i polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog, wieloletni nauczyciel, działacz oświatowy, wychowawca kilku pokoleń młodzieży, w tym laureatów prestiżowych konkursów przedmiotowych. Absolwentka kilkunastu kursów, szkoleń i warsztatów poświęconych nowoczesnym formom kształcenia i innowacjom edukacyjnym, organizowanych m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach i Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli TWP. W latach 2003-2006 uczestniczka programu badawczego "Wielki egzamin", realizowanego przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora, którego celem była analiza efektywności nauczania języka polskiego w klasach gimnazjalnych polskich szkół. Brała udział m.in. w kampanii „Gazety Wyborczej” Szkoła z klasą. Prelegentka i ekspertka licznych konferencji metodycznych, opiekunka praktyk i staży nauczycielskich. Przewodnicząca i członek nauczycielskich komisji kwalifikacyjnych, przewodnicząca zespołów ewaluacyjnych w oświacie. Promotorka współpracy szkolnictwa gimnazjalnego z uczelniami wyższymi (m.in. uczestniczka projektów z zakresu edukacji regionalnej, realizowanych przez prof. Helenę Synowiec z Uniwersytetu Śląskiego). Uhonorowana Nagrodą Kuratora Oświaty  za wybitne  osiągnięcia  w  pracy  dydaktycznej i wychowawczej, a także – wielokrotnie – nagrodą dyrektora szkoły.

Jagoda Krzeszowiec - członek Zarządu

Studiowała na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletnia dziennikarka mediów lokalnych i regionalnych województwa śląskiego. Redaktor naczelna tygodnika „Wiadomości Zagłębia” i prezes zarządu spółki wydającej tygodnik. W pracy dziennikarskiej specjalizowała się w tematyce edukacyjnej. W przeszłości związana zawodowo z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Trenerka i edukatorka młodzieży – autorka i realizatorka warsztatów m.in. z podstaw dziennikarstwa, gatunków prasowych i komunikacji społecznej. Wychowawca kilku pokoleń dziennikarzy lokalnych. Popularyzatorka wiedzy o mediach wśród uczniów szkół średnich.  
 

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk - doradca Zarządu, pełnomocnik Fundacji ds. współpracy z uczelniami

Naukowiec, publicysta, menedżer nauki i szkolnictwa wyższego, od 2014 rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, od 2019 roku - sędzia społeczny orzekający w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Katowicach. Z wykształcenia politolog, medioznawca i literaturoznawca (absolwent Uniwersytetu Śląskiego). Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie oświatowym, problematyce jakości kształcenia, marketingu w edukacji oraz zarządzaniu publicznym. W 2006 roku, mając 25 lat, został najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora w dwóch instytutach naukowych: Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Instytucie Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas. Jest autorem 20 monografii naukowych, podręczników akademickich i słowników, w tym pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii na temat systemu medialnego Irlandii. Jego dorobek obejmuje blisko 80 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Swoje badania naukowe realizował m.in. w USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Założyciel i Dyrektor pierwszej w Polsce Poradni Prawa Akademickiego, zajmującej się pomocą prawną dla pracowników szkół wyższych i studentów. Prowadzi działalność ekspercką na rzecz przedsiębiorstw, samorządów, instytucji wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. Jest m.in. członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. Zasiadał także w Komisji Stypendialnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Zarządu Fundacji „Humanitas”, prowadzącej działalność w zakresie nauki i edukacji. Poza pracą zawodową i działalnością społeczną miłośnik podróży, włoskiej kuchni, muzyki francuskiej i psów. Hobbistycznie producent muzyczny, scenarzysta, popularyzator musicali i autor tekstów piosenek (utwory z jego słowami śpiewali m.in. Anna Wyszkoni, Piotr Cugowski, Wojciech Cugowski, Jacek Kawalec i Krzysztof Knapczyk).


Zygmunt Słabowski - przewodniczący Rady Fundacji

Animator kultury, regionalista, zawodowo związany z branżą zarządzania kapitałem ludzkim i sektorem motoryzacyjnym. Był członkiem kadry kierowniczej Autoryzowanego Dealera Audi VW przy Kulczyk Tradex, specjalistą w zakresie bankowości i finansów Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing Polska. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych (m.in. w Launch w Hiszpanii). Prezenter programów motoryzacyjnych dotyczących marki Volkswagen. Dyrektor i dyrektor produkcji w „Beeker” sp. z o.o. oraz „Profisun” s.c. w Katowicach. Współprcował także z tygodnikiem lokalnym "Wiadomości Zagłębia". Miłośnik i popularyzator fotografii oraz filmu. Absolwent kilkunastu kursów, szkoleń i warsztatów poświęconych sztuce fotograficznej, filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Uczestnik ogólnopolskich konkursów filmów amatorskich. Autor unikatowej serii zdjęć z planu polsko-amerykańskiej koprodukcji filmowej „Mur”. Współtwórca (wraz z ośrodkiem Telewizji Polskiej w Katowicach) pierwszej w Polsce telewizji szkolnej działającej w przeszłości przy Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń Górniczych w Sosnowcu.


Marek Kaczmarczyk - członek Rady Fundacji

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (studia podyplomowe). Działacz oświatowy i sportowy, w przeszłości pracownik dydaktyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego Płomień-Sosnowiec (opiekun kadry juniorek). Trener II klasy siatkówki, dyplomowany instruktor lekkiej atletyki, pływania i narciarstwa biegowego. Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uczestniczył (wraz z zespołami) m.in. w Akademickich Mistrzostwach Polski  Szkół Medycznych. Jego wychowankowie osiągają liczne sukcesy w rozgrywkach juniorskich w różnych klubach oraz w II lidze kobiet. Twórca i trener klas sportowych o profilu siatkówki. Organizator letnich obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także zimowych szkół narciarskich dla uczniów z województwa śląskiego. Założyciel i menadżer prywatnej firmy szkoleniowej specjalizującej się w edukacji sportowej i nauce pływania dzieci i młodzieży z wykorzystaniem autorskich metod trenerskich. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i sportowej kilkakrotnie wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Sosnowca oraz nagrodami dyrektorów szkół. Dwukrotny laureat konkursu na Najlepszego Trenera Roku Szkolnego Związku Sportowego.


Urszula Wira – członek Rady Fundacji

Absolwentka studiów wyższych na kierunku administracja, specjalność: administracja publiczna. W przeszłości pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat współzarządzała prywatną firmą handlową oraz pracowała w międzynarodowej korporacji branży telekomunikacyjnej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, w szczególności – zarządzania kapitałem ludzkim. Prywatnie miłośniczka rekreacji na świeżym powietrzu, zwierząt i aktywnego spędzania czasu.

 

Zespół, współpracownicy, eksperci zewnętrzni:

Prof. dr hab. Dariusz Rott
Prof. UE dr hab. Zbigniew Widera
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Prof. dr hab. Tadeusz Wawak
Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
Prof. dr hab. Anna Krajewska
Prof. dr hab. Justyna Danielewicz
Prof. dr hab. Jan Fazlagić
Dr hab. Krzysztof Gajdka
Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska
Dr Aleksander Kobylarek
Dr Sławomir Rębisz
Dr Monika Białek
Dr Krzysztof Głuc
Dr Michał Jaśniok
Małgorzata Kusina
Przemysław Ruta
Artur Kostiw
Adam Kolarcik
Izabela Kieliś
Krzysztof Knapczyk
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki