Konferencja

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w 13. edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.

„Wokół oceny programowej i zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2023 roku o godz. 9.30 w formule zdalnej (online)

 
Konferencja służy omówieniu najważniejszych, najbardziej aktualnych problemów, wyzwań i zagadnień dotyczących metod i kryteriów dokonywania oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. W trakcie spotkania poruszymy zagadnienie oceny programowej PKA oraz przedstawimy zasady jej przeprowadzenia oraz przygotowania uczelni do obligatoryjnej oceny jakości kształcenia. W charakterze prelegentów wystąpią eksperci, którzy doświadczenie i wiedzę na temat jakości kształcenia zdobywali m.in. w ramach instytucji akredytacyjnych i organizacjach środowiskowych. 

Materiały do pobrania:

Program Konferencji - kliknij!

Sylwetki Prelegentów - kliknij!

Karta zgłoszeniowa - kliknij!


Do kogo adresowana jest Konferencja?

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.
 
 Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:
  • jak skutecznie przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;
  • jak stosować w praktyce nową instytucję akredytacyjną, jaką są "stanowiska interpretacyjne" (orzecznictwo) PKA,
  • jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do kształcenia zdalnego,
  • jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych,
  • jak efektywnie dbać o jakość kształcenia i najwyższe standardy dydaktyki.
 
W trakcie konferencji:
  • omówione zostaną kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;
  • przedstawiane zostaną zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej;
  • zaprezentowane będą dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;
  • przedstawione będą nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;
  • prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.
 
O Programie Konferencji:

Program konferencji obejmuje zagadnienia aktualne, praktyczne i aplikacyjne, w tym zagadnienia związane z najnowszymi zmianami w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Organizator Konferencji umożliwi uczestnikom zadawanie pytań ekspertom na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.
 
Konferencja będzie dla uczestników dostępna na żywo w internecie, bez konieczności instalowania i korzystania z jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Przebieg konferencji będą Państwo mogli oglądać on-line w standardowej przeglądarce internetowej, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, który udostępnimy Państwu przed konferencją. Ponadto wszyscy uczestniczy konferencji otrzymają (po jej zakończeniu) dostęp do pełnego nagrania z konferencji, dokumentującego wystąpienia kolejnych prelegentów. Udostępnimy Państwu także platformę do zadawania pytań referentom konferencji, aby umożliwić uzyskanie odpowiedzi i interpretacji nurtujących Państwa zagadnień. Drogą elektroniczną otrzymają Państwo również certyfikat udziału w obradach oraz wszelkie pozostałe materiały.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Konferencji, należy przesłać do nas kartę uczestnictwa, która jest do pobrania TUTAJ – kliknij. Kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@fundacja-edukacja.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Koszt udziału w Konferencji dla 1 osoby wynosi 570 zł brutto. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach, udział w panelu dyskusyjnym, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne w formie elektronicznej, nagranie audio-wideo całości konferencji.
 
Dodatkowe informacje:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Regulamin konferencji - pobierz w PDF

*Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych prelegentów, którzy w trakcie konferencji występują z afiliacją swoich macierzystych ośrodków akademickich.
 
 
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki