Archiwum aktualności

Innowacyjne zarządzanie w oświacie 2012

17 października 2012 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty”. Była to już czwarta edycja największej w Polsce konferencji poświęconej problematyce zarządzania oświatą. Partnerem Konferencji, organizowanej przez Uczelnię Vistula w Warszawie, została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konferencje z serii „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie” mają na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem. Mur ten odgradza szkołę w wielu miejscach, na przykład pomiędzy szkołą a rodzicami. Konferencje IZ maja na celu rozbijanie (lub chociażby robienie pokaźnych wyłomów w tym murze) pomiędzy światem biznesu a szkołą. Nauczyciele mają niezwykle rzadko styczność z praktykami biznesu. Także wyobrażenie przedstawicieli biznesu na temat szkoły bywa  wypaczone (pochodzi z sensacyjnych informacji medialnych lub obrazu szkoły widzianego oczami rodzica). Konferencje adresowane są do:   Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych Nauczycieli Dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną Pracowników firm szkoleniowych i rekrutacyjnych zajmujących się oceną i rozwojem kompetencji pracowników Ekspertów branży HR Pracowników administracji oświatowej – Kuratoriów Oświaty, Organów Prowadzących, Komisji Egzaminacyjnych Pracowników naukowych Trenerów zajmujących się szkoleniami i coachingiem Studentów nauk społecznych m.in. pedagogiki, zarządzania, socjologii, psychologii Pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej Przedstawicieli zarządów firm – szczególnie takich, które programy CSR traktują jako formę wspierania rozwoju społeczeństwa.     W konferencji, która odbyła się 17 października br. Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji. Inicjatorem i pomysłodawcą konferencji IZ był prof. Jan Fazlagić. Jest to pierwszy naukowiec w Polsce, który podjął systematyczne badania na temat jakości pracy szkoły z perspektywy menedżerskiej i z wykorzystaniem biznesowych metod zarządzania (było to w 2001 roku). Od tego czasu opublikował cztery książki na temat marketingowego zarządzania szkołą, wygłosił wiele wykładów otwartych i przeprowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Partnerem strategicznym Konferencji jest PROGMAN S.A.   Istota konferencji IZ polega na dynamicznym programie – zwykle prelegenci (z wyjątkiem gościa honorowego) mają do dyspozycji 15-25 minut na swoje wystąpienie. Wymusza to na nich skondensowanie przekazywanej wiedzy. Dzięki temu uczestnicy konferencji mają w ciągu 5-6 godzin (tyle zwykle trwa konferencja wraz z przerwami) możliwość zapoznania się z niespotykaną przy okazji innych konferencji organizowanych dla oświaty liczbą poglądów i sposobów rozumowania. Wszystkie dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, zbierając za każdym razem ponad 100 uczestników.   >>

