Archiwum aktualności

Sukces prof. Dariusza Rotta

Prof. Dariusz Rott, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego został wybrany wiceprezesem katowickiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.   Podczas walnego zebrania wyborczego katowickiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej, które odbyło się 10 czerwca 2016 roku, wybrano władze Stowarzyszenia na kadencję 2016–2020. Przewodniczącą została ponownie red. Hanka Jarosz-Jałowiecka, a wiceprezesem wybrano prof. dr. hab. Dariusza Rotta.   Prof. Dariusz Rott jest literaturoznawcą i medioznawcą, związanym z naszą Fundacją od początku jej działalności. Naukowiec przewodniczy Komisjom Certyfikacyjnym Programów „Samorządowy Lider Edukacji” i „Uczelnia Liderów”, zasiada również w gremiach eksperckich innych projektów organizowanych przez Fundację, w tym konferencji naukowych i konkursów realizowanych pod egidą FREiSW.   Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SD RP) zostało utworzone po 1989 r., w miejsce istniejącego wcześniej, powołanego 29 marca 1982 r. na Zjeździe Założycielskim w Warszawie, Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.  Zakładali je wówczas w blisko 100-procentach dawni członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. SD RP jest największą organizacją dziennikarską w Polsce. Liczy prawie 8 tysięcy członków w 17 oddziałach terenowych. Jest organizacją dobrowolną,  społeczną i twórczą, skupiającą dziennikarzy oraz emerytów i rencistów. Członkowie SD RP pracują we wszystkich redakcjach prasy, radia, telewizji, agencji informacyjnych i portali internetowych. Reprezentują wszystkie pokolenia i specjalizacje polskiego dziennikarstwa.   Podstawowymi celami statutowymi SD RP jest przede wszystkim dbałość o rzetelne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów, wspieranie twórczości dziennikarskiej, troska o etykę zawodową dziennikarzy i ochrona ich praw. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność poprzez m.in.: organizacje konferencji i seminariów, dyskusji, konkursów dziennikarskich.   Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami dziennikarskimi w Polsce; utrzymuje także kontakty z zagranicą (SD RP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ w Brukseli). Jest samodzielne ekonomicznie i czerpie środki na działalność statutową z własnej działalności gospodarczej.   W 2010 roku nasz oddział w Katowicach  uzyskał osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu  stał się bardziej samodzielny i samorządny, między innymi pod względem finansowym.   Według danych na dzień 31 grudnia 2009 roku Oddział SD RP w Katowicach liczył 126 członków, aktualnie na dzień 31 sierpnia 2012 – 88 członków. Najliczniejszą grupę stanowią dziennikarze: “Dziennika Zachodniego”, Ośrodka TVP w Katowicach, Polskiego Radia Katowice i Telewizji Silesia. Do Oddziału SDRP należą ponadto aktualnie pracujący dziennikarze  rozmaitych czasopism i wydawnictw oraz gazet lokalnych i samorządowych z całego województwa śląskiego. Znaczną liczbę stanowią emeryci i renciści skupieni w Zespole Starszych Dziennikarzy. Jesteśmy więc największą i najliczniejszą organizacją dziennikarską w województwie śląskim obejmującą: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, Podbeskidzie, Ziemię Cieszyńską  i Ziemię Częstochowską.   Wieloletnią przewodniczącą Zarządu Oddziału SD RP w Katowicach była red. Nina Grella, która funkcję tę pełniła przez kilka kadencji. Przez trzy kadencje funkcję przewodniczącego i jednocześnie członka Prezydium Zarządu Głównego SD RP sprawował red. Kazimierz Zarzycki.   Na zdj. Prof. Dariusz Rott podczas jednej z konferencji organizowanych pod egidą Fundacji >>

Sprawdzali wiedzę, wyróżniali prymusów

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przeszedł do historii. Blisko 150 uczniów szkół ponadgimanzjalnych z różnych stron kraju przez dwa dni, 23 i 24 maja, walczyło w murach sosnowieckiej uczelni o nagrody główne w postaci zagranicznych wycieczek, a także nagrody pieniężne i książkowe. W pierwszym dniu poznaliśmy laureatów dyktanda z języka angielskiego. We wtorek zaś młodzież zmierzyła się z testami z biologii i chemii, języka polskiego oraz historii i WOS-u. Konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywał się pod patronatem merytorycznym Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   Uczniowie zgłoszeni do konkursu reprezentowali szkoły z województwa śląskiego, w tym m.in. z Sosnowca, Sławkowa, Jaworzna, Katowic, Częstochowy, Bielska-Białej, ale także z Olkusza, Krakowa, Opola, czy Łodzi. Tym samym zasięg konkursu, znacznie rozszerzył się w stosunku do poprzedniej edycji.   W tym roku Humanitas przygotował wraz z partnerami wydarzenia wiele atrakcyjnych nagród. Biuro podróży Marco Tour, dla laureata I miejsca w dyktandzie językowym, ufundowało wycieczkę do Londynu oraz wycieczki do Pragi dla zwycięzców drugiego dnia konkursu. Zdobywcy II i III miejsc we wszystkich czterech kategoriach mogli liczyć na nagrody finansowe od WSH oraz książki od Wydawnictwa Nowa Era oraz burmistrza Sławkowa, Rafała Adamczyka. Ponadto w oba dni, spośród najlepszych uczestników, rozlosowano Złoty Indeks Wyższej Szkoły Humanitas, uprawniający do bezpłatnych studiów na jednym z kierunków z oferty uczelni.   Po pierwszym dniu konkursu już wiadomo, że poziom jest bardzo wysoki. Jak podkreśliła dr Iwona Dronia, dyrektor Instytutu Filologii WSH, podsumowując pierwszy dzień zmagań, tekst dyktanda był bardzo trudny, ale młodzież poradziła sobie z nim bardzo dobrze. Na podium stanęli:   I miejsce - Zuzanna Drewniak - IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu II miejsce - Grażyna Drabik - II LO im. Czesława Miłosza w Jaworznie III miejsce - Wiktor Chan - V LO im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Drugiego dnia, oczekiwanie na wyniki wypełniły uczestnikom wykłady. O wybranych zagadnieniach dotyczących terytorium w prawie międzynarodowym opowiedział dr Maciej Borski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania WSH. Natomiast Włodzimierz Nielipiński, znany podróżnik, autor bloga „Pan Czosnek w podróży” przybliżył wszystkim kulisy swojej podróży do krajów Bliskiego Wschodu. Jak się okazało tuż po prelekcjach, podczas wtorkowych testów wiedzy również nie obyło się bez zaciętej rywalizacji. Zarówno w kategorii biologiczno-chemicznej, jak i wiedzy z WOS-u i historii, konieczna była dogrywka o II i III miejsca. Ostatecznie drugi dzień konkursu zakończył się następującymi wynikami:   WOS – historia: I miejsce – Jakub Antosiewicz – IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu II miejsce – Bartosz Paczyński – I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie III miejsce – Mateusz Szczepańczyk - II LO im. E. Plater w Sosnowcu   biologia – chemia: I miejsce  - Aleksandra Motyka – IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu II miejsce – Dawid Bereza – IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie III miejsce – Klaudia Konfederak – I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie   język polski: I miejsce – Julia Mazurek – I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie II miejsce – Agata Jarząbek – I LO im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich III miejsce – Aleksandra Cierniak – I LO. im. J. Słowackiego w Częstochowie   W jury w dyktanda językowego zasiadali:   mgr Maja Chyży-Dudek - prodziekan ds. współpracy z zagranicą WSH dr Nataliia Zinukova - dziekan Katedry Filologii Angielskiej i Tłumaczeń (Dniepropietrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla) dr Nataliia Bidnenko - docent Katedry Filologii Angielskiej i Tłumaczeń (Dniepropietrowski Uniwersytet im. Alfreda Nobla) dr Iwona Dronia - Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej WSH dr Agnieszka Kocel - pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej WSH mgr Marzena Palenica-Tausznik - pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej WSH mgr J. Eric Starnes - pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej WSH   W drugim dniu testy wiedzy oceniali:   dr Mariusz Lekston - prorektor WSH ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej dr Maciej Borski - prodziekan ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania mgr Jolanta Łozińska-Dudek – prodziekan ds. nauczania mgr Ewa Kraus - prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych   >>

