Akredytacje

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego współorganizuje konkursy jakości i programy akredytacyjne adresowane do uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw. Realizując wskazane przedsięwzięcia, Fundacja współpracuje z Agencją Kreatywną PRC.
 
Akredytacja (od fr. accréditer, „upełnomocnić” - czynić pewnym) jest ściśle określonym postępowaniem, w którym strona trzecia (instytucja, stowarzyszenie, fundacja, firma) przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że dany produkt, usługa, proces lub organizacja jako całość spełnia wymagania i standardy w określonym zakresie. W przypadku projektów Fundacji akredytację adresujemy do uczelni i ich jednostek organizacyjnych, gmin, powiatów, samorządnych województw, a także przedsiębiorstw. Przedmiotem badania są kierunki studiów i realizowane na nich programy kształcenia, jakość lokalnej polityki oświatowej i zarządzania publicznego w sferze edukacji oraz aktywność przedsiębiorstw w obszarze zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Do Programu mogą być zgłaszane kierunki studiów (lub specjalności).
 
Na rynku konkursów jakości występuje kilka rodzajów akredytacji. Obok obligatoryjnych, dokonywanych np. przez Polską Komisję Akredytacyjną (na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) istnieją akredytacje fakultatywne – przeprowadzane przez instytucje środowiskowe i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia). Do tych ostatnich podmioty akredytowane zgłaszają się dobrowolnie w celu podnoszenia jakości swoich działań i promowania dobrych praktyk, które wypracowały.  
 
Obecnie Fundacja współorganizuje następujące programy akredytacyjne:
 
Samorządowy Lider Edukacji
 
Strona internetowa programu: www.lider-edukacji.pl
 
Uczelnia Liderów
 
Strona internetowa programu: www.uczelnia-liderow.pl
 
Studia z Przyszłością               
 

Strona internetowa programu: www.studiazprzyszloscia.pl
 
 
 
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

ul. Warszawska 1 lok. 9
41-200 Sosnowiec

tel: 32 747-26-03
kom: 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182
Rok założenia: 2010
Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki