Projekty dofinansowane

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wspiera w formie grantów i darowizn inicjatywy edukacyjne, naukowe i społeczne zbieżne z celami statutowymi Fundacji. Poniższa lista obejmuje wybrane projekty i podmioty, które otrzymały wsparcie materialne lub rzeczowe Fundacji:

 

Projekt „Mosty Ekonomiczne”, realizowany przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

„Mosty Ekonomiczne” to inicjatywa odbywająca się w Warszawie już po raz siódmy realizowany jest przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. W trakcie poprzednich edycji w projekcie uczestniczyli m.in.: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz, Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Hausner, Witold Orłowski i Paweł Poncyliusz. Ideą projektu jest zrzeszenie i czterodniowa wymiana studentów siedmiu najbardziej renomowanych uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce (z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, Katowic, Poznania oraz Sopotu). W trakcie wyjazdu odbywają się zajęcia, wykłady, warsztaty, spotkania oraz case studies prowadzone przez studentów, wykładowców, zaprzyjaźnione firmy i media, jak również specjalnie na ten cel zaproszonych gości.

 

Kampania „Y Vote 2014” koordynowana przez Europejske Forum Studentów AEGEE w Krakowie

 

„Y Vote 2014” jest ogólnoeuropejskim projektem mającym na celu zachęcić studentów i licealistów do aktywnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie oni stanowią trzon dla przyszłych sukcesów zjednoczonej Europy. Jednym z najważniejszych działań realizowanym w ramach projektu Y Vote 2014 jest organizacja 12 europejskich konwencji poruszających tematy istotne z punktu widzenia młodych Europejczyków. W czasie ich trwania studenci mają szansę na zaprezentowanie swoich wizji lepszej Europy, a tym samym wzmocnienie uczestnictwa w aktywnej demokracji europejskiej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie stworzenie dokumentu - Students’ Agenda for Europe, w którym zawarte zostaną rekomendacje adresowane do decydentów politycznych - w szczególności członków Parlamentu Europejskiego wybranych na nową kadencję 2014-2019. Konwencje będą również doskonałą okazją do bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów z kandydatami na europosłów. Krakowska konwencja, objęta wsparciem finansowym Fundacji, odbyła się 4-9 marca 2014 r i była skoncentrowana na tematyce edukacji, badań naukowych oraz mobilności.

 

Konferencja „Racjonalne Żywienie” organizowana przez Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

 

Konferencja, organizowana 11 kwietnia 2014 roku w Warszawie, to wydarzenie z udziałem naukowców zajmujących się problematyką technologii żywności, dietetyki i rolnictwa ekologicznego. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji nad problematyką zdrowego odżywania i zagrożeń, jakie niesie ze sobą żywność zmodyfikowana genetycznie. Ideą wydarzenia jest również promocja zdrowego stylu życia, poszerzanie wiedzy o racjonalnym żywieniu oraz rozbudzanie zainteresowania opinii publicznej zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży (uczniów i studentów), naukowców i wszystkich pasjonatów zdrowego odżywiania. Patronad nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności, „Food Forum” oraz „Journal of Nutrilife”.

 

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych DACH, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce.

 

Konkurs jest inicjatywą nauczycieli języka niemieckiego, którzy za pomocą formy rywalizacji pragną rozbudzać w uczniach ciekawość poznawczą i zainteresowania językowe. Konkurs służy również promocji wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Cele szczegółowe projektu to: przybliżanie kultury, tradycji i zwyczajów krajów niemieckojęzycznych; poznawanie specyfiki kulturowej i realioznawczej krajów niemieckiego obszaru językowego; rozbudzanie ciekawości i otwartości wobec kultur krajów niemieckojęzycznego obszaru językowego; kształtowanie tolerancji wobec innych kultur; kształtowanie umiejętności pracy zespołowej; zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języka niemieckiego.

 

Obóz sportowy dla zawodniczek  MKS MOS „Płomień”

 

Fundacja dofinansowała letni obóz sportowy dla podopiecznych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Płomień-Sosnowiec”. Dotacja przyznana została w ramach działalności statutowej w obszarze wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. W lipcu 2013 roku Fundacja przekazała „Płomieniowi” darowiznę celową, która pozwoli pokryć część kosztów letniego wypoczynku i zajęć sportowych siatkarek trenujących w sosnowieckim klubie. Darowizna przeznaczona zostanie na organizację letniego obozu sportowego w Rewalu w terminie od 15 do 27 sierpnia 2013 roku. Środki finansowe przekazane przez Fundację wykorzystane zostaną m.in. na dofinansowanie pobytu na obozie najzdolniejszych, osiągających najlepsze wyniki kadetek klubu, trenujących siatkówkę.

 

Działalność statutowa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

 

W 2013 roku Fundacja przyznała darowiznę na działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. PTKS jest towarzystwem naukowym zrzeszającym medioznawców i badaczy komunikacji społecznej z ośrodków naukowych w całej Polski. Aktywność Towarzystwa ma na celu przede wszystkim integrację rozproszonego środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowanie obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami w Polsce, podniesienie ich rangi i poziomu oraz współpracę z podobnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi. Dotacja Fundacji przeznaczona zostanie m.in. na dofinansowanie wydawanego przez PTKS czasopisma naukowego "Central European Journal of Communication" (ukazującego się w języku angielskim).

