PROCES OCENY

W Programie "Uczelnia Liderów" uczestniczyć będą uczelnie, które w terminie do 27 marca 2015 roku prześlą do Biura Programu zgłoszenie oraz wypełnioną ankietę certyfikacyjną.

 

Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@uczelnia-liderow.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1 lok. 9, 41-200 Sosnowiec.

 

Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ankieta@uczelnia-liderow.pl.

 

 

 

Uczelnie odpowiadają w ankiecie na pytania dotyczące podejmowanych przez siebie działań na rzecz rozwoju edukacji praktycznej studentów i kształcenia dla rynku pracy. Ankieta stanowi jedynie punkt wyjścia do dokonania oceny audytorskiej uczelni przez zespół recenzentów.

 

Procedura certyfikacji w ramach Programu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo.

 

 

Etapem pierwszym jest OCENA FORMALNA, w ramach której komisja bada formalno-prawne aspekty działalności uczelni i poprawność wypełnienia ankiety. Kluczowym etapem  procedury jest etap drugi, czyli OCENA MERYTORYCZNA. W jej trakcie recenzenci konkursowi – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem - analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w obszarze dydaktyki, działalności na rzecz absolwentów i budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przyznają poszczególnym zgłoszeniom  punkty rankingowe. Każdą ankietę ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznaje się szkołom wyższym, które uzyskały w procedurze oceny co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.

 


Organizatorzy nie ujawniają nazw ani innych danych uczestników Programu, którzy nie otrzymają certyfikatu. Organizatorzy mają prawo podać jedynie liczbę uczestników danej edycji Programu oraz nazwy uczestników, którym przyznano certyfikat. Ewentualny negatywny wynik Programu dla danej uczelni nie będzie  ujawniony publicznie.Przyznawane certyfikaty:

 

 

-certyfikat zwykły „Uczelnia Liderów” – otrzymują je uczelnie, które w procedurze konkursowej uzyskały co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.

- certyfikat srebrny „Uczelnia Liderów” – otrzymują je z urzędu uczelnie, które po raz trzeci uzyskują certyfikat zwykły.

-certyfikat złoty „Uczelnia Liderów” – otrzymują je z urzędu uczelnie, które po raz szósty uzyskują certyfikat zwykły.

-certyfikat platynowy „Uczelnia Liderów” – otrzymują je z urzędu uczelnie, które po raz ósmy uzyskują certyfikat zwykły.


 

W każdej edycji Programu organizatorzy przyznają dodatkowo wyróżnienia „Primus”. Otrzymują je uczelnie, które uzyskują najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez recenzentów zasiadających w komisji konkursowej. W każdej edycji Programu organizatorzy przyznają dodatkowo wyróżnienia „Aurea Praxis” dla rektorów uczelni. Tytuł „Aurea Praxis”

otrzymują rektorzy wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Wyróżniamy w ten sposób rektorów, którzy dzięki swojej postawie, nowoczesnemu zarządzaniu uczelniami i rozumieniu roli edukacji praktycznej we współczesnym świecie, przyczyniają się do kształcenia w uczelni absolwentów poszukiwanych na rynku pracy i przygotowanych do skutecznego podejmowania wyzwań zawodowych. Podczas tegorocznej edycji "Uczelni Liderów" po raz kolejny przyznane zostaną certyfikaty i statuetki nadzwyczajne - "Najwyższa Jakość Studiów", wprowadzone do Regulaminu Programu w 2014 roku. Wyróżnienia "Najwyższa Jakość Studiów" otrzymają te spośród certyfikowanych szkół wyższych, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

 


Szczegółowe zasady certyfikacji - kliknij!Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.