Programy akredytacyjne

Do celów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego należy m.in. promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się, a także promowanie działalności osób fizycznych i prawnych, których celami są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska. Zgodnie ze Statutem, Fundacja osiąga wskazane powyżej cele m.in. poprzez realizowanie projektów rankingowania i certyfikowania szkół, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów wspierających rozwój nowoczesnych form edukacji, rozwój kapitału intelektualnego, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

 

Fundacja - wspólnie z Agencją PRC – realizuje 4 ogólnopolskie projekty certyfikacyjne: „Samorządowy Lider Edukacji” , „Uczelnia Liderów”, "Studia z Przyszłością" oraz „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Projekty te kierowane są do różnych grup adresatów. Beneficjentami pierwszego są jednostki samorządu terytorialnego, drugi adresowany jest do szkół wyższych, natomiast trzeci z programów – zainicjowany w 2012 roku – realizowany jest z myślą o przedsiębiorstwach i innych jednostkach prowadzących działalność gospodarczą. Ideą wszystkich programów certyfikacyjnych (akredytacyjnych) współorganizowanych przez Fundację jest promocja podmiotów o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji, rozwoju społeczeństwa uczącego się i pomnażania kapitału intelektualnego oraz podnoszenie jakości działań w sferze szeroko rozumianej edukacji, nauki i zarządzania wiedzą.

 

Certyfikacja (od łac. certificare - czynić pewnym) jest ściśle określonym postępowaniem, w którym strona trzecia (instytucja, stowarzyszenie, fundacja, firma), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że dany produkt, usługa, proces lub organizacja jako całość spełnia wymagania i standardy w określonym zakresie.

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.