Innowacyjne zarządzanie w oświacie

Uczelnia Vistula, miesięcznik „Dyrektor Szkoły” oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przygotowały wspólnie trzecią edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, która odbyła się 6 października br. w siedzibie Uczelni Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk oświatowych. W tym roku motywem przewodnim konferencji była problematyka wizerunku szkoły, która została przedstawiana z wielu perspektyw: rodziców, nauczycieli, uczniów i pracodawców. Konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” adresowana była do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, pracowników administracji oświatowej (kuratoriów oświaty, organów prowadzących, komisji egzaminacyjnych, nauczycieli, dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną, pracowników branży reklamowej i medialnej, ekspertów branży HR, pracowników naukowych, studentów nauk społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej.   Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu środowisk, szkoleniowcy trenerzy biznesu, naukowcy, dyrektorzy szkół itp. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Walkowiak (Wielkopolski Kurator Oświaty), dr hab. Jan Fazlagić (ekspert w dziedzinie marketingowego zarządzania szkołą), Robert Krool (ekspert ds. budowy wizerunku), prof. Krzysztof Rybiński (znany polski ekonomista, rektor Uczelni Vistula), Joanna Malinowska-Parzydło (dyrektor personalny stacji TVN). W konferencji wzięła także udział mgr Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Dzięki współpracy z TVN Media School w ramach konferencji odbyły się warsztaty pt. „Kompetentny pedagog w szkole – kompetentny pracownik na rynku pracy – czy szkoła dobrze przygotowuje do życia zawodowego?”   -Siłą naszych konferencji jest połączenie wysokiej jakości merytorycznej z nowoczesnymi formami przekazu. Taka formuła sprawdziła się także w Polsce. Koncepcja programu konferencji, na który składa duża liczba krótkich i treściwych prezentacji została doceniona przez większość uczestników. Poprzednie dwie konferencje zostały niezwykle wysoko ocenione – informuje dr hab.  Jan Fazlagić, koordynator konferencji.   W tym roku motywem przewodnim konferencji był WIZERUNEK SZKOŁY. W ramach konferencji odbyła się dyskusja na temat wpływu wizerunku szkoły na postawy wobec edukacji a także nad relacją odwrotną - jak postawy wobec edukacji wpływają na wizerunek szkoły?   Główne zagadnienia konferencji to: -Jak szkoły budują swój wizerunek w społeczności lokalnej? Czy dyrektor szkoły wraz z nauczycielami mają realny wpływ na to, jak postrzegana jest ich szkoła? -Jak kształtować wizerunek dyrektora szkoły? -Co sądzą o polskiej szkole młodzi ludzi? -Czy wizerunek polskiej szkoły w społeczeństwie jest prawdziwy?     Konferencję z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” zorganizowała  Uczelnia Vistula we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ECO-Tur Instytut Kształcenia, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  oraz TVN Media School.     >>

Jak się uczyć efektywnie?

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna realizację projektu „Bystrzaki z czwartej klasy”, adresowanego do  uczniów szkół podstawowych, którzy we wrześniu br. rozpoczęli naukę w klasie czwartej. Program obejmował będzie warsztaty prowadzone przez psychologów i pedagogów. Specjaliści Fundacji mają przygotować uczniów do efektywnej nauki na poziomie klas 4-6. Nauka w klasach od 1 do 3 często przypomina zabawę i odbywa się z zastosowaniem zupełnie innych metod dydaktycznych niż te wykorzystywane przez nauczycieli na wyższych poziomach edukacji w szkole podstawowej. Przygotowane przez Fundację zajęcia mają pomóc uczniom przygotować się do nowych wymagań edukacyjnych, jakie stawia przed nimi awans do klasy czwartej oraz lekcje w kolejnych klasach. W ramach warsztatów uczniowie poznają zasady efektywnego uczenia się, będą ćwiczyć różne metody zapamiętywania oraz szybkiego czytania. A wszystko po to, by skutecznie przyswajać wiedzę przekazywaną w ramach zajęć szkolnych.   Psychologowie prowadzący warsztaty będą pracować z dziećmi metodami aktywizującymi w oparciu o autorski program przygotowany przez zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Warsztaty adresowane są do szkół z terenu Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza). Placówki zainteresowane udziałem w projekcie „Bystrzaki z czwartej klasy” proszone są o kontakt z biurem fundacji (tel. 32 747-26-03, e-mail:  biuro@fundacja-edukacja.org.pl) i ustalenie terminu zajęć. >>

Raport na temat uczciwości w szkole

„Uczciwość w szkole” to tytuł raportu z badań, który przygotowali wspólnie eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu edukacyjnego zadane.pl. Raport stanowi podsumowanie ogólnopolskiego badania, jakie na przełomie kwietnia i maja br. przeprowadzono za pośrednictwem ankiety internetowej wśród uczniów różnych typów polskich szkół.   Badanie dotyczyło dwóch kwestii: postrzegania szkoły przez młodzież oraz znaczenia uczciwości w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu edukacyjnego. Projekt objął 6,5 tys. polskich uczniów na wszystkich poziomach edukacji. Jego wyniki dostarczają interesującej wiedzy na temat potrzeb, preferencji, oczekiwań, ale także satysfakcji uczniów jako podmiotów rynku usług edukacyjnych i mogą stanowić wartościowy materiał źródłowy dla osób zarządzających oświatą i decydujących o kierunkach polskiej polityki edukacyjnej.   Wyniki badania dowodzą m.in., że w opinii uczniów ściąganie i podpowiadanie w szkole nie jest nieuczciwością, ale świadectwem sprytu i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdecydowana większość badanych przyznaje, że była świadkiem nieuczciwości w szkole. 23,17 proc. badanych  (uśredniono odpowiedzi z różnych typów szkół) twierdzi, że spotyka się z oszustwem w szkole często, a 14,42 proc. bardzo często. Badani postrzegają też jako nieuczciwych swoich rówieśników, choć sami w większości deklarują, że nie dopuszczają się oszustw szkolnych. Wyniki te potwierdzają obiegową opinię, iż w polskich szkołach nieuczciwość jest dość powszechna, a ściąganie i inne podobne patologie to przejaw nie tyle nieuczciwości, co zaradności życiowej. Niepokoi też deklarowany przez uczniów brak zainteresowania szkoły problematyką nieuczciwości edukacyjnej – aż 67,72 proc. respondentów przyznaje, że w ich szkole podczas zajęć nie był poruszany temat uczciwości. Te i inne wyniki uzyskane w badaniu stały się przedmiotem analizy, jakiej na potrzeby raportu „Uczciwość w szkole” dokonali eksperci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Z całością wyników badań oraz komentarzem przedstawicieli FREiSW można zapoznać się w serwisie zadane.pl – kliknij!   Zadane.pl to największy portal social learningowy w Polsce. Jego działanie opiera się na założeniu, że podstawą skutecznej nauki jest zrozumienie. W opracowanym przez twórców serwisu systemie wymiany i wspólnego rozwiązywania zadań, wykorzystywane są specjalnie przygotowane narzędzia ułatwiające tłumaczenie poszczególnych zagadnień, mające na celu zwiększenie efektywności przyswajania nowej wiedzy i umiejętności przez uczniów.   >>

Gala finałowa projektu "Uczelnia Liderów" 2012

12 czerwca 2012 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się gala finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów". W trakcie uroczystości poznaliśmy uczelnie uhonorowane certyfikatem za kształcenie dla rynku pracy, współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz aktywność w budowaniu gospodarki wiedzy.         Projekt „Uczelnia Liderów” współorganizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. -Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymają szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia. Dodatkowo w ramach konkursu wyróżniamy rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im statuetki „Aurea Praxis” – wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   W tym roku certyfikaty otrzymało 48 uczelni z całej Polski, w tym publiczne uczelnie akademickie (7 uczelni), państwowe wyższe szkoły zawodowe (10 uczelni) oraz uczelnie niepubliczne (31 uczelni). Najlepszy wynik uzyskały:   -Politechnika Gdańska, -Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, -Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, -Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, -Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, -Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, -Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, -Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, -Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, -Collegium Civitas w Warszawie, -Uczelnia Vistula w Warszawie, -Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, -Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, -Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, -Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku.   Niektóre uczelnie uczestniczyły w projekcie już po raz drugi, ponownie otrzymując certyfikat i statuetkę „Uczelni Liderów”.  Sześcioro rektorów polskich uczelni nagrodzono dodatkowo wyróżnieniami „Aurea Praxis” za osobisty wkład w promowanie kształcenia dla rynku pracy. Otrzymali je: prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Roman Kołacz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prof. Czesław Królikowski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, prof. Jerzy M. Kopania, rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, prof. Daria Nałęcz, była rektor Uczelni Łazarskiego, a obecnie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.   O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. -Ocena uczelni ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki liczbowe – mówi Halina Przeniosło z zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     Szczegółowe informacje na temat "Uczelni Liderów":Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższegotel. + 48 /32/ 747-26-03kom. 607-035-169e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl >>

Fundacja wspiera "Senioralia 2012"

Symbolicznym przekazaniem kluczy miasta studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęły się tegoroczne Senioralia. Dwudniowa impreza edukacyjno - rekreacyjna zorganizowana została przez Fundację Humanitas wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Uniwersytetem Rodzinnym działającym przy Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Tegoroczne Senioralia wsparła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która była partnerem projektu. Impreza trwała 17 i 18 maja 2012 roku. W trakcie pierwszego dnia, kilkudziesięciu uczestników wzięło udział m.in. w wykładzie inauguracyjnym, wycieczce śladami historii Sosnowca oraz koncercie w wykonaniu słuchaczy UTW. Impreza potrwa do dzisiejszego popołudnia.   W trakcie uroczystej inauguracji w auli Wyższej Szkoły Humanitas Arkadiusz Chęciński, I zastępca prezydenta Sosnowca, wręczył przedstawicielom seniorów symboliczne klucze do bram miasta. - Senioralia to bardzo ważna impreza, która trwa równolegle ze świętem młodszych studentów - Zagłębiowskimi Juwenaliami - oraz organizowaną w tych dniach przez miasto rocznicą urodzin wybitnego sosnowiczanina Jana Kiepury. W imieniu władz miasta wręczam przedstawicielom seniorów symboliczne klucze. Życzę Państwu wielu pozytywnych wrażeń i emocji w trakcie dwudniowego święta - dodał.   Dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas przypomniał, że życie studenckie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także możliwość rozwijania swoich pasji. - Dlatego cieszę się, że gościmy Państwa w ramach tegorocznych Senioraliów, które - mamy nadzieję - pomogą uczestnikom rozwinąć nowe zainteresowania. Program jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie.   Wykład inauguracyjny w trakcie tegorocznych Senioraliów wygłosiła prof. dr Maria Zrałek, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych WSH oraz specjalistka z zakresu polityki społecznej. - Jeszcze na początku ubiegłego wieku średnia wieku jaki osiągaliśmy to 47 lat. Dzisiaj już niemal 80. Demografowie prognozują że w 2120 roku średnia długość życia będzie wynosić 120 lat, bo na tyle jesteśmy biologicznie zaprogramowani. Dlatego warto w wieku poprodukcyjnym aktywnie spędzać czas ponieważ poczucia starości nie wyznacza tylko metryka. Niemal każdy z Państwa czuje się co najmniej 20 lub 30 lat młodziej niż wynikałoby to z daty urodzenia.   Prof. Zrałek w swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na fakt, że starość to okres który trzeba wykorzystać z korzyścią dla siebie i innych. - Przykładem są wybitne postacie, których działalność w starszym wieku wywarła duży wpływ na ludzkość. Platon umarł w wieku 80 lat, Victro Hugo, 83, Winston Churchill miał 91 lat. Ich duży wpływ jaki wywarli na otoczenie wiąże się z latami ich starości. Dlatego nie warto załamywać rąk, tylko starać się o mijających latach zapomnieć. Macie państwo tak wiele życiowych doświadczeń, których nie mają młodsze pokolenia. To wasz niepodważalny atut.   W jakich przedsięwzięciach pierwszego dnia mogli wziąć udział uczestnicy sosnowieckich Senioraliów? Spotkali się m.in. ze Zbigniewem Leraczykiem, dyrektorem Teatru Zagłębia w Sosnowcu, który opowiadał o kulisach pracy aktora, uczyli się podstaw obsługi portalu społecznościowego Facebook oraz uczestniczyli w warsztatach radzenia sobie ze stresem i twórczego rozwiązywania konfliktów.   Chętni do wzięcia udziału w aktywnej części programu przemierzyli także centrum Sosnowca śladami najważniejszych zabytków. Wycieczka nawiązywała do obchodzonej w tym roku rocznicy 110 - lecia miasta. Zwieńczeniem pierwszego dnia sosnowieckich Senioraliów był spektakl muzyczno - teatralny w wykonaniu słuchaczy UTW oraz koncert Konrada Bilskiego.   W trakcie ostatniego dnia święta seniorów chętni mogli od rana wziąć udział w marszu Nordic Walking po Parku Sieleckim, następnie spróbować swoich sił w tańcach Zumba Gold oraz Latino Solo oraz turnieju gry w bule o puchar Kanclerza WSH. Zwieńczeniem dwudniowych obchodów tegorocznych Senioraliów był piknik w ogrodach WSH.   Projekt Senioralia był współfinansowany ze środków na realizację zadań publicznych miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2012 roku. Nazwa Senioralia używana jest dzięki uprzejmości Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód - organizatora SENIORALIÓW w Warszawie i na Mazowszu (nazwa została zarejestrowana w Urzędzie Patentowym).   Senioralia wsparła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która ufundowała nagrody dla uczestników organizowanego w ramach imprezy konkursu. >>

Kapitał intelektualny szkół wyższych

31 maja 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Kapitał intelektualny szkół wyższych” zorganizowana przez uczelnię Vistula, Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza oraz Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Partnerem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Z ramienia Fundacji w sesji wzięli udział: Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu oraz Marek Kaczmarczyk, członek Rady Fundacji. Konferencja adresowana było m.in. do rektorów szkół wyższych, pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach wyższych, przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertów zajmujących się zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym, a także dziennikarzy zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz ekspertów branży HR. -Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów na temat szkolnictwa wyższego, a także integracja środowiska praktyków i teoretyków związanych z tą branżą w Polsce – mówi prof. Jan Fazlagić, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni Vistula i koordynator konferencji. –Chcemy również poprzez tę konferencję upowszechnić dobre praktyki w zarządzaniu uczelniami oraz wypracować wspólne postulaty dotyczące reformy szkolnictwa wyższego w Polsce – dodaje.   Otwierając konferencję, rektor uczelni Vistula prof. Krzysztof Rybiński wskazał potrzebę integracji rynku uczelni w czasach niżu demograficznego.  Mówił o roli  szkół wyższych w budowaniu kapitału intelektualnego, będącego kreatorem rozwoju cywilizacyjnego Polski, Europy, świata. Podkreślał  konieczność zbliżenia świata nauki i biznesu.   Konferencja zgromadziła pracowników naukowych różnych uczelni w Polsce.  Międzynarodowy wymiar konferencji zapewnili uczestnicy z uczelni zagranicznych – z Turcji i Ukrainy. Profesor Fevzi Akinci z Uniwersytetu Zirve w Turcji przedstawił model współpracy międzynarodowej na przykładzie doświadczeń swojej uczelni.   Kapitał intelektualny omawiany był z różnych perspektyw: od  definicji, struktury pojęcia,  czynników go kształtujących oraz potrzeby rozwoju, poprzez dylematy związane z pomiarem po metody i narzędzia budowania  kapitału intelektualnego szkół wyższych.   Prof. Irena Hejduk ze Szkoły Głównej Handlowej omówiła definicje kapitału intelektualnego i czynniki go  kształtujące. Podkreśliła, że kapitał intelektualny nie stanowi własności organizacji, a każda uczelnia musi sobie wypracować własny model kultury organizacyjnej, czyli zbudować swój kapitał relacyjny. Ważne  dla prestiżu uczelni  jest wykreowanie jej marki.   Prof. Jan Fazlagić, pełnomocnik rektora Uczelni Vistula do spraw rozwoju,  pokazując  dylematy towarzyszące pomiarowi kapitału intelektualnego szkół wyższych, wskazywał na konieczność uwzględniania różnorodności perspektyw, z jakich kapitał intelektualny jest oceniany, co ma wpływ na wybór metod  pomiaru i  odpowiedź na pytanie, czy powinny mieć charakter statyczny czy dynamiczny. Mierniki ilościowe przy pomiarze KI są mało precyzyjne, bardziej pasującym wydaje się podejście dynamiczno-relacyjne. Profesor Jan Fazlagić postulował, aby uczelnie częściej  korzystały z autoewaluacji.   Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówił regulacje unijne dotyczące pomiaru kapitału intelektualnego.   Robert Krool -  wiceprezes  Instytutu Copernicus -  odpowiadał na pytanie, czy przywódca jest producentem czy konsumentem kapitału intelektualnego. Problemem  systemu edukacyjnego jest to, że za dużo inwestuje w to, co jest, a za mało w to, co mogłoby być. Przywódca na miarę naszych czasów jest kreatorem pracy zespołowej, jest  tym, który ujawnia potencjał pracowników. System edukacji korzysta z doświadczeń innej epoki – z nierentownej tradycji. Tempo zmian wymaga od edukacji uczenia szybkiego przetwarzania informacji na zachowania po to, aby ludzie umieli dobrze żyć i  pracować w warunkach nie do przewidzenia. Wystąpienie Roberta Kroola było intelektualnym wydarzeniem – znajdą je Państwo na stronie internetowej uczelni Vistula: www.vistula.edu.pl   Jak budować kapitał intelektualny wyższej uczelni? Dr Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego scharakteryzował modele uczelni: niemiecki, anglosaski i amerykański. Aleksander Sala, prezes zarządu firmy Kolibro, pokazywał możliwości intranetu jako narzędzia tworzenia i zarządzania kapitałem intelektualnym. Agnieszka Kowalczewska, ekspert ds. komunikacji i budowy marki osobistej mówiła, jak budować kapitał relacji poprzez proces komunikacji. Dr Zbigniew Krzewiński, założyciel firmy CoWinners, pokazał zagadnienie komercjalizacji wyników badań jako metodę bogacenia kapitału intelektualnego.   W czterech popołudniowych sesjach tematycznych debata skupiła się wokół problemu jakości procesu dydaktycznego jako mechanizmu rozwoju kapitału intelektualnego.   Temat ważki, wykłady inspirujące, uczestnicy zainteresowani – to przepis uczelni Vistula na udaną konferencję.       >>

Warsztaty edukacyjne dla gimnazjalistów

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Co zrobić z czasem, aby nigdy nie zabrakło go na naukę? Jak radzić sobie ze stresem w szkole? Sosnowieccy gimnazjaliści 30 marca 2012 roku mieli niepowtarzalną okazję, aby poznać odpowiedzi na te oraz inne pytania, dotyczące swojej edukacji. Przy okazji zapoznali się z ofertą sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Wszystko dzięki Dniu Kariery Gimnazjalisty. Nasza Fundacja włączyła się w organizację imprezy, która odbyła się pod patronatem Prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Sosnowca Mateusza Rykały. Wzięło w niej udział blisko 100 sosnowieckich gimnazjalistów. Dzień Kariery połączony był z I Targami Edukacyjnymi Sosnowieckich Szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzież przez kilka godzin miała możliwość uczestniczenia w ciekawych warsztatach prowadzonych przez psychologów i pedagogów, konsultowania się z doradcą zawodowym oraz poznawania oferty liceów i techników. Teatralne kostiumy, symulator lotu, kurs udzielania pierwszej pomocy, czy możliwość sprawdzenia się w roli... murarza. Pomysłowość sosnowieckich placówek, które w przerwach pomiędzy zajęciami prezentowały swoją ofertę gimnazjalistom, nie miała granic.   Pierwszym punktem programu Dnia Kariery Gimnazjalisty był wykład Grażyny Kaczmarczyk, psychologa oraz prezesa Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gimnazjaliści wysłuchali jej rad dotyczących efektywności przedegzaminacyjnego „wkuwania". Prezes Fundacji przedstawiła słuchaczom różne techniki zapamiętywania, przedstawiła dorobek teorii w tym zakresie oraz udzieliła kilku wskazówek, jak się uczyć, by się nauczyć. Kolejne warsztaty przygotowały: mgr Katarzyna Czepiel (Wyższa Szkoła Humanitas), która opowiedziała młodym ludziom, jak zarządzać czasem w szkole oraz mgr Marta Gęgotek (absolwentka psychologii w Szkole Głównej Psychologii Społecznej), która doradzała młodym ludziom, jak pokonać szkolny stres. Jej warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem młodzieży.   Zwieńczeniem spotkania był test dotyczący wszystkich zagadnień, o których uczniowie mieli szansę usłyszeć. Pytania opracowały wspólnie: Grażyna Kaczmarczyk z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Ewa Kraus z Wyższej Szkoły Humanitas. Najlepsi uczniowie mieli okazję wygrania sprzętu elektronicznego dla swojej szkoły oraz niespodzianek dla siebie i kolegów.   Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dziękuje Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, która była organizatorem przedsięwzięcia, za zaproszenie do udziału w Dniu Kariery Gimnazjalisty. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.