Archiwum aktualności

Sesja Selekcyjna EYP Poland

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dofinansowała 12. Sesję Selekcyjną EYP Poland, która odbyła się z początkiem września br. we Wrocławiu. Wydarzenie, mające charakter interaktywnej symulacji prac Parlamentu Europejskiego, zgromadziło ponad 100 uczestników z całej Polski wraz z nauczycielami oraz dwie delegacje zagraniczne z Czech i Serbii. Ponadto w Sesji udział wzięło wielu zagranicznych gości w rolach przewodniczących komisji, dziennikarzy sesyjnych oraz członków jury, wybierających delegatów na sesje zagraniczne. Obradom przewodniczyła Dorothea Weber z Niemiec.   12. Sesja Selekcyjna objęła wszystkie standardowe elementy sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, tj.  część integracyjną, pracę w komisjach oraz walne zgromadzenie. Także program wieczorny, w którego skład weszły m.in. eurovillage oraz city game, pozwolił na wymianę międzykulturową oraz poznawanie europejskich wartości w praktyce.   12. Sesja Selekcyjna zorganizowana została przez Europejski Parlament Młodzieży (ang. European Youth Parliament – EYP) - platformę edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. EYP działa od 1987 r. jako niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit.   Celem corocznej polskiej Sesji Selekcyjnej jest wyłonienie delegatów na Sesje Międzynarodowe. Na 80. Sesję Międzynarodową w Lipsku już w listopadzie pojadą Katarzyna Biziuk, Patrycja Gliwka, Michał Karbownik, Hugon Oziewicz oraz delegacja z Liceum Akademickiego w Toruniu w składzie Karolina Jankowska, Brian Camacho, Zuzanna Nowak i Milena Wilbrandt. Podczas 81. Sesji Międzynarodowej w Dublinie oraz Belfaście EYP Poland reprezentować będą Wiktor Danel, Jan Szeląg, Gabriela Motyka, Michał Szpunar, Kamila Giec, Jan Adamski, Maciej Dragula oraz Karolina Liszewska. Oprócz tego uczestnicy otrzymali możliwość wzięcia udziału w kolejnych dwóch sesjach odbywających się za granicą. Na niemiecką Sesję Selekcyjną w Lübeck wybrani zostali Justyna Rojek, Jakub Matyjaszczyk, Anna Ścigalska, Karina Jankowska, Maciej Mańka, Marcel Bielówka, Małgorzata Majczak i Karol Szybist. Natomiast prawo do udziału w austriackiej Sesji Regionalnej w Graz otrzymali Maria Tymańska, Michał Skwarek, Jakub Filipek oraz Jagoda Kochan.   -Cieszę się, że Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego mogła, już po raz kolejny, wesprzeć organizację tej ważnej i potrzebnej młodzieżowej inicjatywy. Sesje Selekcyjne i inne działania podejmowane przez EYP Poland to znakomite lekcje wiedzy o Unii Europejskiej oraz kuźnia postaw proeuropejskich u młodych ludzi – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji. >>

Uroczysta Gala Finałowa „Samorządowy Lider Edukacji”

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji  Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji”. -Po raz kolejny spotykamy się dziś w gronie działaczy i menedżerów samorządowych z całej Polski, którzy swoją pracą udowadniają, że kwestie rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności w oświacie mogą stanowić priorytet w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym. Są dzisiaj z nami liderzy lokalni kreujący politykę edukacyjną w swoich małych ojczyznach w taki sposób, by wciąż stawiać na kreatywność, innowacyjność, wykazywać się odwagą strategiczną, wdrażać rozwiązania nieszablonowe, nierzadko unikalne w skali kraju – tymi słowami powitał zgromadzonych na uroczystości prowadzący Galę prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i rektor sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas.   aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa     Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Jego cele to identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie pracujący na najlepszych polskich uczelniach, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego. Komisja Certyfikacyjna pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Zbigniew Widera (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) i Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).   -Polityka oświatowa samorządów uczestniczących w Programie poddawana jest szczegółowej analizie Komisji. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym czasie eksperci zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej samorządu – wylicza Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   –Każda gmina czy powiat biorący udział w Programie uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji. Jest dla nas bowiem bardzo ważne, aby poza efektami promocyjnymi Program „Samorządowy Lider Edukacji” dawał polskim gminom i powiatom również korzyści projakościowe. Taka jest bowiem idea akredytacji. Wiemy, że bardzo wiele samorządów wprowadza rozwiązania i modyfikacje proponowane przez naszych ekspertów, co realnie podnosi jakość edukacji w dłuższej perspektywie  – dodaje Kaczmarczyk.   W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski. –Poziom uczestników naszego Programu z roku na rok rośnie, ale rosną również wymagania Komisji Certyfikacyjnej. Lokalną politykę oświatową można uprawiać na dwa sposoby. Sposób pierwszy to realizowanie ustawowego minimum, standardu wynikającego z przepisów prawa. Można nie wychodzić poza teren limitowany przepisami prawa i być jednym z wielu samorządów realizujących w sposób zaledwie poprawny to, co zadekretował ustawodawca. Ale można także pójść własną drogą i obowiązki ustawowe twórczo uzupełnić oryginalnymi pomysłami oświatowymi, własnymi rozwiązaniami „szytymi na miarę” danego miasta czy powiatu. Można robić znacznie więcej niż nakazuje ustawa. I nie chodzi tutaj jedynie o skalę dopłat do subwencji oświatowej, choć i to ma bardzo istotne znaczenie. Chodzi przede wszystkim o kreatywność, pomysłowość, odwagę we wdrażaniu autorskich pomysłów w dziedzinie polityki oświatowej. Cieszy nas, że takich właśnie samorządów jest w Polsce coraz więcej – przekonuje Przemysław Ruta, sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.   Prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej podkreślał, jak istotne jest to, by samorządy rozumiały, że nowoczesna, twórcza polityka oświatowa na poziomie lokalnym służy rozwojowi kapitału społecznego, rozwojowi rynku pracy, progresowi gospodarczemu czy wzrostowi poziomu innowacyjności. -Samorządy, które potrafią słuchać głosu środowisk oświatowych i samych uczniów, potrafią budować mosty pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, rozumieją potrzebę wspierania nauki, inwestują w rozmaite formy kształcenia praktycznego czy zarządzania talentami i doskonale wiedzą, że ma to bezpośrednie przełożenie na dynamikę rozwoju miasta czy regionu – mówił w trakcie Gali Finałowej prof. Dariusz Rott.   W Programie, poza Znakiem Jakości "Samorządowy Lider Edukacji" gminy, powiaty i województwa mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. Otrzymują go te samorządy, które  w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. W tym roku Statuetki „Primus” trafiły do: Gminy Kleszczewo, Gminy Łazy, Gminy Orzesze, Gminy Swarzędz, Gminy Śrem, Gminy Zelów, Miasta Bieruń, Miasta Brzeg, Miasta Czeladź, Miasta Garwolin, Miasta Legionowo, Miasta Ożarów Mazowiecki, Miasta Sandomierz, Miasta Skierniewice, Miasta Sochaczew, Powiatu Augustowskiego i Powiatu Kwidzyńskiego.   Organizatorzy honorują ponadto menadżerów akredytowanych JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków województw) wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji, przyznając im nagrody specjalne - Statuetki "Mecenas Wiedzy". W V edycji Programu uhonorowano w ten sposób: Krzysztofa Fabera, Starostę Nowotarskiego, Adam Jaskulskiego, Wójta Gminy Świdnica, Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu, Arkadiusza Kosińskiego, Burmistrza Brwinowa, Artura Kozioła, Burmistrza Wieliczki, Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Płońska, Mariusza Rogę, Starostę Słupeckiego, Jana Smarducha, Wójta Gminy Nowy Targ, Dariusza Waleśkiewicza, Wójta Gminy Wicko oraz Dariusza Antoniego Zielińskiego, Burmistrza Góry Kalwarii.   Samorządy, które po raz czwarty uzyskują certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, otrzymają z urzędu prestiżowy, Srebrny Certyfikat, a gminy i powiaty nagrodzone po raz szósty – Certyfikat Złoty. Złote Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” po raz pierwszy przyznane zostaną w przyszłym roku, natomiast w roku bieżącym część laureatów odebrała Statuetki Srebrne. Były to następujące samorządy: Gmina Górno, Gmina Kozienice, Gmina Lesznowola, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Świdnica, Gmina Wicko, Miasto Bieruń, Miasto Płońsk. -To ważne wyróżnienie pokazujące, że samorząd nim uhonorowany utrzymuje wysoki poziom polityki oświatowej przez dłuższy czas, a wprowadzone rozwiązania edukacyjne, wysoko ocenione w jednej edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, są trwałe i systemowe – argumentuje prof. Michał Kaczmarczyk, który w trakcie Gali wręczał Statuetki Srebrne.   Tegoroczna edycja Programu miała charakter szczególny – z okazji 25-lecia samorządności w Polsce Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała wybranym uczestnikom Programu „Samorządowy Lider Edukacji” wyróżnienia nadzwyczajne - Laury 25-lecia „Złoty Kaganek Wolności”, ustanowione specjalnie z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Wyróżnienia te wręczone zostały prezydentom miast, wójtom, burmistrzom, starostom i marszałkom województw posiadającym szczególne zasługi w procesie demokratyzowania polskiego sektora edukacyjnego po 1989 roku i upowszechniania w środowisku oświatowym idei wolności i pluralizmu. Laury 25-lecia „Złote Kaganki Wolności” trafiły do rąk: Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tomasza Andrukiewicza, Prezydenta Ełku, Rafała Bruskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Waldemara Stupałkowskiego, Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, dr Krzysztofa Żuka, Prezydenta Lublina oraz Bogusława Waksmundzkiego, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego.   W trakcie Gali Finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim wręczono jeszcze jedno wyróżnienie - Nagrodę Specjalną Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawaną jednostkom samorządu terytorialnego, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. To szczególne wyróżnienie, któremu towarzyszyła złota statuetka „Wiktorii”, otrzymały:  Gmina Górno, Gmina Niemce, Gmina Tarczyn, Gmina Kozienice, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Krosno, Gmina Lesznowola oraz Miasto Ostrów Wielkopolski.   W Gali Finałowej V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” wzięło udział blisko 200 osób – reprezentantów środowisk samorządowych, naukowych, oświatowych i gospodarczych z całej Polski. Uroczystość zwieńczył znakomity wykład Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina pt. „Nowoczesna edukacja – nowoczesne miasto”, w toku którego zaprezentowane zostały m.in. innowacyjne rozwiązania oświatowe od lat z powodzeniem wdrażane w lubelskim samorządzie.   Kolejna, VI edycja Programu „Samorządowy Lider Edukacji” rozpocznie się wiosną 2016 roku.   >>

Konferencja "Akredytacja w szkolnictwie wyższym"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zapraszają do udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki". Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2015 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli m.in. prof. Józef Rogowski, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA, były Przewodniczący PKA oraz prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki i prof. Paweł Chmielnicki - członkowie PKA. W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział wybitni eksperci znający problematykę akredytacyjną oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA). W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i zasad oceny jakości kształcenia.Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.     Dokumenty do pobrania:   -Program Konferencji - kliknij!   -Zgłoszenie udziału - kliknij!   -Folder informacyjny - kliknij!   -Informacje organizacyjne - kliknij!     Cele Konferencji: - propagowanie dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach, - upowszechnianie wiedzy na temat zasad i kryteriów akredytacji zewnętrznych, w tym akredytacji programowej i instytucjonalnej PKA; - rozwijanie umiejętności zarządzania procesami zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, - stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach procedur zapewniania jakości kształcenia.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę: -  jak przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne; - jak efektywnie wdrożyć założenia Krajowych Ram Kwalifikacji i zarządzać jakością kształcenia zgodnie z aktualnymi wymogami, - jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia; - jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, - jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.     W trakcie konferencji: - przedstawiane będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej; - zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną; - przedstawione będą konkretne rozwiązania w zakresie projektowania i wdrażania w praktyce wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia; - odbędzie się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym; - prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.     Regulamin konferencji - kliknij!   Kontakt z organizatorami - kliknij!     Dodatkowe informacje:   tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl >>

Konkurs „Serwis www bez barier”

Rusza II edycja konkursu „Serwis www bez barier” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd m.st. Warszawy. W konkursie nagrodzone zostaną najbardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością strony internetowe instytucji edukacyjnych. Inicjatywa mająca na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnością i promocję innowacyjnych rozwiązań w polskiej edukacji. Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Konkurs „Serwis www bez barier” odbywa się po raz drugi. W tegorocznej edycji nagradzane będą serwisy internetowe instytucji finansowanych ze środków publicznych oraz wydarzeń i akcji edukacyjnych, najbardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od 1 czerwca 2015 r. wszystkie serwisy instytucji publicznych mają w Polsce obowiązek spełniać wytyczne międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. Sektor oświaty i nauki odgrywa kluczową rolę w poziomie innowacyjności gospodarki i rozwoju narodowego potencjału.   Inicjatywa Integracji i warszawskiego Ratusza ma na celu wyróżnienie tych instytucji, które najkonsekwentniej wspierają integrację społeczną osób z niepełnosprawnością, stanowiących 11% polskiego społeczeństwa – aż 4,7 mln osób. To właśnie one, mogące najbardziej skorzystać z zalet nowych technologii, paradoksalnie trafiają na liczne bariery w sieci, takie jak np.: niezachowujące odpowiedniego kontrastu treści, nieczytelne i pozbawione opisów alternatywnych grafiki i tabele czy filmy bez możliwości włączenia napisów lub audiodeskrypcji. Bez sieci tymczasem trudno się obejść. Koniecznością staje się już nie tylko korzystanie z systemów takich jak USOS i Wirtualny Dziekanat, ale i czerpanie z baz naukowych, kursów e-learningowych, przeglądanie wirtualnego dziennika bądź najprostsza rekrutacja dziecka do przedszkola i szkoły. Plebiscyt stanowi okazję dla docenienia najbardziej innowacyjnych rozwiązań wśród podmiotów takich jak uczelnie, szkoły i pozostałe placówki zajmujące się nauką i oświatą.     Zasady konkursu   Konkurs „Serwis www bez barier” podzielony jest na dwie kategorie, w których przyznane zostaną równorzędne nagrody główne. W pierwszej zostaną wyróżnione najlepsze serwisy instytucji, w drugiej najlepsze witryny akcji i wydarzeń związanych z edukacją. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji nagrodzono najbardziej dostępne serwisy instytucji kultury, wśród których znalazły się portal Ninateka.pl, prowadzony przez Narodowy Instytut Audiowizualny, oraz oficjalny serwis Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.   Zgłoszenia można nadsyłać od 1 września do 18 października 2015 r. Projekty biorące udział w rywalizacji zostaną poddane kompleksowym testom wykonywanym przez specjalistów z zakresu dostępności, na podstawie metodologi WCAG 2.0 i zasad user experience (UX). Zwycięzcy będą mogli rozwinąć współpracę ze specjalistami Integracji. Dzięki bogatemu doświadczeniu i fachowemu zespołowi eksperckiemu Integracja jest liderem we wdrażaniu rozwiązań dostępnościowych w polskiej sieci. Z jej eksperckiego wsparcia korzystały już dziesiątki instytucji w całej Polsce, w tym oficjalny serwis internetowy Kancelarii Premiera – premier.gov.pl.     Wyniki w listopadzie   Najbardziej oryginalne i najłatwiejsze w obsłudze serwisy poznamy 19 listopada 2015 r. podczas Wielkiej Gali Integracji w Warszawie. Coroczne święto polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością, organizowane z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w tym roku odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Expo XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Patronem honorowym tegorocznej edycji konkursu jest Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Z kolei patronatu merytorycznego udzieliła wydarzeniu Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.     Strona konkursu – kliknij!   Strona organizatora – kliknij!   Facebook organizatora – kliknij!     >>

Studia z Przyszłością - akredytacja dla kierunków

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w nowym Konkursie i Programie Akredytacyjnym dla Szkół Wyższych „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.   Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnimy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców! O przyznaniu wyróżnień „Studia z Przyszłością” zdecyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska pracodawców. Gala Finałowa Programu odbędzie się w lutym 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w zabytkowych murach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.   Szczegółowe informacje na temat  Programu „Studia z Przyszłością” dostępne są na stronie internetowej www.studiazprzyszloscia.pl       >>

Kolejna książka naukowa z dofinansowaniem Fundacji

Ukazał się kolejny, IV tom międzynarodowej monografii naukowej „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa”, którą wydało prestiżowe wydawnictwo Verbum w Pradze. Publikacja, przygotowana przez zespół badaczy problematyki komunikacji społecznej z Polski, Czech i Słowacji, uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Monografia „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa” powstała pod kierunkiem prof. Libora Pavery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Książka zawiera teksty poświęcone zagadnieniom reklamy, nowych mediów, edukacji ekonomicznej i komunikacji masowej. Recenzentem monografii jest prof. Dariusz Rott, naukowiec od wielu lat współpracujący z naszą Fundacją.   Publikacja stanowi rezultat współpracy naukowej o charakterze międzynarodowym – są w niej prezentowane studia i szkice przygotowane przez medioznawców, specjalistów z zakresu zarządzania, marketingu i językoznawstwa reprezentujących różne kraje i ośrodki badawcze. Jak napisał w recenzji pracy prof. Dariusz Rott, „na szczególne podkreślenie zasługuje podejmowana w książce perspektywa etycznych aspektów działania przedsiębiorstw, w pełni podmiotowego traktowania klientów jako partnerów interakcji w marketingu czy wreszcie sposób wykorzystania nowych strategii marketingowych w świecie wirtualnym. Niemniej interesujące są teksty dotyczące komunikacji medialnej, które podejmują tak ważne zagadnienia jak mechanizmy samoregulacji rynku medialnego (MAS) na polskim rynku medialnym (w tym w perspektywie Internetu i nowych mediów) czy zarządzanie informacją i jej dystrybucją w multimedialnym społeczeństwie cybernetycznym”.   Monografia  „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa” uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jako praca mająca charakter innowacyjny i nowatorski, służąca rozwojowi najnowszej wiedzy naukowej, umiędzynaradawianiu dorobku naukowego polskich uczonych i rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy badawczej.   >>

Certyfikaty „Uczelnia Liderów 2015” wręczone!

2 lipca w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Już po raz piąty przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski odebrali certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną studentów.   Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 35 uczelniom reprezentującym cztery kategorie: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Gościem honorowym Gali był prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. -W ramach projektu od pięciu lat z powodzeniem certyfikujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –Nasz Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy – dodaje.   Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).   Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. -Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów – przekonuje Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   W roku 2015 certyfikaty trafiły do 8 publicznych uczelni akademickich, 11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 15 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 1 niepublicznej uczelni licencjackiej. Najwyższy wynik punktowy i miejsce w ścisłej czołówce certyfikowanych uczelni osiągnęły:  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  Politechnika Świętokrzyska,  Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Uczelnie te otrzymały zaszczytny tytuł „Primusa” V edycji Programu „Uczelnia Liderów”.   Oprócz certyfikatów zwykłych w ramach Programu corocznie przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne. W każdej edycji Konkursu Fundacja wyróżnia dodatkowo rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki Aurea Praxis. W tym roku nagrody te otrzymali: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.   Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Wśród laureatów tej specjalnej nagrody znalazły się następujące uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.   W tegorocznej edycji konkursu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał również, już po raz kolejny, srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Otrzymały je uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. Certyfikaty Srebrne trafiły do rąk rektorów: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.   W związku obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” ufundowano jeszcze jedną kategorię wyróżnień specjalnych  - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej. Wyróżnienia „Magna Academia” przyznano: prof. dr hab. Stanisławowi Mockowi, JM Rektorowi Collegium Civitas w Warszawie, prof. dr hab. Jerzemu Malcowi, JM Rektorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr hab. Julianowi Auleytnerowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz dr Markowi Kulczyckiemu, JM Rektorowi Akademii Biznesu i Finansów Vistula.   - Gdy w 2011 roku organizowaliśmy I edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, mottem były dla nas słowa Seneki Młodszego „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. W duchu tych słów zaprosiliśmy polskie uczelnie wszystkich typów do rywalizacji o znak jakości wyróżniający uniwersytety kształcące dla życia – uczelnie dialogu, otwarte na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, inwestujące w edukację praktyczną studentów, kształcące dla rynku pracy. Postanowiliśmy wyróżniać uczelnie, które potrafią słuchać głosu tych, dla których pełnią misję publiczną, a następnie potrafią na ten głos właściwie odpowiedzieć – mówił w trakcie Gali na Uniwersytecie Wrocławskim prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. –Jesteśmy pod wrażeniem Państwa innowacyjnych pomysłów, nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, umiejętności dialogu z otoczeniem i zdolności do budowania kultury akademickiej, która z jednej strony oparta jest na tradycyjnych, wielowiekowych wartościach uniwersyteckich,  z drugiej – silnie ukierunkowana na przyszłość i sukces absolwenta na rynku pracy – gratulował laureatom „Uczelni Liderów” prof. Kaczmarczyk.   Ważnym elementem uroczystości w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego był wykład prof. Jerzego Malca, Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, poświęcony dziedzictwu 25 lat wolności w polskim sektorze akademickim.  Prof. Jerzy Malec zaprezentował w nim przyczyny i konsekwencje „rewolucji edukacyjnej”, jaka nastąpiła w naszym kraju po 1990 roku.   Uroczystość finałową zwieńczył krótki recital jazzowy młodych muzyków współpracujących z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: Konrada Bilskiego i Katarzyny Piaseckiej oraz bankiet, w trakcie którego goście Gali mogli wymienić się uwagami i doświadczeniami w zakresie praktyki zarządzania uczelniami i zapewniania wysokiej jakości kształcenia.     Galeria zdjęć   >>

"Innowacje społeczne" z dofinansowaniem Fundacji

Na polski rynek księgarski trafiła właśnie monografia „Innowacje społeczne w teorii i praktyce” pod redakcją Joanny Wyrwy. Publikacja, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ukazała się dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków socjalnych państwa, jak i chęcią ciągłego podnoszenia dobrostanu społeczeństwa. Autorzy monografii skupili uwagę na: współczesnych uwarunkowaniach i modelach procesów innowacyjnych, istocie innowacji społecznych i procesach ich tworzenia (m.in. z perspektywy rynku pracy), innowacjach społecznych dla osób mających 65 i więcej lat, upowszechnianiu innowacji społecznych, miejscu innowacji społecznych rozwoju regionów. Pracę uzupełniają studia przypadków zaczerpnięte z praktyki państw europejskich.   Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów na kierunkach: ekonomia, socjologia, stosowane nauki społeczne, polityka społeczna, zarządzanie, administracja i zarządzanie publiczne.   Monografia powstała w ramach działalności naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w Sosnowcu. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.