Archiwum aktualności

Jak skutecznie wdrażać KRK?

Ponad 150 osób, reprezentantów uczelni z całej Polski, wzięło udział w II edycji konferencji „Zasady i kryteria akredytacji uczelni  po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”, która odbyła się 12 marca 2013 roku w Warszawie. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, a patronat nad wydarzeniem objęła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.     Szkoły wyższe są obecnie na etapie wdrażania zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Czynią to w warunkach niepewności – znowelizowane przepisy budzą bowiem rozliczne wątpliwości i spory interpretacyjne, nie zawsze są zrozumiałe dla przedstawicieli środowiska akademickiego. Co więcej, nowe przepisy nie zdążyły jeszcze okrzepnąć, a już pojawiły się założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Równolegle z tymi zmianami nowe zasady i kryteria akredytacji uczelni projektuje Polska Komisja Akredytacyjna, powstaje inny niż dotychczas model akredytacji, tak programowej, jak i instytucjonalnej.   -Wszyscy dopiero poznajemy oczekiwania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pracującej przecież w mocno odmienionym reżimie prawnym. Ta sytuacja – sytuacja swoistego chaosu interpretacyjnego nowych przepisów, kontrowersji i wątpliwości wokół wdrażania poszczególnych modułów reformy i ich oceniania przez PKA – utrudnia życie menadżerom uczelni, osobom, które w praktyce funkcjonowania instytucji akademickich muszą wprowadzać nowe programy studiów zgodne z metodologią KRK i przygotowywać dokumentację na potrzeby akredytacji – mówiła, otwierając konferencję, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Konferencję tę zorganizowaliśmy po to, by oswoić nowe przepisy, oswoić nowe rozwiązania, które należy wprowadzić na uczelniach w odniesieniu do programów studiów oraz w odniesieniu do systemów zapewniania jakości kształcenia. Chodzi przede wszystkim o te rozwiązania, które będą podawane ocenie instytucji akredytacyjnych – dodawała.   Intencją organizatorów było przedstawienie uczestnikom konferencji praktycznych rozwiązań kwestii, które wywołują obecnie na uczelniach najwięcej wątpliwości, pokazanie dobrych praktyk w obszarach objętych reformą szkolnictwa wyższego oraz umożliwienie wysłuchania uwag i propozycji ekspertów zajmujących się (zarówno naukowo, jak i praktycznie) zagadnieniami jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wystąpienia konferencyjne przygotowali m.in. eksperci: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnianych biur ds. jakości kształcenia.   -Konferencja 12 marca br. miała charakter ogólny, wprowadzający i otwierający cykl spotkań naukowo-szkoleniowych na temat akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji, które zamierzamy organizować. Kolejne spotkania poświęcone będą bardziej szczegółowym i węższym tematycznie zagadnieniom związanym z problematyką akredytacji i zapewniania jakości kształcenia. Najbliższa konferencja z tej serii odbędzie się 21 maja 2013 roku i poświęcona zostanie zagadnieniom monitorowania losów absolwentów (w najbliższych dniach pozwolę sobie przesłać Państwu szczegółowe informacje na jej temat). Kolejne spotkania będą natomiast poświęcone problematyce akredytacji i jakości kształcenia w uczelniach technicznych oraz społeczno-humanistycznych (konferencje organizowane będą odrębnie, a ich forma ma mieć charakter bardziej interaktywny i warsztatowy) - mówi Grażyna Kaczmarczyk.     Konferencja obejmowała dwie sesje: referatową i dyskusyjną. Program sesji referatowej obejmował następujące referaty: Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji – i co dalej? Dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ekspert Boloński) Budowa i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Dr hab. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski – Pełnomocnik Rektora UW ds. Jakości Kształcenia) Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne Prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej) Jakość kształcenia – wyzwania i dobre praktyki na kierunkach technicznych Prof. dr hab. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska, przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych)   Przygotowanie kierunku studiów do wyzwań akredytacji PKA – wokół problematyki wysokiej jakości kształcenia Dr hab. Jarosław Górnicki (Politechnika Rzeszowska – ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek PKA III kadencji)   Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w świetle akredytacji instytucjonalnej PKA Dr hab. Andrzej Wysmołek (Prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)   Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich rola, zadania i dylematy realizacyjne Dr hab. Małgorzata Sekułowicz (Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dolnośląska Szkoła Wyższa – autorka obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli)   Jak przekonująco przedstawiać osiągane efekty kształcenia? Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski – były przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej)   Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej Dr Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – Prorektor, przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia) Jakość kształcenia jako przedmiot oceny akredytacyjnej Prof. dr hab. Stanisław Oszczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej)   Przygotowanie dokumentacji na potrzeby akredytacji kierunku studiów po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański – dziekan Wydziału Historycznego, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej); dr Arnold Kłonczyński (Uniwersytet Gdański – prodziekan Wydziału Historycznego) Jak to się robi w humanistyce. Efekty kształcenia na kierunkach filologicznych dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Klasycznej)   Akredytacja Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej po wprowadzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji Prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna – przewodniczący) W części dyskusyjnej uczestnicy konferencji zadawali pytania ekspertom zaproszonym do przygotowania referatów. Dyskutantów interesowały m.in. kwestie weryfikacji osiąganych efektów kształcenia, szacowania punktów ECTS oraz realizacji w praktyce akademickiej standardów kształcenia nauczycieli.   Patronat honorowy: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronat medialny: Forum Akademickie, studia.net, uczelnie.net KONFERENCJA POD PATRONATEM PROGRAMU AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH >>

Fundacja sponsorem konkursu dziennikarskiego

„Moje życie – moja pasja” to tytuł konkursu dziennikarskiego, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. W rywalizacji, adresowanej do uczniów interesujących się warsztatem dziennikarskim i językiem mediów, nagrody ufundowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodych adeptów pióra i przyczynił się do upowszechnienia wiedzy o dziennikarstwie. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka polskiego w ZS nr 1 w Hrubieszowie: Alicja Ryszkiewicz i Daniel Buchowiecki. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań dziennikarskich uczniów, a w szczególności kształtowanie umiejętności operowania takimi formami wypowiedzi dziennikarskiej, jak reportaż, wywiad lub fotoreportaż. Uczestnicząca w konkursie młodzież redagowała teksty o swoich zainteresowaniach, a także przygotowywała wywiady z ciekawymi ludźmi z regionu i z Polski. Wśród bohaterów wywiadów, z którymi rozmawiali konkursowicze, znaleźli się m.in. piosenkarz Andrzej Piaseczny oraz członkowie grupy muzycznej Yago Young.   Laury w konkursie zdobyli: Łukasz Lewandowski, Krzysztof Mociak, Ernest Amerla, Michał Janiec, Michał Gałan, Patryk Trzak, Sylwia Nizio. Nagrody dla zwycięzców, rozdane  27  lutego 2013 r. podczas uroczystego finału dziennikarskiej rywalizacji, ufundowała nasza Fundacja.   -Prace uczniów, które już wkrótce zaprezentujemy, udowadniają, że pasja niejedno ma imię. Ważne, żeby robić to, co się lubi – mówi Daniel Buchowiecki, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, pomysłodawca i główny organizator konkursu.   >>

Książki w prezencie dla zdolnych uczniów

"Grudniowa paczka z książką” – pod takim hasłem Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi akcję, w ramach której ofiarowuje książki i inne pomoce dydaktyczne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Akcja adresowana jest do uczniów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Do rąk maluchów trafiły bestsellery wydawnicze z kręgu literatury popularnonaukowej. W przededniu Bożego Narodzenia Fundacja zakupiła książki popularnonaukowe i podręczniki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce i uzdolnieniami dydaktycznymi. Książki przekazane zostały Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu, który ostatecznie dokonał rozdysponowania darów pomiędzy najbardziej potrzebujących uczniów.   Do rąk maluchów trafiły bestsellery wydawnicze z kręgu literatury popularnonaukowej. Fundacja podarowała uczniom m.in. książki:   Christoph Drösser, „Fizyka. Daj się uwieść”– autor, na przykładzie zajmujących historyjek z naszego dnia codziennego wyjaśnia, jak siły natury, w opisie fizyki, działają na nas i nasze otoczenie we wszystkich możliwych sytuacjach życiowych. Christoph Drösser urodzony w 1958 roku, studiował matematykę i filozofię na uniwersytecie w Bonn. Obecnie pracuje w dziale WIEDZA tygodnika opinii „Die Zeit”. Współtwórca magazynu popularno-naukowego Zeit Wissen, w którym w latach 2004-2006 pełnił funkcję redaktora naczelnego. W 2005 roku otrzymał tytuł DZIENNIKARZA ROKU w kategorii NAUKA, przyznawany przez Medium-Magazin.   Christoph Drösser, „Matematyka. Daj się uwieść” – autor, za pomocą przewrotnych przykładów i zabawnych anegdot, przedstawia zagadnienia matematyczne, które spędzają sen z powiek nie tylko uczniom. Pokazuje, że wszystkie obliczenia mają swoje źródło w codzienności i naprawdę mogą sprawiać przyjemność, a matematyka to niekoniecznie denerwujące i nudne rzędy cyfr. Francesca Gould, David Haviland, „Dlaczego mrówkojady boją się mrówek?” -  czy dżdżownica przecięta na pół, daje dwie dżdżownice? Który pająk buduje sieć pod wodą? Dlaczego zwierzęta kłamią i czy mają depresje? Czy słonie naprawdę boją się myszy? I dlaczego dzięcioła nie boli głowa? Na te i inne dręczące was pytania z tajemniczego świata zwierząt można znaleźć odpowiedź w niewielkim kompendium autorstwa Franceski Gould. To zbiór zabawnych, zaskakujących i niespotykanych ciekawostek na temat zwierząt.   Harry Oliver, „Kocie furtki i pułapki na myszy. Skąd się wzięły zwyczajne (i niezwykłe!) przedmioty w naszym życiu?” - dlaczego Isaac Newton wymyślił furtkę dla kotów? Jak powstała pierwsza pułapka na myszy? Co wspólnego ma pluszowy miś z prezydentem Rooseveltem, Napoleon z żywnością w puszkach, a jeansy z gorączką złota? Kto wymyślił frytki – Francuzi czy Belgowie? Jak potoczyłaby się historia kolei gdyby nie… antyczny teatr grecki? Historie codziennych przedmiotów są bardzo niecodzienne. Nie zdajemy sobie sprawy, jak fascynujące opowieści kryją się za nimi, i jak często przypadek lub pomyłka prowadziły do genialnych wynalazków.   Mick O'Hare, „Czy niedźwiedzie polarne czują się samotne i 101 innych intrygujących pytań” - druga część głośnego bestsellera "Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy?”. Ta książka to wyjątkowy zbiór 102 niezwykle ciekawych pytań i jeszcze ciekawszych odpowiedzi, to musująca mieszanka nauki i humoru, smakowity koktajl rozrywki i wiedzy, przyrządzony przez czytelników magazynu "New Scientist”, którzy objaśniają zagadki codzienności i nie tylko. Czy ryby bywają spragnione? Na czym leżą piaski Sahary? Dlaczego z wiekiem coraz trudniej nam schudnąć? Po ogromnym sukcesie książki "Dlaczego pingwinom nie zamarzają stopy?” wydawca oddaje w ręce czytelnikówkolejny zbiór z mnóstwem zupełnie nowych, niezwykle ciekawych pytań i jeszcze ciekawszych odpowiedzi.   Micka O’Hare, „Skamieniałości z chomika” – książka pełna znakomicie przedstawionych i zawierających sporą dawkę humoru opisów intrygujących eksperymentów, które można wykonać dosłownie w każdym domu. Z książki można się dowiedzieć m.in., jak zważyć własną głowę, zmierzyć prędkość światła za pomocą tabliczki czekolady, stworzyć plastik z mleka i octu, wyhodować własny wulkan, sprawić, że skorupka jajka stanie się srebrna, doprowadzić do powstania prawdziwej chmury w plastikowej butelce i wiele, wiele innych. >>

Fundacja wsparła konkurs poetycki dla młodzieży

23 listopada 2012 r. odbył się jubileuszowy, XX finał Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Plateranki” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu. Przedsięwzięcie wsparła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która była sponsorem nagród dla laureatów Turnieju - młodych poetów z całej Polski.   -Cieszę się, że nasza Fundacja mogła wesprzeć „Laur”. Sama jestem absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater i czuję dumę, że w „mojej” szkole odbywa się jeden z ważniejszych polskich konkursów dla młodych poetów. Chętnie włączyliśmy się więc w organizację imprezy – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji.   Podczas tegorocznych zmagań młodych poetów zaprezentowano 32 finałowe wiersze, wyłonione z 282 zgłoszeń (280 z Polski i 2 ze Stanów Zjednoczonych). Finaliści XX Lauru Plateranki reprezentowali miejscowości: Wrocław, Czerwionkę - Leszczyny, Wadowice Dolne/k. Mielca, Strzyżowice, Jeżowe /k. Rzeszowa, Lubliniec, Częstochowę, Białystok, Łomżę, Siecieborzyce /k.Żagania, Bierutów /k. Wrocławia, Pełczyce /k. Choszczna, Jelenią Górę, Sulęcin, Dąbrowę Górniczą, Głogów, Rybnik, Krasocin /k. Włoszczowej, Wałbrzych, Jarocin, Płock, Kraków, Nysę, Sosnowiec. Wielu spośród nich przyjechało na wieczór finałowy, by osobiście zaprezentować swój wiersz przed jury i publicznością.   Nagroda główna trafiła do Magdaleny Zawilśka z I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu za wiersz "Z listów do mrówek". Jury w składzie: prof. dr hab. Marian Kisiel – poeta, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku, Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej, Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – przewodniczący, dr hab. Paweł Majerski z Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego, dr Magdalena Boczkowska z Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka II LO im. E. Plater w Sosnowcu, mgr Michał Waliński - pomysłodawca Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki, emerytowany polonista z II LO im. E. Plater w Sosnowcu oraz Dżesika Nowak z kl. 3B - sekretarz, nagrodziło także Martę Zygarlicką, Magdalenę Bialik oraz Monikę Skoczek.   Nagrodę dodatkową przyznał także absolwent Plater Łukasz Simlat (aktor teatralny i filmowy). Trafiła ona do Magdaleny Bialik. Swoją nagrodę ufundował ponadto Bogusław Kabała za najlepszy wiersz poety z Zagłębia. Otrzymała go Katarzyna Ziach. Nagroda Publiczności przyznana została wierszowi „Erotyk milczący” napisanemu przez Monikę Legut.   Wieczór finałowy - poza prezentacjami wierszy - wypełniły spektakle teatralne przygotowane przez szkolny „Teatr Nasz”. Publiczność obejrzała „W małym dworku”  S. I. Witkiewicza. Przerwę przeznaczoną na obrady jury umiliły występy artystyczne uczniów II LO im. E. Plater w Sosnowcu. >>

Samorządowi liderzy edukacji wybrani po raz drugi

14 listopada 2012 r. odbyła się gala II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas uroczystości przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski odebrali dokumenty potwierdzające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej przeprowadzonej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.     W ramach projektu "Samorządowy Lider Edukacji" przyznano prestiżowe certyfikaty dla gmin i powiatów, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami  w rozwoju edukacji na swoim terenie. Ponadto wyróżniono wójtów, burmistrzów i prezydentów certyfikowanych gmin, szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju szkolnictwa i nowoczesnej edukacji.   O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji" decyduje jury złożone z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji  przewodniczy prof. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto w zespole recenzentów zasiadają m.in. prof. dr hab. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego i prof. Halina Rusek - socjolog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, była prorektor tej uczelni.   W ramach projektu komisja oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności oraz wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp. gminy i powiaty, które brały udział w projekcie, oceniane były za okres minionych trzech lat.     Aby poddać się procedurze akredytacyjnej, gminy i powiaty wypełniały specjalny raport samooceny, w którym opisywały własne działania w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.  Następnie raporty te były szczegółowo analizowane przez komisję akredytacyjną, która weryfikowała przedstawione w nich osiągnięcia i działania. Ocena recenzentów odbywała się m.in. na podstawie: raportów samooceny przygotowanych przez samorządy, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej. Recenzenci mogli również  zapoznawać się z  działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji.   -Recenzenci oceniali gminy i powiaty na podstawie informacji przekazanych przez samorządy, ale także w oparciu o wizyty audytorskie odbywające się w gminach czy dane ze źródeł zewnętrznych, np. dane dotyczące wyników egzaminów w szkołach, dla których samorząd jest organem prowadzącym.  Każdy samorząd oceniało niezależnie od siebie troje recenzentów, którzy przyznawali gminom i powiatom od 0 do 50 pkt. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały te samorządy, które w procedurze akredytacyjnej uzyskały co najmniej 90 pkt. rankingowych – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  -W roku ubiegłym, gdy inaugurowaliśmy projekt „Samorządowy Lider Edukacji”, odbywający się pod patronatem Parlamentu Europejskiego, czułam odpowiedzialność, ale i satysfakcję, że wręczam nagrody wyjątkowym samorządom. Dziś, podczas finału drugiej edycji projektu, tę radość  odczuwam jeszcze silniej. W przypadku jednej edycji konkursu można mówić o pewnym zjawisku, w przypadku dwóch – już o określonej tendencji. Mam na myśli to, że projekt „Samorządowy Lider Edukacji” przyciąga rzeczywistych liderów! Przyciąga samorządy, które naprawdę mają się czym pochwalić, mają sporo do zaoferowania swoim mieszkańcom, zwłaszcza młodzieży uczącej się. We współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej to szczególnie ważne i cenne. W rzeczywistości tej bowiem z jednej strony obserwujemy wyłanianie się gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej – jesteśmy świadkami migracji młodych ludzi, którzy często opuszczają swoje rodzinne miasta i wyjeżdżają w poszukiwaniu życiowej szansy tam, gdzie są lepsze możliwości intelektualnego rozwoju. Dlatego tak ważne jest, by lokalni liderzy zarządzający miastami czy powiatami potrafili tę młodzież zatrzymać u siebie i wykorzystać jej potencjał dla dobra miasta czy regionu. Państwu to się udaje. To że jesteście Państwo z nami dowodzi, iż reprezentujecie jednostki samorządowe, dla których inwestowanie w wiedzę nie jest pustym hasłem, ale realną wartością urzeczywistnianą w codziennym działaniu – w codziennym rządzeniu i zarządzaniu lokalną przestrzenią edukacyjną – mówiła podczas uroczystości finałowej do wyróżnionych samorządowców Grażyna Kaczmarczyk.   W opinii prof. Dariusza Rotta, przewodniczącego Komisji Konkursowej, gminy i powiaty wyróżnione certyfikatem "Samorządowy Lider Edukacji" zadają kłam tezie, że polska edukacja przeżywa współcześnie kryzys. -Gratuluję Państwu znakomitych szkół, wspaniałych osiągnięć uczniów i nauczycieli, innowacyjnych pomysłów w sferze edukacji, oryginalnych projektów europejskich, ponadprzeciętnych inwestycji w bazę oświatą. Długo mógłbym wymienić sukcesy certyfikowanych samorządów. Chylę czoła przed Państwa pasją, wysiłkiem, kreatywnością. Cieszę się, że tak poważnie podchodzą Państwo do kwestii rozwoju edukacji - mówił w trakcie gali finałowej prof. Dariusz Rott.   Program „Samorządowy Lider Edukacji” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communications. Program ten ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa, ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej. Opinia komisji akredytacyjnej może stanowić dla ocenianych samorządów wartościową informację zwrotną na temat jakości ich działań na rzecz edukacji, a także błędów, które w tych działaniach popełniają. -Pozytywny wynik procedury certyfikacyjnej to dla gmin i powiatów uczestniczących w projekcie dobre narzędzie promocyjne, ale nawet jeśli procedura zakończy się fiaskiem, samorządy uzyskują ważną dla siebie recenzję eksperta, która może pomóc im w podjęciu działań naprawczych w dziedzinie edukacji. Eksperci chętnie pełnią rolę konsultingową na rzecz ocenianych gmin i powiatów - przekonuje Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   W tym roku certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane zostały już po raz drugi. Pierwsza edycja projektu, pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się w 2011 roku. II edycja „Samorządowego Lidera Edukacji” rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku i została oficjalnie podsumowana podczas gali na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 14 listopada 2012 roku.   W roku 2012 certyfikaty otrzymało 61 gmin i powiatów z całej Polski, w tym: gminy do 20.000 mieszkańców (31), gminy o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000 (18), gminy o liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000 (3), gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 (5) oraz powiaty (4). Najlepszy wynik, potwierdzony statuetką „Primus” wręczaną samorządom z najwyższą liczbą punktów rankingowych, uzyskały: Czerwieńsk, Duszniki, Ełk, Gmina Miejska Jarosław, Korfantów, Kórnik, Krosno, Lesznowola, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Skierniewice, Tarczyn, Wodzisław Śląski, Zakopane i Zielonki. W tegorocznej edycji projektu organizatorzy przyznali dodatkowo statuetki „Mecenas Wiedzy”. Tytuł „Mecenasa Wiedzy” otrzymali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich gminach nowoczesnej edukacji i budowania fundamentów gospodarki opartej na wiedzy na poziomie lokalnym.  Wyróżnieniami „Mecenas Wiedzy” nagrodzono w tym roku sześciu liderów samorządowych. Nagrody otrzymali: Zbigniew Burzyński, Prezydent Kutna, Andrzej Jakubiec, Burmistrz Krasnegostawu, Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina, Jacek Lipiński, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Roman Smogorzewski, Prezydent Legionowa, Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.   W uroczystym finale projektu „Samorządowy Lider Edukacji” w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięło udział ponad 250 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele wyróżnionych gmin i powiatów oraz reprezentanci świata nauki. Zwieńczeniem Gali finałowej był recital Tamary Kalinowskiej, kompozytorki i pieśniarki, artystki krakowskiej „Piwnicy Pod Baranami” oraz uroczysty bankiet. Patronat medialny:       >>

Innowacyjne zarządzanie w oświacie 2012

17 października 2012 r. w Warszawie odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie: synergia i talenty”. Była to już czwarta edycja największej w Polsce konferencji poświęconej problematyce zarządzania oświatą. Partnerem Konferencji, organizowanej przez Uczelnię Vistula w Warszawie, została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konferencje z serii „Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie” mają na celu zburzenie muru, jaki istnieje pomiędzy szkołą, a jej otoczeniem. Mur ten odgradza szkołę w wielu miejscach, na przykład pomiędzy szkołą a rodzicami. Konferencje IZ maja na celu rozbijanie (lub chociażby robienie pokaźnych wyłomów w tym murze) pomiędzy światem biznesu a szkołą. Nauczyciele mają niezwykle rzadko styczność z praktykami biznesu. Także wyobrażenie przedstawicieli biznesu na temat szkoły bywa  wypaczone (pochodzi z sensacyjnych informacji medialnych lub obrazu szkoły widzianego oczami rodzica). Konferencje adresowane są do:   Dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych Nauczycieli Dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną Pracowników firm szkoleniowych i rekrutacyjnych zajmujących się oceną i rozwojem kompetencji pracowników Ekspertów branży HR Pracowników administracji oświatowej – Kuratoriów Oświaty, Organów Prowadzących, Komisji Egzaminacyjnych Pracowników naukowych Trenerów zajmujących się szkoleniami i coachingiem Studentów nauk społecznych m.in. pedagogiki, zarządzania, socjologii, psychologii Pracowników organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej Przedstawicieli zarządów firm – szczególnie takich, które programy CSR traktują jako formę wspierania rozwoju społeczeństwa.     W konferencji, która odbyła się 17 października br. Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji. Inicjatorem i pomysłodawcą konferencji IZ był prof. Jan Fazlagić. Jest to pierwszy naukowiec w Polsce, który podjął systematyczne badania na temat jakości pracy szkoły z perspektywy menedżerskiej i z wykorzystaniem biznesowych metod zarządzania (było to w 2001 roku). Od tego czasu opublikował cztery książki na temat marketingowego zarządzania szkołą, wygłosił wiele wykładów otwartych i przeprowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Partnerem strategicznym Konferencji jest PROGMAN S.A.   Istota konferencji IZ polega na dynamicznym programie – zwykle prelegenci (z wyjątkiem gościa honorowego) mają do dyspozycji 15-25 minut na swoje wystąpienie. Wymusza to na nich skondensowanie przekazywanej wiedzy. Dzięki temu uczestnicy konferencji mają w ciągu 5-6 godzin (tyle zwykle trwa konferencja wraz z przerwami) możliwość zapoznania się z niespotykaną przy okazji innych konferencji organizowanych dla oświaty liczbą poglądów i sposobów rozumowania. Wszystkie dotychczasowe edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, zbierając za każdym razem ponad 100 uczestników.   >>

Innowacyjne zarządzanie w oświacie

Uczelnia Vistula, miesięcznik „Dyrektor Szkoły” oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przygotowały wspólnie trzecią edycję konferencji z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, która odbyła się 6 października br. w siedzibie Uczelni Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk oświatowych. W tym roku motywem przewodnim konferencji była problematyka wizerunku szkoły, która została przedstawiana z wielu perspektyw: rodziców, nauczycieli, uczniów i pracodawców. Konferencja z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” adresowana była do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, pracowników administracji oświatowej (kuratoriów oświaty, organów prowadzących, komisji egzaminacyjnych, nauczycieli, dziennikarzy zajmujących się problematyką społeczną, pracowników branży reklamowej i medialnej, ekspertów branży HR, pracowników naukowych, studentów nauk społecznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu edukacji i pomocy społecznej.   Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele wielu środowisk, szkoleniowcy trenerzy biznesu, naukowcy, dyrektorzy szkół itp. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Elżbieta Walkowiak (Wielkopolski Kurator Oświaty), dr hab. Jan Fazlagić (ekspert w dziedzinie marketingowego zarządzania szkołą), Robert Krool (ekspert ds. budowy wizerunku), prof. Krzysztof Rybiński (znany polski ekonomista, rektor Uczelni Vistula), Joanna Malinowska-Parzydło (dyrektor personalny stacji TVN). W konferencji wzięła także udział mgr Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Dzięki współpracy z TVN Media School w ramach konferencji odbyły się warsztaty pt. „Kompetentny pedagog w szkole – kompetentny pracownik na rynku pracy – czy szkoła dobrze przygotowuje do życia zawodowego?”   -Siłą naszych konferencji jest połączenie wysokiej jakości merytorycznej z nowoczesnymi formami przekazu. Taka formuła sprawdziła się także w Polsce. Koncepcja programu konferencji, na który składa duża liczba krótkich i treściwych prezentacji została doceniona przez większość uczestników. Poprzednie dwie konferencje zostały niezwykle wysoko ocenione – informuje dr hab.  Jan Fazlagić, koordynator konferencji.   W tym roku motywem przewodnim konferencji był WIZERUNEK SZKOŁY. W ramach konferencji odbyła się dyskusja na temat wpływu wizerunku szkoły na postawy wobec edukacji a także nad relacją odwrotną - jak postawy wobec edukacji wpływają na wizerunek szkoły?   Główne zagadnienia konferencji to: -Jak szkoły budują swój wizerunek w społeczności lokalnej? Czy dyrektor szkoły wraz z nauczycielami mają realny wpływ na to, jak postrzegana jest ich szkoła? -Jak kształtować wizerunek dyrektora szkoły? -Co sądzą o polskiej szkole młodzi ludzi? -Czy wizerunek polskiej szkoły w społeczeństwie jest prawdziwy?     Konferencję z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie” zorganizowała  Uczelnia Vistula we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ECO-Tur Instytut Kształcenia, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  oraz TVN Media School.     >>

Jak się uczyć efektywnie?

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna realizację projektu „Bystrzaki z czwartej klasy”, adresowanego do  uczniów szkół podstawowych, którzy we wrześniu br. rozpoczęli naukę w klasie czwartej. Program obejmował będzie warsztaty prowadzone przez psychologów i pedagogów. Specjaliści Fundacji mają przygotować uczniów do efektywnej nauki na poziomie klas 4-6. Nauka w klasach od 1 do 3 często przypomina zabawę i odbywa się z zastosowaniem zupełnie innych metod dydaktycznych niż te wykorzystywane przez nauczycieli na wyższych poziomach edukacji w szkole podstawowej. Przygotowane przez Fundację zajęcia mają pomóc uczniom przygotować się do nowych wymagań edukacyjnych, jakie stawia przed nimi awans do klasy czwartej oraz lekcje w kolejnych klasach. W ramach warsztatów uczniowie poznają zasady efektywnego uczenia się, będą ćwiczyć różne metody zapamiętywania oraz szybkiego czytania. A wszystko po to, by skutecznie przyswajać wiedzę przekazywaną w ramach zajęć szkolnych.   Psychologowie prowadzący warsztaty będą pracować z dziećmi metodami aktywizującymi w oparciu o autorski program przygotowany przez zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Warsztaty adresowane są do szkół z terenu Zagłębia Dąbrowskiego (Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza). Placówki zainteresowane udziałem w projekcie „Bystrzaki z czwartej klasy” proszone są o kontakt z biurem fundacji (tel. 32 747-26-03, e-mail:  biuro@fundacja-edukacja.org.pl) i ustalenie terminu zajęć. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.