Akredytacje, zapewnianie i ocena jakości kształcenia

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zorganizowała VII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na temat jakości kształcenia na uczelniach. W tym roku konferencja odbywała się pod hasłem "Akredytacje, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach". Konferencja odbyła się 1 grudnia 2017 r. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Prawo o szkolnictwie wyższym znów podlega daleko idącym zmianom, które odnoszą się m.in. do kwestii zapewniania jakości kształcenia i oceny tej jakości przez instytucje akredytacyjne. Nasza konferencja, jak co roku, pozwoliła zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach.

 

Wciąż aktualna jest potrzeba upowszechniania wiedzy o narzędziach zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Powyższe cele, jak co roku, realizowała nasza konferencja, która na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń akademickich w Polsce.

 

Zaproszenie do wygłoszenia referatów na konferencji przyjęli m.in. dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. Paweł Chmielnicki, mec. Marcin Chałupka, prof. Bożena Muchackamgr Agata Wroczyńska.

W charakterze prelegentów w konferencji wzieli udział wybitni eksperci znający problematykę akredytacyjną (w tym naukowcy, którzy zdobyli swoją wiedzę jako członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni. W trakcie obrad odbyły się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.

 

 

Dodatkowe informacje i materiały do pobrania:


-Program Konferencji - kliknij!


-Zgłoszenie udziału - kliknij!


-Informacje organizacyjne - kliknij!


 

Konferencja pozwoliła uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:


-  jak przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;

- jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia;

- jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym,

- jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.

 

 

W trakcie konferencji:


-Przedstawione były aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z nowelizacją Prawa o szkolnictwie wyższym;

 

-Przedstawione były kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;

 

-Przedstawiane były zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej;

 

-Zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;

 

-Przedstawione zostały nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dydaktycznych poddawanych ocenie w toku akredytacji;

 

-Odbyła się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;

 

-Prelegenci skoncentrowali się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.

 

Regulamin konferencji - kliknij!

 

Kontakt z organizatorami - kliknij!

 

 

Dodatkowe informacje:

 

tel. +48 32 747-26-03

tel. kom. +48 607-035-169

e-mail: konferencja@fundacja-edukacja.org.pl

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.