Archiwum aktualności

Kolejna książka naukowa z dofinansowaniem Fundacji

Ukazał się kolejny, IV tom międzynarodowej monografii naukowej „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa”, którą wydało prestiżowe wydawnictwo Verbum w Pradze. Publikacja, przygotowana przez zespół badaczy problematyki komunikacji społecznej z Polski, Czech i Słowacji, uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Monografia „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa” powstała pod kierunkiem prof. Libora Pavery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Książka zawiera teksty poświęcone zagadnieniom reklamy, nowych mediów, edukacji ekonomicznej i komunikacji masowej. Recenzentem monografii jest prof. Dariusz Rott, naukowiec od wielu lat współpracujący z naszą Fundacją.   Publikacja stanowi rezultat współpracy naukowej o charakterze międzynarodowym – są w niej prezentowane studia i szkice przygotowane przez medioznawców, specjalistów z zakresu zarządzania, marketingu i językoznawstwa reprezentujących różne kraje i ośrodki badawcze. Jak napisał w recenzji pracy prof. Dariusz Rott, „na szczególne podkreślenie zasługuje podejmowana w książce perspektywa etycznych aspektów działania przedsiębiorstw, w pełni podmiotowego traktowania klientów jako partnerów interakcji w marketingu czy wreszcie sposób wykorzystania nowych strategii marketingowych w świecie wirtualnym. Niemniej interesujące są teksty dotyczące komunikacji medialnej, które podejmują tak ważne zagadnienia jak mechanizmy samoregulacji rynku medialnego (MAS) na polskim rynku medialnym (w tym w perspektywie Internetu i nowych mediów) czy zarządzanie informacją i jej dystrybucją w multimedialnym społeczeństwie cybernetycznym”.   Monografia  „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa” uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jako praca mająca charakter innowacyjny i nowatorski, służąca rozwojowi najnowszej wiedzy naukowej, umiędzynaradawianiu dorobku naukowego polskich uczonych i rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy badawczej.   >>

Certyfikaty „Uczelnia Liderów 2015” wręczone!

2 lipca w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Już po raz piąty przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski odebrali certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną studentów.   Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 35 uczelniom reprezentującym cztery kategorie: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Gościem honorowym Gali był prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. -W ramach projektu od pięciu lat z powodzeniem certyfikujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –Nasz Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy – dodaje.   Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).   Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. -Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów – przekonuje Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   W roku 2015 certyfikaty trafiły do 8 publicznych uczelni akademickich, 11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 15 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 1 niepublicznej uczelni licencjackiej. Najwyższy wynik punktowy i miejsce w ścisłej czołówce certyfikowanych uczelni osiągnęły:  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  Politechnika Świętokrzyska,  Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Uczelnie te otrzymały zaszczytny tytuł „Primusa” V edycji Programu „Uczelnia Liderów”.   Oprócz certyfikatów zwykłych w ramach Programu corocznie przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne. W każdej edycji Konkursu Fundacja wyróżnia dodatkowo rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki Aurea Praxis. W tym roku nagrody te otrzymali: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.   Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Wśród laureatów tej specjalnej nagrody znalazły się następujące uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.   W tegorocznej edycji konkursu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał również, już po raz kolejny, srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Otrzymały je uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. Certyfikaty Srebrne trafiły do rąk rektorów: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.   W związku obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” ufundowano jeszcze jedną kategorię wyróżnień specjalnych  - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej. Wyróżnienia „Magna Academia” przyznano: prof. dr hab. Stanisławowi Mockowi, JM Rektorowi Collegium Civitas w Warszawie, prof. dr hab. Jerzemu Malcowi, JM Rektorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr hab. Julianowi Auleytnerowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz dr Markowi Kulczyckiemu, JM Rektorowi Akademii Biznesu i Finansów Vistula.   - Gdy w 2011 roku organizowaliśmy I edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, mottem były dla nas słowa Seneki Młodszego „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. W duchu tych słów zaprosiliśmy polskie uczelnie wszystkich typów do rywalizacji o znak jakości wyróżniający uniwersytety kształcące dla życia – uczelnie dialogu, otwarte na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, inwestujące w edukację praktyczną studentów, kształcące dla rynku pracy. Postanowiliśmy wyróżniać uczelnie, które potrafią słuchać głosu tych, dla których pełnią misję publiczną, a następnie potrafią na ten głos właściwie odpowiedzieć – mówił w trakcie Gali na Uniwersytecie Wrocławskim prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. –Jesteśmy pod wrażeniem Państwa innowacyjnych pomysłów, nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, umiejętności dialogu z otoczeniem i zdolności do budowania kultury akademickiej, która z jednej strony oparta jest na tradycyjnych, wielowiekowych wartościach uniwersyteckich,  z drugiej – silnie ukierunkowana na przyszłość i sukces absolwenta na rynku pracy – gratulował laureatom „Uczelni Liderów” prof. Kaczmarczyk.   Ważnym elementem uroczystości w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego był wykład prof. Jerzego Malca, Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, poświęcony dziedzictwu 25 lat wolności w polskim sektorze akademickim.  Prof. Jerzy Malec zaprezentował w nim przyczyny i konsekwencje „rewolucji edukacyjnej”, jaka nastąpiła w naszym kraju po 1990 roku.   Uroczystość finałową zwieńczył krótki recital jazzowy młodych muzyków współpracujących z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: Konrada Bilskiego i Katarzyny Piaseckiej oraz bankiet, w trakcie którego goście Gali mogli wymienić się uwagami i doświadczeniami w zakresie praktyki zarządzania uczelniami i zapewniania wysokiej jakości kształcenia.     Galeria zdjęć   >>

"Innowacje społeczne" z dofinansowaniem Fundacji

Na polski rynek księgarski trafiła właśnie monografia „Innowacje społeczne w teorii i praktyce” pod redakcją Joanny Wyrwy. Publikacja, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ukazała się dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków socjalnych państwa, jak i chęcią ciągłego podnoszenia dobrostanu społeczeństwa. Autorzy monografii skupili uwagę na: współczesnych uwarunkowaniach i modelach procesów innowacyjnych, istocie innowacji społecznych i procesach ich tworzenia (m.in. z perspektywy rynku pracy), innowacjach społecznych dla osób mających 65 i więcej lat, upowszechnianiu innowacji społecznych, miejscu innowacji społecznych rozwoju regionów. Pracę uzupełniają studia przypadków zaczerpnięte z praktyki państw europejskich.   Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów na kierunkach: ekonomia, socjologia, stosowane nauki społeczne, polityka społeczna, zarządzanie, administracja i zarządzanie publiczne.   Monografia powstała w ramach działalności naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w Sosnowcu. >>

Fundacja wspiera konkurs „Studencki Nobel”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego włączyła się w realizację tegorocznej edycji Konkursu „Studencki Nobel”, którego organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs służy wyłonieniu Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorzy poszukują najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach. Finał konkursu odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w auli Politechniki Warszawskiej. Weźmie w nim udział Prezes Zarządu Fundacji, Grażyna Kaczmarczyk, która laureatowi rywalizacji wręczy nagrodę specjalną – czek ufundowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Aby zasłużyć Studenckiego Nobla należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są: znajomość języków obcych, studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia), działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),  udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers), praktyki, staże, praca zawodowa oraz inne umiejętności potwierdzone certyfikatami szeroki wachlarz zainteresowań.   W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.   Konkurs odnosi sukces, ciesząc się w środowisku akademickim coraz większą popularnością. Sukces laureatów „Studenckiego Nobla” niejednokrotnie staje się inspiracją dla rzeszy zdolnych studentów, aby wyjść z cienia i zaprezentować swój talent i osiągnięcia. Jest jednocześnie promocją postaw pełnych zaangażowania i pasji, nastawionych na rozwój osobisty i szeroko rozumianą aktywność zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.   Obrady Komisji Krajowej Konkursu odbędą się 28 maja o godzinie 10.00 w sali 160 w Gmachu  Głównym Politechniki Warszawskiej. Finał rywalizacji zaplanowano na 19 czerwca br.   Dodatkowe informacje - kliknij!   >>

Konferencja o wizerunku szkoły i funduszach dla oświaty

16 kwietnia 2015 roku w auli Collegium Civitas w Warszawie odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Jak budować nowoczesny wizerunek szkoły oraz pozyskiwać fundusze na działalność placówki oświatowej? O głównych wyzwaniach czasów niżu demograficznego”, którą zorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Collegium Civitas. Konferencja, adresowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, menedżerów edukacji, nauczycieli i samorządowców, poświęcona była zagadnieniom kreowania nowoczesnych strategii wizerunkowych szkół oraz finansowaniu inicjatyw edukacyjnych ze źródeł zewnętrznych.   Konferencję otworzył wykład prof. Krzysztofa Gajdki, reprezentującego Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Prelegent omówił zasady i dobre praktyki w budowaniu relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Następnie głos zabrał prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, dzieląc się z uczestnikami obrad uwagami i doświadczeniami w zakresie kreowania współpracy placówek oświatowych z mediami masowymi. W dalszej części konferencji prelegenci przedstawili możliwe źródła finansowania projektów edukacyjnych oraz omówili zasady pisania grantów i wniosków o dofinansowanie od sponsorów. W programie obrad znalazły się również warsztaty na temat przygotowywania informacji prasowej i pracy rzecznika prasowego szkoły. Konferencję prowadził prof. dr hab. Dariusz Rott, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.   Celem konferencji było przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Placówki oświatowe borykają się dziś przede wszystkim z ciągłym niedofinansowaniem oraz zmniejszającą się z roku na rok liczbą uczniów. Negatywnym zjawiskom, które są z tym związane, można skutecznie przeciwdziałać. Nasza konferencja pozwoliła odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób!       Cele i tematyka Konferencji:   -przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu dwóch tematów, fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej szkoły: marketingu oświatowego oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;   -połączenie w ramach jednej konferencji problematyki promocji szkoły oraz finansowania projektów edukacyjnych (nie tylko dotyczących promocji) ze środków zewnętrznych;   -upowszechnianie praktycznej wiedzy na temat zasad i narzędzi skutecznej promocji szkół i placówek oświatowych oraz aplikowania o fundusze: europejskie, pozarządowe, sponsorskie…   -podnoszenie jakości i efektywności działań szkół w zakresie marketingu i promocji własnej oferty edukacyjnej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;   -propagowanie dobrych praktyk w marketingu oświatowym i zarządzaniu finansami szkół i placówek oświatowych;   -wspieranie działalności szkół i placówek w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na rynku w warunkach niżu demograficznego;   -stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy dyrektorami szkół i placówek.           >>

Trwa V edycja Programu "Uczelnia Liderów"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i  Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.   Program adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy.   W ramach projektu „Uczelnia Liderów” od pięciu lat z powodzeniem certyfikujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania. Warto dołączyć do prestiżowego klubu „Uczelni Liderów”, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja Programu.   Zapraszamy na stronę internetową programu "Uczelnia Liderów" - kliknij!     Tegoroczna edycja Programu ma charakter wyjątkowy. W 2015 roku obchodzimy 25. rocznicę uchwalenia fundamentalnej dla rozwoju polskiego sektora akademickiego Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, przyjętej przez Sejm 12 września 1990 roku. Ustawa ta wprowadziła szeroką autonomię w uczelniach państwowych oraz umożliwiła powstawanie uczelni niepublicznych, doprowadzając w Polsce do prawdziwej rewolucji edukacyjnej. W związku z 25-leciem uchwalenia ustawy, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyzna dodatkowe wyróżnienia - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej.     Idea Programu "Uczelnia Liderów":   Program „Uczelnia Liderów” realizowany jest od stycznia 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. W roku 2014 certyfikaty trafiły do 10 publicznych uczelni akademickich,  11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 23 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 2 niepublicznych uczelni licencjackich. Pełna lista laureatów dostępna jest tutaj - kliknij!     Cele Programu:   Celem Programu „Uczelnia Liderów” jest wyróżnianie najlepszych polskich uczelni, inwestujących w studia dostosowane do wymogów rynku pracy. Certyfikatem „Uczelnia Liderów” wyróżniamy uczelnie, które - z jednej strony - przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej - wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców.   Akredytację w Programie „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy.   Kto ocenia uczelnie uczestniczące w Programie?   Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Zbigniew Widera (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego).   Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów.     Jak wygląda procedura przyznawania certyfikatów?   Uczelnie ubiegające się o uzyskanie certyfikatu "Uczelnia Liderów" wypełniają specjalną ankietę samooceny, w której przedstawiają swoje działania mające na celu dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.   Ankieta, przesłana do Organizatorów, podlega ocenie przez Komisję Certyfikacyjną. Procedura oceny przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest analiza formalna, w ramach której eksperci badają formalno-prawne aspekty działalności uczelni oraz poprawność aplikacji akredytacyjnej. Kluczowym etapem certyfikacji jest etap drugi, czyli ocena merytoryczna. W jej trakcie naukowcy  analizują i oceniają działania i osiągnięcia szkół wyższych oraz przyznają poszczególnym uczelniom punkty rankingowe. Certyfikat "Uczelnia Liderów" otrzymują uczelnie, które w toku oceny uzyskają co najmniej 60 punktów na maksymalnie 100 możliwych do uzyskania.     Kategorie konkursowe i przyznawane certyfikaty: Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznane zostaną w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne magisterskie, uczelnie niepubliczne licencjackie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.   Oprócz certyfikatów zwykłych w ramach Programu corocznie przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne.   W każdej edycji Konkursu Fundacja wyróżnia dodatkowo rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki Aurea Praxis.   Podczas tegorocznej edycji „Uczelni Liderów” po raz drugi przyznane zostaną również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.   W związku obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyzna dodatkowe wyróżnienia - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej.   W tegorocznej edycji naszego konkursu przyznamy również, już po raz kolejny, srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Otrzymają je uczelnie, które po raz trzeci odbiorą laury w naszym Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. Z kolei uczelnie, które nasz certyfikat uzyskają po raz szósty, otrzymują certyfikat złoty "Uczelnia Liderów".     Jak zgłosić uczelnię do Programu „Uczelnia Liderów”?   Warunkiem uczestnictwa w Programie certyfikacji „Uczelnia Liderów” jest wypełnienie i nadesłanie na adres Biura Programu zgłoszenia i wypełnionej ankiety samooceny.   Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: ankieta@uczelnia-liderow.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1 lok. 9, 41-200 Sosnowiec. Ankietę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres ankieta@uczelnia-liderow.pl.   Ogłoszenie wyników V edycji Programu "Uczelnia Liderów" odbędzie się podczas uroczystej gali na Uniwersytecie Wrocławskim.     Dodatkowe informacje: Biuro Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tel. +48 32 747-26-03, kom. +48 607-035-169 e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl     Fot.: Przemysław Ruta, Marek Kaczmarczyk   Fot.: Przemysław Ruta   Fot.: Zygmunt Słabowski     >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.