 

Konkurs plastyczny „Wiosna w moich oczach”

 

Fundacja przyznała darowiznę na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego i literackiego „Wiosna w moich oczach”, adresowanego do dzieci i młodzieży z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych i  Przedszkola Niepublicznego w Hrubieszowie oraz młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Celem konkursów było rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży, kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, promowanie edukacji przez zabawę i kulturę oraz propagowanie kultury wysokiej. Organizatorem konkursów było stowarzyszenie „Mamy Siebie” z Hrubieszowa.

 

Konkurs literacki „Moje życie – moja pasja”

 

Fundacja przyznała darowiznę na zakup nagród dla laureatów konkursu dziennikarskiego „Moje życie – moja pasja”, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. W rywalizacji, adresowanej do uczniów interesujących się warsztatem dziennikarskim i językiem mediów, wzięli udział licealiści i podopieczni technikum. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodych adeptów pióra i przyczynił się do upowszechnienia wiedzy o dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka polskiego w ZS nr 1 w Hrubieszowie: Alicja Ryszkiewicz i Daniel Buchowiecki. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań dziennikarskich uczniów, a w szczególności kształtowanie umiejętności operowania takimi formami wypowiedzi dziennikarskiej, jak reportaż, wywiad lub fotoreportaż. Uczestnicząca w konkursie młodzież redagowała teksty o swoich zainteresowaniach, a także przygotowywała wywiady z ciekawymi ludźmi z regionu i z Polski.

 

Projekt edukacyjno-kulturowy „Seniorallia 2012”

 

Fundacja przyznała dotację na zakup nagród dla uczestników projektu „Seniorallia 2012”. Projekt ten obejmował dwudniową imprezę edukacyjno - rekreacyjną zorganizowaną przez Fundację Humanitas wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Uniwersytetem Rodzinnym działającym przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Wydarzenie odbywało się w dniach 17 i 18 maja 2012 roku. W jego trakcie kilkudziesięciu uczestników wzięło udział m.in. w wykładzie inauguracyjnym, wycieczce śladami historii Sosnowca oraz koncercie w wykonaniu słuchaczy UTW. Projekt był współfinansowany ze środków na realizację zadań publicznych miasta Sosnowca w dziedzinie kultury na rok 2012.

 

Akcja  "Grudniowa paczka z książką”

 

"Grudniowa paczka z książką” to akcja filantropijna zorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W ramach akcji Fundacja ofiarowuje książki i inne pomoce dydaktyczne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Akcja adresowana jest do uczniów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego i odbywa się w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Fundacja zakupuje książki popularnonaukowe i podręczniki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce i uzdolnieniami dydaktycznymi. Książki przekazywane są Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu, który ostatecznie dokonuje rozdysponowania darów pomiędzy najbardziej potrzebujących uczniów.

 

Turniej Poetycki „O Laur Plateranki”

 

23 listopada 2012 roku odbył się jubileuszowy, XX finał Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Plateranki” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu. Przedsięwzięcie wsparła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która była sponsorem nagród dla laureatów Turnieju - młodych poetów z całej Polski. Podczas zmagań młodych poetów zaprezentowano 32 finałowe wiersze, wyłonione z 282 zgłoszeń (280 z Polski i 2 ze Stanów Zjednoczonych). Finaliści XX Lauru Plateranki reprezentowali miejscowości: Wrocław, Czerwionkę - Leszczyny, Wadowice Dolne/k. Mielca, Strzyżowice, Jeżowe /k. Rzeszowa, Lubliniec, Częstochowę, Białystok, Łomżę, Siecieborzyce /k.Żagania, Bierutów /k. Wrocławia, Pełczyce /k. Choszczna, Jelenią Górę, Sulęcin, Dąbrowę Górniczą, Głogów, Rybnik, Krasocin /k. Włoszczowej, Wałbrzych, Jarocin, Płock, Kraków, Nysę, Sosnowiec. Wielu spośród nich przyjechało na wieczór finałowy, by osobiście zaprezentować swój wiersz przed jury i publicznością. Celem konkursu jest propagowanie poezji , rozwijanie zainteresowań twórczych uczniów oraz wspieranie najbardziej uzdolnionej poetycko młodzieży.

 

Projekt edukacyjny „Turniej Wiedzy i Umiejętności”

 

Fundacja przyznała dotację na zakup nagród dla laureatów projektu „Turniej Wiedzy i Umiejętności”, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Impreza, towarzysząca Dniom Otwartym Wyższej Szkoły Humanitas, przyciągnęła blisko 60 licealistów z kilku szkół ponadgimnazjalnych z Zagłębia. Turniej zorganizowany został w maju 2011 roku. Ideą Turnieju jest rywalizacja uczniów w konkurencjach sprawdzających wiedzę merytoryczną i umiejętności w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, ekonomia, prawoznawstwo, psychologia, socjologia i historia. Do rywalizacji przystąpiło pięć sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych: Policealna Szkoła Policyjna „AS", III LO im. Bolesława Prusa, I LO im. Walentego Roździeńskiego, VI LO im. Janusza Korczaka oraz Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych. Najlepsi w finale okazali się reprezentanci „Roździenia”. W nagrodę zwycięzcy otrzymali książki, kursy językowe i sprzęt elektroniczny, który ufundowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z Sosnowca.

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.