IDEA I CELE PROGRAMU

W programie "Uczelnia Liderów" akredytujemy  szkoły wyższe (zarówno publiczne, jak i niepubliczne), które starają się kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, innowacyjnych, pełnych pasji i przez to atrakcyjnych dla rynku pracy. Certyfikujemy szkoły wyższe, które kreują liderów! Wyróżniamy instytucje akademickie, których absolwenci są znakomicie przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia. Premiujemy szkoły, które myślą kategoriami przyszłości swoich absolwentów, inwestujące w ich kariery!

 

Program „Uczelnia Liderów”, który odbywa się pod honorowym patronatem prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, ma charakter akredytacji środowiskowej. Projekt adresowany jest do szkół wyższych przywiązujących szczególną wagę do kwestii kształcenia praktycznego, współpracy z biznesem oraz upowszechniania wśród studentów postaw proprzedsiębiorczych. W ramach „Uczelni Liderów” specjalna komisja, złożona z ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski i specjalizujących się w problematyce zarządzania edukacją, akredytuje uczelnie uczestniczące w programie, badając jakość i efektywność ich działań na rzecz kształcenia absolwentów dobrze przygotowanych do wyzwań na rynku pracy. Komisji certyfikacyjnej przewodniczy prof. Dariusz Rott, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2006-2013 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybitny specjalista w dziedzinie polityki edukacyjnej, jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym.

 


 

Cele Programu Certyfikacji:

 

-Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni kształcących osoby kreatywne i twórcze, uczelni dbających o edukację praktyczną studentów – liderów na rynku pracy;

 

-Zapewnianie uczelniom możliwości ewaluacji działań w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem zewnętrznym przez zewnętrznych ekspertów - specjalistów w dziedzinie zarządzania szkolnictwem wyższym;

 

-Zapewnianie uczelniom informacji zwrotnej na temat jakości i efektywności ich działań w obszarze dydaktyki, współpracy z biznesem i budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi;

 

-Wspieranie polityki projakościowej w certyfikowanych uczelniach;


-Identyfikowanie i wyróżnianie uczelni dbających o przyszłość swoich absolwentów, pomagających im w „dobrym starcie” na rynku pracy;


-Zwiększanie zainteresowania kandydatów na studia ofertą szkół wyższych nagrodzonych certyfikatem „Uczelnia Liderów”;


-Wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym;


-Propagowanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;


-Propagowanie idei przedsiębiorczości akademickiej;


-Promowanie rektorów uczelni działających na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy;


-Działanie na rzecz pozyskiwania przez uczelnie środków zewnętrznych, pochodzących z otoczenia gospodarczego;


-Budowanie wizerunku certyfikowanych uczelni jako szkół nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów;


-Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych;


-Propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie wyższym;


-Wspieranie uczelni w działaniach na rzecz rozwoju edukacji dla rynku pracy.

 

 

 


Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.