Uczeń z Pasją

 

III edycja Konkursu na najlepszego ucznia w Polsce

"Uczeń z Pasją"

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w III edycji Konkursu na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej "Uczeń z Pasją". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich wszystkich typów, którzy posiadają dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5), a ponadto wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami wykraczającymi poza program nauczania, w szczególności: sportowymi, artystycznymi, naukowymi lub społecznymi.

 

Laureata Konkursu wybierze Komisja Konkursowa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w  czerwcu 2023 roku. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda fnansowa oraz Certyfikat Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej „Uczeń z Pasją”. Wręczenie Nagrody i tytułu „Uczeń z Pasją” odbędzie się podczas Gali Finałowej w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (6 lipca br.).

 

Kandydatów do Tytułu „Uczeń z Pasją” mogą zgłaszać dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie uczestniczący w konkursie, rektorzy wyższych uczelni działających w Polsce oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest działalność w dziedzinie edukacji młodzieży. Zgłoszenia Kandydata można dokonać, wypełniając Kartę Zgłoszenia (do pobrania poniżej) i wysyłając ją do nas na adres: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 15  czerwca 2023 roku.

 

KARTA ZGŁOSZENIA - KLIKNIJ

 

Na wyróżnienia w Konkursie mają szansę uczniowie łączący dobre wyniki w nauce z osiągnięciami na innych polach aktywności: naukowej, sportowej lub społecznej. Osiągnięcia powinny być znaczące, tj. istotnie wyróżniać się w skali krajowej lub międzynarodowej. Ideą Konkursu jest promowanie i upowszechnianie tych osiągnięć: w środowiskach uczniowskich, nauczycielskich, a także w mediach.

Regulamin konkursu: pobierz! 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki