Archiwum aktualności

Finał III edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”

27 listopada br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Już po raz trzeci przedstawiciele samorządów z całej Polski odebrali dokumenty poświadczające pozytywny wynik postępowania akredytacyjnego przeprowadzonego przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” trafiły do 52 gmin i powiatów, które – w opinii ekspertów - wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.   Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program "Samorządowy Lider Edukacji" ma charakter akredytacji środowiskowej. Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".     Lista gmin i powiatów certyfikowanych w roku 2013 - kliknij!     Strona Programu "Samorządowy Lider Edukacji" - kliknij!     -Komisja dokonująca certyfikacji samorządów bada m.in. jakość oferty edukacyjnej gmin, efektywność polityki inwestycyjnej w dziedzinie oświaty czy skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i programy edukacyjne – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. -Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję gmin i powiatów mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych. Samorządy, zapoznając się z opiniami ekspertów z komisji certyfikacyjnej, dowiadują się, czy należy utrzymywać dotychczasowy kurs w lokalnej polityce edukacyjnej, czy też warto skorygować swoje działania w tej dziedzinie i w jakim zakresie – dodaje.   Najważniejsze cele Programu „Samorządowy Lider Edukacji” to udzielanie samorządom wsparcia, mającego na celu podnoszenie efektywności lokalnej polityki edukacyjnej, upowszechnianie „dobrych praktyk” w edukacji i zarządzaniu oświatą, promowanie samorządów legitymujących się osiągnięciami w dziedzinie wspierania szkolnictwa, nauki i innowacji w kształceniu, zwiększanie zainteresowania społeczności lokalnych działaniami samorządów w dziedzinie edukacji, zwiększanie potencjału inwestycyjnego samorządów poprzez akcentowanie ich osiągnięć w dziedzinie budowania gospodarki opartej na wiedzy, jak również propagowanie wysokich standardów edukacyjnych.     -W auli Collegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci wręczyliśmy dokumenty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji” gminom i powiatom, które skutecznie podejmują wysiłki zorientowane na zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i podnoszenie poziomu efektywności w zarządzaniu systemem oświaty, w sposób zgodny z wymaganiami dzisiejszego świata, który socjologie słusznie nazywają „światem na krawędzi chaosu”. W tym chaotycznym świecie w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adaptacji do zmieniających się warunków: nieszablonowość działań, indywidualizacja nauczania, twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także do zarządzania szkołą, która – by kształtować elastyczności u tych, którzy opuszczają jej mury – sama musi być elastyczna, dynamiczna, innowacyjna, nietuzinkowa. Bardzo się cieszę, że mogę kierować te słowa do samorządów, które są liderami tak rozumianej edukacji. Oceniając samorządy, w tym roku zwracaliśmy szczególną uwagę, na ile podejmowane przez nie formy aktywności wykraczają poza standard działań oświatowych, poza schemat, poza ustawowe minimum, na ile podejmowane przez gminy i powiaty inicjatywy są zgodne z lokalnymi uwarunkowaniami i potrzebami, na ile cechuje je innowacyjność, oryginalność, niesztampowość. W opinii komisji takich inicjatyw jest w polskich samorządach coraz więcej, co oczywiście nie oznacza, że nie dostrzegamy w nich problemów. Gminy i powiaty borykają się z ograniczeniami finansowymi i skutkami niżu demograficznego. Powoduje to w szczególności zawirowania związane z racjonalizacją sieci szkół, szczególnie dolegliwe społeczne i wywołujące rozliczne kontrowersje – mówiła w trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Uczestników III edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” oceniali przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i dorobek (teoretyczny lub praktyczny) w dziedzinie edukacji. W komisji certyfikacyjnej zasiadali m.in.: prof. dr. hab. Dariusz Rott, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, prof. Krzysztof Czekaj – socjolog miasta, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, prof. Maciej Mitręga – specjalista w dziedzinie zarządzania, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Halina Rusek – socjolog, była prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Zbigniew Widera, pedagog i ekonomista, prezes Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Piotr Wilczek - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący Uniwersytetu w Chicago.   Procedura przyznawania certyfikatów w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest audyt formalny, w którym eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności samorządów oraz poprawność i jakość aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli audyt merytoryczny. W jego trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia samorządów oraz przyznają poszczególnym gminom i powiatom biorącym udział w projekcie punkty rankingowe. Każdy samorząd ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów. Ich ocena odbywa się na podstawie: raportów samooceny przygotowanych przez samorządy, analizy dokumentacji (np. regulaminów stypendialnych, projektów europejskich), badań społecznych przeprowadzanych w toku akredytacji, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w gminie lub powiecie uczestniczącym w programie certyfikacji. Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi Programu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje się gminom i powiatom, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 65 punktów na 100 możliwych.   Podczas uroczystości finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie certyfikaty wręczono 52 gminom i powiatom w pięciu kategoriach:   -gmina do 20.000 mieszkańców, -gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000, -gmina o liczbie od 50.001 do 100.000, -gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100.000 -powiat (ziemski).   Zarząd Fundacji dodatkowo uhonorował te gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych. Były wśród nich samorządy nagrodzone maksymalną liczbą punktów (100). JST ocenione najwyżej otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy „Primus”. W tym gronie znalazły się następujące samorządy:   Aleksandrów Łódzki Bydgoszcz Dąbrowa  Białostocka Górno Grębocice Jarosław Krasnystaw Kutno Lesznowola Lublin Mińsk Mazowiecki Niemce Siedlce Zielona Góra Zielonki   Jak co roku Fundacja przyznała również statuetki „Mecenas Wiedzy” dla prezydentów, wójtów i burmistrzów certyfikowanych gmin, którzy wyróżniają się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz  rozwoju i promowania w swoich jednostkach nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. Wyróżnienia „Mecenas Wiedzy” otrzymali:   Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni Piotr Przytocki, Prezydent Krosna Leszek Trębski, Prezydent Skierniewic Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku Irena Rogowska, Wójt Gminy Lubin Piotr Iwanus, Burmistrz Czerwieńska Barbara Galicz, Burmistrz Tarczyna Zdzisław Martyna, Burmistrz Korfantowa     W trakcie uroczystości finałowej III edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” gratulacje laureatom złożył przewodniczący komisji certyfikacyjnej, prof. Dariusz Rott. –W certyfikowanych samorządach dostrzegliśmy bardzo wiele dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Coraz więcej gmin i powiatów w sferze organizacji i kierowania oświatą wprowadza mechanizmy zarządzania strategicznego i tzw. nowego zarządzania publicznego. Gminy świetnie radzą sobie z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy unijnych na szkolnictwo, a ponadto ich działania w obszarze edukacji wyraźnie wykraczają poza ustawowe minimum, poza standard wynikający z przepisów prawa.  Silną stroną certyfikowanych samorządów jest dobrze zorganizowany system zajęć pozalekcyjnych, na poziomie lokalnym przybywa też dobrych praktyk w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych czy pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Samorządy odważnie stawiają na rozwiązania innowacyjne, realizują, nierzadko ogromnym wysiłkiem budżetowym, nietuzinkowe pomysły, wdrażają oryginalne formy aktywności edukacyjnej, adresowane do różnych grup wiekowych. Miasta i powiaty stają się pod tym względem coraz bardziej kreatywne. I właśnie tej kreatywności serdecznie Państwu gratuluję – mówił prof. Dariusz Rott.               Patronat medialny: >>

Fundacyjny Mikołaj odwiedzi sosnowiecki Dom Dziecka

"Grudniowa paczka z książką” – pod takim hasłem, już drugi rok z rzędu, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego prowadzi akcję, w ramach której ofiarowuje książki i inne pomoce dydaktyczne dla maluchów z sosnowieckich domów dziecka. Tym razem, z okazji zbliżającego się Mikołaja, Fundacja podaruje dzieciakom bestsellery wydawnicze z kręgu literatury popularnonaukowej. Książki trafią do najmłodszych już 6 grudnia br.   Fundacyjny Święty Mikołaj przygotował w tym roku paczki z książkami dla podopiecznych Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 4 w Sosnowcu. Znajdują się w nich publikacje o wysokiej wartości edukacyjnej, które dzieci będą mogły wykorzystać w szkole, jak i w samodzielnej nauce. Publikacje pozwolą dzieciom zdobyć nową wiedzę oraz rozwijać ich zainteresowania i pasje. Książkowe podarunki trafią do uczniów legitymujących się dobrymi wynikami w nauce i uzdolnieniami dydaktycznymi.   –Mikołaj zadbał o to, by literatura, która trafi do maluchów, łączyła w sobie wartość merytoryczną i rozrywkową. W paczkach pojawią się książki ciekawe, pogodne, a przede wszystkim mądre, czyli takie, w których autorzy zwracają się do najmłodszego czytelnika normalnym językiem i tłumaczą mu świat jak partnerowi, a nie upraszczają go, uznając, że dziecko i tak niczego nie zrozumie – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Święty Mikołaj przygotował dla najmłodszych publikacje poświęcone przyrodzie, geografii, historii i astronomii. Książki są bogato ilustrowane i pochodzą z oferty najlepszych, polskich i światowych oficyn wydawniczych. Lista publikacji, które włączono do podarunków w ramach „Grudniowej paczki z książką”, przygotowana została przez zespół psychologów i pedagogów Fundacji, którzy swoje wybory konsultowali z dziećmi, wsłuchując się w ich opinie i potrzeby.   Wszystkim najmłodszym czytelnikom obdarowanym książkami przez fundacyjnego Świętego Mikołaja życzymy miłej lektury! >>

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

26 listopada br. w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego” organizowana przez firmę MultiTrain, pod patronatem honorowym Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Spotkanie, adresowane w szczególności do przedstawicieli władz uczelni oraz reprezentantów działów IT szkół wyższych, poświęcone będzie upowszechnieniu wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi informatycznych i możliwości ich zastosowania w praktyce działalności instytucji akademickich.   Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności, wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwala na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków i studentów.   W trakcie konferencji można będzie wysłuchać prelekcji i wykładów m.in. na temat e-learningu, narzędzi do zarządzania majątkiem uczelni oraz prowadzenia działań marketingowych i PR w środowisku wirtualnym. Złoty Partner konferencji, firma AXENCE, w ramach swoich działań udostępni nieodpłatnie uczestnikom obrad swoje flagowe rozwiązanie Axence nVision do celów dydaktycznych. Ponadto można będzie zapoznać się z ofertą innych partnerów konferencji, tj. firm: Axence, Versim, Enetrasys i OPTeam.     Główne obszary tematyczne konferencji:   -zarządzanie dziekanatem -systemy zabezpieczeń na uczelni -systemy antyplagiatowe -systemy kontroli dostępu -elektroniczna Legitymacja Studencka -elektroniczny obieg dokumentów i informacji -zastosowanie podpisu elektronicznego -bezpieczeństwo infrastruktury IT -ochrona danych osobowych -zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni   Bezpłatnie w konferencji mogą wziąć udział przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:   -rektorzy -kanclerze -dziekani -dyrektorzy/ kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.   Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.   Kontakt: Agnieszka Różnicka Koordynator Projektu mail: agnieszka.roznicka@multitrain.pl tel. 721 729 134   Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie firmy MultiTrain – kliknij!   Serdecznie zapraszamy do udziału!         >>

O marketingu i public relations szkół w Warszawie

5 marca 2014 roku w warszawskim hotelu Gromada Lotnisko odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego”, współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób - dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.   -Według prognoz demograficznych w najbliższych 10 latach o jedną trzecią spadnie liczba uczniów w gimnazjach, a następnie również w szkołach ponadgimnazjalnych.  Spadek współczynnika przyrostu naturalnego powoduje, że szkoły i inne placówki systemu oświatowego borykają się z problemem słabego naboru uczniów i podejmują rywalizację o kandydata. Pomaga w tym profesjonalna kampania promocyjna, która wcale nie musi oznaczać znaczących wydatków i ogromnego wysiłku organizacyjnego.  Dobry wizerunek szkoły można budować efektywnie za pomocą dostępnych sił i środków – trzeba tylko wiedzieć, w jaki sposób. Postaramy się odpowiedzieć dziś na te pytania – mówiła, otwierając konferencję, Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Konferencja „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” służyła upowszechnieniu wiedzy na temat zasad i narzędzi nowoczesnego marketingu placówki oświatowej. W charakterze prelegentów wzięli w niej udział naukowcy i praktycy zajmujący się komunikacją społeczną, public relations i marketingiem reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.   Konferencję otworzył wykład dr Michała Kaczmarczyka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, który scharakteryzował zasady budowania strategii promocyjnej szkół i placówek oświatowych oraz reguły prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Następnie głos zabrała dr Agnieszka Turska-Kawa z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dzieląc się ze słuchaczami uwagami o budowaniu relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Wartościowym punktem konferencji było również wystąpienie dr Tomasza Bielaka z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który omówił zasady wykorzystania internetu i nowych mediów (m.in. portali społecznościowych) w praktyce marketingowej szkół. W dalszej części obrad goście mogli wysłuchać prezentacji przygotowanej przez dr Michała Kaczmarczyka i mgr Przemysława Rutę z Wyższej Szkoły Humanitas na temat rzecznictwa prasowego i kreowania efektywnych relacji szkół z mediami masowymi oraz referatu dr Filipa Mazurkiweicza z Uniwersytetu Śląskiego poświęconego wystąpieniom publicznym i zasadom tworzenia prezentacji multimedialnych. Konferencję zamknęło wystapienie prof. dr hab. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie czy marketing jest modą czy koniecznością na współczesnym rynku usług edukacyjnych.   -Przedstawialiśmy zagadnienia praktyczne dotyczące promocji i budowania wizerunku szkół i placówek edukacyjnych różnych typów oraz prezentowaliśmy dobre i złe praktyki w działalności promocyjnej szkół. Zorganizowaliśmy również dyskusję z udziałem specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką marketingu i zarządzania wizerunkiem, w trakcie której można było zadawać pytania i dzielić się uwagami na temat własnych doświadczeń w działalności promocyjnej – mówi Grażyna Kaczmarczyk. Prelegenci koncentrowali się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu szkół i placówek edukacyjnych funkcjonujących w warunkach niżu demograficznego i rywalizacji o ucznia.   II edycja konferencji na temat budowania wizerunku szkół i placówek oświatowych w warunkach niżu demograficznego planowana jest z początkiem czerwca br. w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego).             Informacje szczegółowe:     Program Konferencji - kliknij! Informacje organizacyjne, dojazd do hotelu - kliknij!   Oferta hotelu Gromada Lotnisko - kliknij!     Folder konferencyjny – KLIKNIJ! Karta zgłoszenia – KLIKNIJ!       Kontakt:   Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, tel.: 32 747-26-03, +48 607-035-169, e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl     >>

Współpraca z Oficyną Wydawniczą Verbum w Pradze

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została partnerem wydawniczym międzynarodowej publikacji naukowej pt. „Komunikacja marketingowa i medialna”, która ukaże się wiosną 2014 roku nakładem Oficyny Wydawniczej „Verbum” w Pradze (Republika Czeska). Monografia zawierać będzie teksty polskich i czeskich naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, a w szczególności: naukę o zarządzaniu, marketing i komunikację społeczną.   Artykuły naukowe i rozdziały zamieszczone w publikacji  „Komunikacja marketingowa i medialna” mają charakter innowacyjny i nowatorski, służą rozwojowi najnowszej wiedzy naukowej, umiędzynaradawianiu dorobku naukowego polskich uczonych i rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy badawczej.  Przyznając dofinansowanie dla monografii i włączając się we współpracę z Oficyną „Verbum”, Fundacja realizuje jeden ze swoich celów statutowych: inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce. –Z pewnością można uznać, że monografia prezentująca teksty będące efektem oryginalnych badań, poświęcone ważkim problemom nauki i praktyki oraz dokumentujące współpracę polskich i zagranicznych uczonych, stanowi inicjatywę służącą rozwojowi innowacyjnych form działalności naukowej. Tym bardziej, że formy te realizują jeden z ważniejszych celów niedawnej reformy polskiej nauki: sprzyjają kooperacji transgranicznej w obszarze badań społecznych   – mówi Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji.     Oficyna Wydawnicza „Verbum”, kierowana przez czeskiego naukowca, prof. dr. hab. Libora Paverę, specjalizuje się w wydawaniu (na międzynarodowy rynek publikacji naukowych) monografii i podręczników akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.  „Komunikacja marketingowa i medialna” to trzecia monografia „Verbum”, która trafi na polski rynek wydawniczy w bieżącym roku akademickim i pierwsza publikacja Oficyny dofinansowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.     >>

Grant Fundacji dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem”, który organizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie. Celem projektu jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy filmowej wśród nauczycieli i uczniów oraz zwiększanie roli filmu jako narzędzia dydaktycznego wykorzystywanego w procesie nauczania o kulturze.   Projekt „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem” adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. wykłady dla nauczycieli, pokazy filmowe dla uczniów oraz konkursy: filmowy pn. „Z życia mojej szkoły” oraz fotograficzny pn. „Fotografia z filmem”. W założeniu organizatorów projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania młodzieży i nauczycieli filmem jako pomocą dydaktyczną,  będzie służył odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień młodzieży poprzez zorganizowanie rywalizacji o tematyce fotograficznej i filmowej, a także zaprezentowaniu twórczości uczniów szerokiemu gronu odbiorców poprzez zorganizowanie wystawy zdjęć z konkursu fotograficznego oraz pokazu filmów w konkursie filmowym.   Projekt „Konin i okolice w obiektywie – tydzień z filmem”, w połączeniu z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i przygotowanymi dla uczestników niespodziankami, przyczyni się do popularyzacji filmu rozumianego wieloaspektowo: jako faktu kulturowego oraz jako narzędzia dydaktycznego.   Jak piszą organizatorzy projektu, „nauczyciele od dawna wykorzystują filmy w edukacji. Jednak w dobie cyfryzacji materiały filmowe zyskują na znaczeniu jako nowoczesne narzędzie edukacji. Wykorzystanie filmu wspiera wzrost poziomu kształcenia i zwiększa jego efektywność. Stanowi on pomoc edukacyjną i wychowawczą dla nauczyciela. Dlatego też projekt edukacyjny „Konin i jego okolice w obiektywie – tydzień z filmem” to oferta wykładów dla nauczycieli na temat filmu jako narzędzia w edukacji”.   Projekt Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie służy inicjowaniu i wspieraniu nowatorskich rozwiązań w edukacji i nauce i jako taki uzyskał dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie finansowe Fundacji wykorzystane zostanie przez organizatorów na zakup nagród dla laureatów przewidzianych w ramach projektu konkursów. >>

Konferencja na temat akredytacji kierunków studiów

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej problematyce akredytacji i jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”. Konferencja odbędzie się 10 grudnia br. w hotelu Gromada Airport w Warszawie. Patronat nad konferencją objęła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 7 listopada 2013 roku.     Szczegółowe informacje, program oraz zgłoszenie dostępne są na stronie Konferencji – KLIKNIJ!   Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem kierunków społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział m.in. eksperci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni. W trakcie obrad odbędzie się panel umożliwiający zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia po wprowadzeniu KRK.   Konferencja będzie miała charakter aplikacyjny – eksperci zaproszeni do udziału w obradach poświęcą uwagę zagadnieniom praktycznym, dzieląc się z uczestnikami konferencji  swoimi doświadczenia  i „dobrymi praktykami” związanymi z podnoszeniem jakości  kształcenia i procesami akredytacji (do udziału w obradach zaprosiliśmy prelegentów o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym oraz szerokiej wiedzy w zakresie zarządzania dydaktyką, akredytacji kierunków studiów i zapewniania jakości kształcenia). Tematyka obrad została sprofilowana – wystąpienia i dyskusje poświęcone będą kwestiom związanym z jakością kształcenia w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.   Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę:   -jak przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i spełnić kryteria akredytacyjne; -jak efektywnie wdrożyć założenia Krajowych Ram Kwalifikacji, -jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia i dostosować go do wymogów PKA; -jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, -jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w nowych warunkach prawnych;     Zaproszenie do udziału w konferencji (w charakterze prelegentów) przyjęli m.in.:   -prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski - prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008, Kierownik Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM, ekspert PKA III kadencji,   -prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko – kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka Uniwersytetu Opolskiego, członek PKA III kadencji, ekspert PKA;   -prof. dr hab. Stanisław Kondracki – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ekspert PKA,   -prof. dr hab. Bożena Rozwadowska – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert PKA,   -mgr Grzegorz Laskowski – w latach 2006-2013 pracownik Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert Komisji; w tym okresie sekretarz trzech Zespołów, w tym Zespołu ds. opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,   -dr Monika Stachowiak-Kudła - adiunkt w Katedrze Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, w latach 2005-2012 starszy specjalista w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ekspert formalno-prawny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.   STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI - KLIKNIJ!   Partnerzy medialni konferencji:               Serdecznie zapraszamy do udziału!     >>

Ufundowaliśmy nagrody w Konkursie im. P. Zarzyckiego

Rozstrzygnięto konkurs „Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie” im. Piotra Zarzyckiego na pracę dyplomową lub artykuł poświęcony Zagłębiu Dąbrowskiemu. Fundatorem nagród w rywalizacji, organizowanej przez sosnowieckie Stowarzyszenie „Zagłębiacy”, była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów polskich uczelni. Przedsięwzięcie służyło promowaniu Zagłębia Dąbrowskiego jako regionu posiadającego własną tożsamość i indywidualność, kształtowaniu u młodzieży postaw twórczych, rozwijaniu umiejętności pisarskich, doskonaleniu warsztatu publicystycznego i naukowego oraz promowaniu wartości lokalnych.   W konkursie „Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie” im. Piotra Zarzyckiego oceniane były prace dyplomowe oraz eseje i inne formy twórczości publicystycznej o tematyce odnoszącej się do Zagłębia Dąbrowskiego. W rywalizacji brali udział dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce, których prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) dotyczyły szeroko rozumianej tematyki zagłębiowskiej, i którzy złożyli i obronili te prace w latach 2009-2013. Ponadto uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, będący autorami esejów lub innych prac publicystycznych (w szczególności reportaży, felietonów, artykułów problemowych) poświęconych szeroko rozumianej tematyce zagłębiowskiej.   Do konkursu zgłoszone zostały prace, które przedstawiały  Zagłębie Dąbrowskie jako region posiadający własną tożsamość i specyfikę regionalną, opisywały różne wymiary tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego (m.in. wymiar polityczny, kulturowy, historyczny), przedstawiały różne nurty aktywności społecznej (obywatelskiej) Zagłębia Dąbrowskiego, a także prezentowały walory Zagłębia Dąbrowskiego (kulturowe, przyrodnicze itp.).   Oceny prac dokonało jury powołane przez Stowarzyszenie „Zagłębiacy”, w którym zasiadali działacze lokalni, regionaliści i naukowcy reprezentujący zagłębiowskie uczelnie. Członkami komisji konkursowej byli m.in. dr Michał Kaczmarczyk, dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Przemysław Ruta, prezes Stowarzyszenia Zagłębiacy, dziennikarz lokalnego portalu „Wiadomości Zagłębia” oraz dyrektor kreatywny współpracującej z naszą Fundacją Agencji Public Relations Przemysław Ruta Communication.   W konkursie „Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie” im. Piotra Zarzyckiego komisja wyłoniła troje laureatów. III miejsce zajął Arkadiusz Kaczor, absolwent politologii na Uniwersytecie Opolskim za pracę magisterską poświęconą marketingowi terytorialnemu w Zagłębiu Dąbrowskim, napisaną pod kierunkiem prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak. Miejsce II wywalczył Krystian Dawiskiba, absolwent Wyższej Szkoły Humanitas za pracę na temat prasy lokalnej w Sosnowcu, której promotorem był prof. Marian Gierula. I nagroda przypadła Wiktorii Sadovy, studentce Wyższej Szkoły Humanitas za esej poświęcony współczesnemu Zagłębiu widzianemu z perspektywy studentki zza granicy.   Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu im. Piotra Zarzyckiego odbyło się podczas Gali Finałowej Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” w murach sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas. Konkurs ten odbywa się od 2006 roku z inicjatywy uczelni i służy wyróżnianiu osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla tożsamości regionu. Dzięki uprzejmości władz Wyższe Szkoły Humanitas laureaci nagród w Konkursie im. Piotra Zarzyckiego mogli odebrać swoje wyróżnienia obok osób i instytucji nagrodzonych w prestiżowej rywalizacji o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas". Sponsorem upominków dla zwycięzców Konkursu im. Piotra Zarzyckiego była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Galę uświetnił recital Artura Andrusa.   >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.