Archiwum aktualności

Konkurs „Serwis www bez barier”

Rusza II edycja konkursu „Serwis www bez barier” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Urząd m.st. Warszawy. W konkursie nagrodzone zostaną najbardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością strony internetowe instytucji edukacyjnych. Inicjatywa mająca na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnością i promocję innowacyjnych rozwiązań w polskiej edukacji. Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Konkurs „Serwis www bez barier” odbywa się po raz drugi. W tegorocznej edycji nagradzane będą serwisy internetowe instytucji finansowanych ze środków publicznych oraz wydarzeń i akcji edukacyjnych, najbardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od 1 czerwca 2015 r. wszystkie serwisy instytucji publicznych mają w Polsce obowiązek spełniać wytyczne międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0. Sektor oświaty i nauki odgrywa kluczową rolę w poziomie innowacyjności gospodarki i rozwoju narodowego potencjału.   Inicjatywa Integracji i warszawskiego Ratusza ma na celu wyróżnienie tych instytucji, które najkonsekwentniej wspierają integrację społeczną osób z niepełnosprawnością, stanowiących 11% polskiego społeczeństwa – aż 4,7 mln osób. To właśnie one, mogące najbardziej skorzystać z zalet nowych technologii, paradoksalnie trafiają na liczne bariery w sieci, takie jak np.: niezachowujące odpowiedniego kontrastu treści, nieczytelne i pozbawione opisów alternatywnych grafiki i tabele czy filmy bez możliwości włączenia napisów lub audiodeskrypcji. Bez sieci tymczasem trudno się obejść. Koniecznością staje się już nie tylko korzystanie z systemów takich jak USOS i Wirtualny Dziekanat, ale i czerpanie z baz naukowych, kursów e-learningowych, przeglądanie wirtualnego dziennika bądź najprostsza rekrutacja dziecka do przedszkola i szkoły. Plebiscyt stanowi okazję dla docenienia najbardziej innowacyjnych rozwiązań wśród podmiotów takich jak uczelnie, szkoły i pozostałe placówki zajmujące się nauką i oświatą.     Zasady konkursu   Konkurs „Serwis www bez barier” podzielony jest na dwie kategorie, w których przyznane zostaną równorzędne nagrody główne. W pierwszej zostaną wyróżnione najlepsze serwisy instytucji, w drugiej najlepsze witryny akcji i wydarzeń związanych z edukacją. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji nagrodzono najbardziej dostępne serwisy instytucji kultury, wśród których znalazły się portal Ninateka.pl, prowadzony przez Narodowy Instytut Audiowizualny, oraz oficjalny serwis Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.   Zgłoszenia można nadsyłać od 1 września do 18 października 2015 r. Projekty biorące udział w rywalizacji zostaną poddane kompleksowym testom wykonywanym przez specjalistów z zakresu dostępności, na podstawie metodologi WCAG 2.0 i zasad user experience (UX). Zwycięzcy będą mogli rozwinąć współpracę ze specjalistami Integracji. Dzięki bogatemu doświadczeniu i fachowemu zespołowi eksperckiemu Integracja jest liderem we wdrażaniu rozwiązań dostępnościowych w polskiej sieci. Z jej eksperckiego wsparcia korzystały już dziesiątki instytucji w całej Polsce, w tym oficjalny serwis internetowy Kancelarii Premiera – premier.gov.pl.     Wyniki w listopadzie   Najbardziej oryginalne i najłatwiejsze w obsłudze serwisy poznamy 19 listopada 2015 r. podczas Wielkiej Gali Integracji w Warszawie. Coroczne święto polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością, organizowane z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w tym roku odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Expo XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Patronem honorowym tegorocznej edycji konkursu jest Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Z kolei patronatu merytorycznego udzieliła wydarzeniu Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.     Strona konkursu – kliknij!   Strona organizatora – kliknij!   Facebook organizatora – kliknij!     >>

Studia z Przyszłością - akredytacja dla kierunków

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w nowym Konkursie i Programie Akredytacyjnym dla Szkół Wyższych „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także kierunki studiów podyplomowych, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.   Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżnimy kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Naszą akredytację wzorujemy na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców! O przyznaniu wyróżnień „Studia z Przyszłością” zdecyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Śląskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Komisji zasiądą również przedstawiciele środowiska pracodawców. Gala Finałowa Programu odbędzie się w lutym 2016 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w zabytkowych murach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.   Szczegółowe informacje na temat  Programu „Studia z Przyszłością” dostępne są na stronie internetowej www.studiazprzyszloscia.pl       >>

Kolejna książka naukowa z dofinansowaniem Fundacji

Ukazał się kolejny, IV tom międzynarodowej monografii naukowej „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa”, którą wydało prestiżowe wydawnictwo Verbum w Pradze. Publikacja, przygotowana przez zespół badaczy problematyki komunikacji społecznej z Polski, Czech i Słowacji, uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Monografia „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa” powstała pod kierunkiem prof. Libora Pavery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. Książka zawiera teksty poświęcone zagadnieniom reklamy, nowych mediów, edukacji ekonomicznej i komunikacji masowej. Recenzentem monografii jest prof. Dariusz Rott, naukowiec od wielu lat współpracujący z naszą Fundacją.   Publikacja stanowi rezultat współpracy naukowej o charakterze międzynarodowym – są w niej prezentowane studia i szkice przygotowane przez medioznawców, specjalistów z zakresu zarządzania, marketingu i językoznawstwa reprezentujących różne kraje i ośrodki badawcze. Jak napisał w recenzji pracy prof. Dariusz Rott, „na szczególne podkreślenie zasługuje podejmowana w książce perspektywa etycznych aspektów działania przedsiębiorstw, w pełni podmiotowego traktowania klientów jako partnerów interakcji w marketingu czy wreszcie sposób wykorzystania nowych strategii marketingowych w świecie wirtualnym. Niemniej interesujące są teksty dotyczące komunikacji medialnej, które podejmują tak ważne zagadnienia jak mechanizmy samoregulacji rynku medialnego (MAS) na polskim rynku medialnym (w tym w perspektywie Internetu i nowych mediów) czy zarządzanie informacją i jej dystrybucją w multimedialnym społeczeństwie cybernetycznym”.   Monografia  „Współczesna komunikacja medialna i marketingowa” uzyskała dofinansowanie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego jako praca mająca charakter innowacyjny i nowatorski, służąca rozwojowi najnowszej wiedzy naukowej, umiędzynaradawianiu dorobku naukowego polskich uczonych i rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy badawczej.   >>

Certyfikaty „Uczelnia Liderów 2015” wręczone!

2 lipca w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Już po raz piąty przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski odebrali certyfikaty i znaki jakości poświadczające spełnianie najwyższych standardów w zakresie kształcenia dla rynku pracy i inwestowania w edukację praktyczną studentów.   Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznano 35 uczelniom reprezentującym cztery kategorie: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Gościem honorowym Gali był prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, który wygłosił przygotowany specjalnie na tę okazję wykład poświęcony 25-leciu uchwalenia przez Sejm ustawy o szkolnictwie wyższym.     aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy. -W ramach projektu od pięciu lat z powodzeniem certyfikujemy szkoły wyższe wyróżniające się na rynku edukacyjnym działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością i nowoczesnością oferty kształcenia, nowatorskim podejściem do dydaktyki oraz wysoką jakością nauczania – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –Nasz Program służy identyfikowaniu i promowaniu najlepszych polskich uczelni oraz wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, a także wskazywaniu kandydatom na studia uczelni kształcących w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy – dodaje.   Tytuły "Uczelni Liderów" przyznaje Komisja Certyfikacyjna złożona z naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu).   Każdą uczelnię starającą się o certyfikat ocenia niezależnie od siebie dwóch recenzentów, którzy analizują różne aspekty działalności szkoły w odniesieniu do dydaktyki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poza certyfikatem uczelnie otrzymują wnioski z takiej analizy, spisane w postaci syntetycznej recenzji. -Program „Uczelnia Liderów” to szansa na promocję uczelni mogących pochwalić się sukcesami w dziedzinie edukacji praktycznej studentów, ale to także możliwość uzyskania cennej informacji zwrotnej na temat efektywności strategii rynkowej szkoły, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach ekspertów – przekonuje Halina Przeniosło z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   W roku 2015 certyfikaty trafiły do 8 publicznych uczelni akademickich, 11 państwowych wyższych szkół zawodowych, 15 niepublicznych uczelni magisterskich oraz 1 niepublicznej uczelni licencjackiej. Najwyższy wynik punktowy i miejsce w ścisłej czołówce certyfikowanych uczelni osiągnęły:  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  Politechnika Świętokrzyska,  Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Uczelnie te otrzymały zaszczytny tytuł „Primusa” V edycji Programu „Uczelnia Liderów”.   Oprócz certyfikatów zwykłych w ramach Programu corocznie przyznawane są wyróżnienia nadzwyczajne. W każdej edycji Konkursu Fundacja wyróżnia dodatkowo rektorów uczelni wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej, przyznając im nagrody specjalne - statuetki Aurea Praxis. W tym roku nagrody te otrzymali: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. PWSZ, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.   Podczas Gali Finałowej „Uczelni Liderów” przyznane zostały również certyfikaty i statuetki nadzwyczajne pn. „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienia te otrzymują szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej. Wśród laureatów tej specjalnej nagrody znalazły się następujące uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona  w Legnicy, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.   W tegorocznej edycji konkursu „Uczelnia Liderów” Zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznał również, już po raz kolejny, srebrne certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Otrzymały je uczelnie, które po raz trzeci odebrały laury w Programie, co świadczy o trwałości i długookresowym charakterze wdrażanych przez nie rozwiązań w zakresie edukacji praktycznej studentów i jakości kształcenia. Certyfikaty Srebrne trafiły do rąk rektorów: Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.   W związku obchodzonym w 2015 roku 25-leciem uchwalenia Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, w ramach tegorocznej edycji Programu „Uczelnia Liderów” ufundowano jeszcze jedną kategorię wyróżnień specjalnych  - Laury 25-lecia „Magna Academia” - dla rektorów szczególnie zasłużonych w rozwoju polskiego sektora akademickiego po roku 1989 oraz upowszechniania w nim idei wolności naukowej i przedsiębiorczości akademickiej. Wyróżnienia „Magna Academia” przyznano: prof. dr hab. Stanisławowi Mockowi, JM Rektorowi Collegium Civitas w Warszawie, prof. dr hab. Jerzemu Malcowi, JM Rektorowi Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. dr hab. Julianowi Auleytnerowi, JM Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz dr Markowi Kulczyckiemu, JM Rektorowi Akademii Biznesu i Finansów Vistula.   - Gdy w 2011 roku organizowaliśmy I edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, mottem były dla nas słowa Seneki Młodszego „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. W duchu tych słów zaprosiliśmy polskie uczelnie wszystkich typów do rywalizacji o znak jakości wyróżniający uniwersytety kształcące dla życia – uczelnie dialogu, otwarte na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, inwestujące w edukację praktyczną studentów, kształcące dla rynku pracy. Postanowiliśmy wyróżniać uczelnie, które potrafią słuchać głosu tych, dla których pełnią misję publiczną, a następnie potrafią na ten głos właściwie odpowiedzieć – mówił w trakcie Gali na Uniwersytecie Wrocławskim prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. –Jesteśmy pod wrażeniem Państwa innowacyjnych pomysłów, nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, umiejętności dialogu z otoczeniem i zdolności do budowania kultury akademickiej, która z jednej strony oparta jest na tradycyjnych, wielowiekowych wartościach uniwersyteckich,  z drugiej – silnie ukierunkowana na przyszłość i sukces absolwenta na rynku pracy – gratulował laureatom „Uczelni Liderów” prof. Kaczmarczyk.   Ważnym elementem uroczystości w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego był wykład prof. Jerzego Malca, Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, poświęcony dziedzictwu 25 lat wolności w polskim sektorze akademickim.  Prof. Jerzy Malec zaprezentował w nim przyczyny i konsekwencje „rewolucji edukacyjnej”, jaka nastąpiła w naszym kraju po 1990 roku.   Uroczystość finałową zwieńczył krótki recital jazzowy młodych muzyków współpracujących z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: Konrada Bilskiego i Katarzyny Piaseckiej oraz bankiet, w trakcie którego goście Gali mogli wymienić się uwagami i doświadczeniami w zakresie praktyki zarządzania uczelniami i zapewniania wysokiej jakości kształcenia.     Galeria zdjęć   >>

"Innowacje społeczne" z dofinansowaniem Fundacji

Na polski rynek księgarski trafiła właśnie monografia „Innowacje społeczne w teorii i praktyce” pod redakcją Joanny Wyrwy. Publikacja, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ukazała się dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do racjonalizacji wydatków socjalnych państwa, jak i chęcią ciągłego podnoszenia dobrostanu społeczeństwa. Autorzy monografii skupili uwagę na: współczesnych uwarunkowaniach i modelach procesów innowacyjnych, istocie innowacji społecznych i procesach ich tworzenia (m.in. z perspektywy rynku pracy), innowacjach społecznych dla osób mających 65 i więcej lat, upowszechnianiu innowacji społecznych, miejscu innowacji społecznych rozwoju regionów. Pracę uzupełniają studia przypadków zaczerpnięte z praktyki państw europejskich.   Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów na kierunkach: ekonomia, socjologia, stosowane nauki społeczne, polityka społeczna, zarządzanie, administracja i zarządzanie publiczne.   Monografia powstała w ramach działalności naukowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wydanie monografii zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w Sosnowcu. >>

Fundacja wspiera konkurs „Studencki Nobel”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego włączyła się w realizację tegorocznej edycji Konkursu „Studencki Nobel”, którego organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. Konkurs służy wyłonieniu Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorzy poszukują najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach. Finał konkursu odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w auli Politechniki Warszawskiej. Weźmie w nim udział Prezes Zarządu Fundacji, Grażyna Kaczmarczyk, która laureatowi rywalizacji wręczy nagrodę specjalną – czek ufundowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Aby zasłużyć Studenckiego Nobla należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są: znajomość języków obcych, studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia), działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),  udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers), praktyki, staże, praca zawodowa oraz inne umiejętności potwierdzone certyfikatami szeroki wachlarz zainteresowań.   W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.   Konkurs odnosi sukces, ciesząc się w środowisku akademickim coraz większą popularnością. Sukces laureatów „Studenckiego Nobla” niejednokrotnie staje się inspiracją dla rzeszy zdolnych studentów, aby wyjść z cienia i zaprezentować swój talent i osiągnięcia. Jest jednocześnie promocją postaw pełnych zaangażowania i pasji, nastawionych na rozwój osobisty i szeroko rozumianą aktywność zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim.   Obrady Komisji Krajowej Konkursu odbędą się 28 maja o godzinie 10.00 w sali 160 w Gmachu  Głównym Politechniki Warszawskiej. Finał rywalizacji zaplanowano na 19 czerwca br.   Dodatkowe informacje - kliknij!   >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.