OPINIE LAUREATÓW


Prof. dr hab. Stanisław Michałowski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dwukrotnie uzyskał Certyfikat „Uczelnia Liderów”, z dodatkowym wyróżnieniem „Primus”. Oceny ustanowione przez komisję konkursową wpływają na podnoszenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez uczelnie, w tym także przez UMCS. Analiza punktacji przyznanej w poszczególnych obszarach tematycznych ankiety konkursowej pozwala na ciągłe uatrakcyjnianie naszej oferty, przede wszystkim w stosunku do potrzeb studentów, a także zmieniającego się rynku pracy. Z kolei analiza końcowych wyników zestawienia daje podstawy do ewentualnych jej modyfikacji, w celu wprowadzenia innowacyjnych, praktycznych rozwiązań dotyczących kształcenia. Jury złożone z ekspertów – niezależnych naukowców świadczy o rzetelności ocen i wysokiej randze konkursu. Informację o uzyskaniu Certyfikatu „Uczelnia Liderów” zamieściliśmy na stronie internetowej uczelni oraz w materiałach drukowanych promujących naszą ofertę edukacyjną.Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński, rektor honorowy Collegium Civitas w Warszawie:


Czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję konkursu „Uczelnia Liderów”. To potrzebna inicjatywa, która pozwala przyszłym kandydatom na studia zidentyfikować dobre uczelnie i wartościową ofertę na rynku edukacyjnym. Wyróżnienie Collegium Civitas certyfikatem „Uczelnia Liderów” stanowiło potwierdzenie, że kształcimy absolwentów kreatywnych, innowacyjnych i wyróżniamy się na tle innych uczelni, inwestując w edukację dostosowaną do potrzeb rynku pracy. Osobiście byłem zaszczycony przyznanym wyróżnieniem „Aurea Praxis”, za zaangażowanie na rzecz rozwoju w uczelni idei edukacji dla rynku pracy. Idee te odzwierciedlają misję Collegium Civitas, którą jest oferowanie młodym Polakom studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie w przyjaznej atmosferze fundamentalnych wartości, które kształtują dobrego obywatela i rzetelnego profesjonalistę.

 

 

Prof. dr hab. Maciej Pietrzak, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie:

 

Poddawanie się przez uczelnie ocenom niezależnych ekspertów jest zasadne i potrzebne, dlatego wysoko oceniam projekt „Uczelnia Liderów”. Konieczne jest poszukiwanie wszelkich sygnałów potwierdzających lub zaprzeczających obranym kierunkom działania szkół wyższych. Dotyczy to zwłaszcza właściwego wypełniania zadań składających się na akademicką misję. Organizatorzy programu certyfikacji „Uczelnia Liderów” bardzo zadbali o jego wysoki poziom oraz o nadanie uroczystości finałowej tego przedsięwzięcia oprawy godnej w najwyższym stopniu rangi idei projektu, jak i również jego uczestników. Logo oraz certyfikat „Uczelnia Liderów” zostały przez nas efektywnie wykorzystane w materiałach promocyjno-informacyjnych: na stronie internetowej uczelni, na ulotkach i w informatorach, w prezentacjach multimedialnych oraz w wielu ogłoszeniach prasowych.


Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej:


W strategii rozwoju Politechniki Gdańskiej zakłada się zapewnienie wysokiej jakości absolwentów, co oznacza doskonałe przygotowanie ich do zawodu i wysoką umiejętność zespołowego rozwiązywania złożonych problemów. Uzyskanie certyfikatu "Uczelnia Liderów", z dodatkowym wyróżnieniem „Primus”, potwierdza, że dobrze realizujemy nasze zamierzenia. Była to pierwsza edycja  konkursu i sądzę, że organizatorzy zadbali o właściwe kryteria oceny i dobrali reprezentatywną grupę ekspertów, w tym autorytetów zagranicznych. Im bardziej obiektywne Jury, wyższe wymagania konkursowe, tym większa satysfakcja dla wyróżnionych. Warto przekonać się, jak wypadamy w takiej konfrontacji.

 


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu:


Certyfikat „Uczelnia Liderów”, który przyznano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu za łączenie dbałości o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów oraz prowadzenie studiów w pełni przygotowujących naszych absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, uważam za duże wyróżnienie i potwierdzenie naszych wieloletnich starań w tym względzie. Uczelnia, biorąc udział w tego typu konkursach, może porównywać efektywność swoich działań na tle działań innych instytucji. O wysokiej randze projektu może też świadczyć obecność profesorów-ekspertów w konkursowym jury. Po uzyskaniu Certyfikatu„Uczelnia Liderów” informację o jego posiadaniu zamieściliśmy na stronie internetowej uczelni oraz w materiałach drukowanych promujących naszą ofertę edukacyjną. Certyfikat mógł też mieć korzystny dla nas wpływ na młodzież podejmującą decyzję o wyborze uczelni swoich przyszłych studiów. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, jak ważne jest uzyskanie wykształcenia, które pozwoli odnaleźć się na rynku pracy. Konkurs jest organizowany we współpracy z Parlamentem Europejskim, co czyni go tym bardziej prestiżowym.

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:


Certyfikat „Uczelnia Liderów” to szczególne wyróżnienie, które stawia na kreatywność i rozwój. Bardzo nas cieszy uznanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla naszych wysiłków poczynionych w stronę rzetelnego przygotowania absolwentów do wstąpienia na rynek pracy. Uważamy, że w parze z przekazywaniem wiedzy naukowej musi iść rozwijanie kreatywności oraz umiejętności praktycznych studentów. Tylko dzięki takiemu przygotowaniu młodzi ludzie mogą być konkurencyjni na rynku pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to informacja dla kandydatów na studia, że jesteśmy uczelnią godną zaufania. Tym bardziej cieszy nas wysoka pozycja w tym rankingu, potwierdzona wyróżnieniem „Primus”. Współpraca Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z grupą ekspertów oraz patronat Parlamentu Europejskiego nad tym projektem stawia certyfikat „Uczelnia Liderów” wśród najważniejszych wyróżnień.

 


Doc. dr inż. Izabela Wojewoda, prorektor ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie została wyróżniona certyfikatem „Uczelnia Liderów” jako jedyna lubuska uczelnia. Jest to dla nas bardzo cenne wyróżnienie, szczególnie dlatego, że w uzasadnieniu nadania certyfikatu podkreślany był praktyczny charakter kształcenia naszych studentów oraz tworzenie nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej wysokiej jakości edukację i dobre przygotowanie naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy. W moim odczuciu certyfikat „Uczelnia Liderów” jest nie tylko potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie, ale również skutecznym narzędziem marketingowym i promocyjnym uczelni, o czym nie można zapominać na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych. Fakt uzyskania wyróżnienia udało się nam doskonale rozpropagować, posługujemy się logotypem certyfikatu na materiałach promocyjnych, a przede wszystkim otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych z tego tytułu. Uważam, iż warto uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach, podkreślając fakt, że ocena uczelni prowadzona była przez niezależnych ekspertów, w sposób obiektywny, skrupulatny i dociekliwy. Rangę konkursu podniosło zaproszenie do współpracy Parlamentu Europejskiego.

 

 

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.