Prezes Fundacji nominowana do prestiżowej nagrody

Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została nominowana do prestiżowej nagrody „Kobieta Sukcesu Humanitas”, przyznawanej w konkursie organizowanym przez Centrum Rozwoju Kobiet. Wyboru laureatek w Konkursie dokonuje Kapituła złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego, politycznego oraz reprezentantów świata mediów, kultury i sztuki. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: biznes, kultura i społeczeństwo.   Nagrody „Kobieta Sukcesu Humanitas” wręczone zostaną podczas II edycji Konwentu Kobiet Sukcesu, które odbędzie się 30 czerwca br. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Konwent to wydarzenie, które koncentruje się na tematyce przedsiębiorczości kobiet oraz ich istotnej roli w rozwoju lokalnego biznesu. Głównym celem konferencji jest rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego wśród kobiet z terenu całego województwa. Forma tego wydarzenia przewiduje m.in. wystąpienia kobiet, które osiągnęły sukces w różnych sferach życia zawodowego i osobistego.   Celem Konkursu o Nagrodę „Kobieta Sukcesu Humanitas” jest propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet aktywnie zaangażowanych w działalność lokalnej i nie tylko lokalnej społeczności.  Nagroda „Kobieta Sukcesu Humanitas” przyznawana jest kobietom, które propagują kreatywność,  samorealizację,  postawy przedsiębiorcze; wspierają lokalny biznes oraz działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia.   Na zdj. Obrady Kapituły Konkursu - 14 czerwca 2016 roku   >>

Studia z Przyszłością - Gala 16 marca

16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.   W finale Programu, który służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia. Gośćmi Honorowymi uroczystości byli wybitni specjaliści w dziedzinie rynku pracy: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prof. Jan Wojtyła, były Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Szczegółowa relacja z Gali dostępna jest na stronie Programu "Studia z Przyszłością" - kliknij! >>

Konferencja: Akredytacja w szkolnictwie wyższym

15 grudnia 2015 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki". Wzięli w niej udział członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz najwybitniejsi polscy naukowcy zajmujący się problematyką jakości kształcenia. Konferencja służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli: prof. Józef Rogowski, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA, były Przewodniczący PKA, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki i prof. Paweł Chmielnicki - członkowie PKA, prof. Stanisław Kondracki, ekspert PKA, dr Anita Zarzycka, prodziekan wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego oraz mgr Agata Wroczyńska, kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję, w imieniu organizatorów otworzyli: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Dariusz Rott, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz mgr Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji.   W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania na uczelniach wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, zasad ocen programowych i instytucjonalnych dokonywanych przez PKA, zasad potwierdzania efektów kształcenia zdobytych poza szkolnictwem wyższym czy metod ewaluacji jakości nauczania.   – Staraliśmy się przekazać uczelniom wiedzę, w jaki sposób efektywnie wdrażać założenia Krajowych Ram Kwalifikacji, doskonalić wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia oraz skutecznie zarządzać uczelnią i procesami dydaktycznymi, w duchu „kultury jakości” - wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –W trakcie obrad przedstawiane zostały zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów, omówiono dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz wskazano konkretne rozwiązania w zakresie projektowania i wdrażania w praktyce wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Odbyła się też szeroka, żywa dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – mówi Kaczmarczyk.   Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Edukacji Praktycznej „Meritum” oraz Uczelnię Łazarskiego. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i odbywa się zawsze pod koniec roku. Kolejna edycja konferencji planowana jest na listopad 2016 roku.   >>

BAIT z dofinansowaniem Fundacji

W dniach 16 listopada – 11 grudnia 2015 roku w Krakowie odbędzie się BEST Automatics & IT Festival (BAIT). Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków, jest projektem skierowanym do miłośników automatyki, informatyki, nowoczesnych technologii i entuzjastów wirtualnej rozrywki. Jednym ze sponsorów Festiwalu została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   BEST Automatics & IT Festival składa się z trzech części: Turnieju Robotów Mobilnych budowanych z klocków LEGO MINDSTORMS, Turnieju Gier Komputerowych, podczas którego uczestnicy mają okazję spróbować swoich sił w grach takich jak Quake Live, LoL czy Starcraft oraz Festiwalu IT- wydarzenia bogatego w wykłady, warsztaty i pokazy związane z tematyką IT i robotyki.   Rejestracja na turnieje robotów, a także gier komputerowych, potrwa do 16 listopada. 18 listopada mają odbyć się eliminacje do Turnieju Robotów, które będą budowane z klocków LEGO MINDSTORMS. Ci, którzy eliminacje przejdą, będą mogli wziąć udział w 3-dniowych warsztatach (odbędą się one 21, 22 i 28 listopada), podczas których zaprogramują swoje roboty. Finał turnieju przewidziany jest na 29 listopada.   Festiwal IT odbędzie się z kolei 5 i 6 grudnia. Będzie można wtedy wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez firmy Ericpol i UBS, AON Hewitt, wykładach tematycznych i pokazach związanych z informatyką, automatyką i nowoczesnymi technologiami.   Organizator Festiwalu - BEST (Board of European Students of Technology) - jest międzynarodową apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą studentów z 95 renomowanych uczelni technicznych w 33 europejskich krajach. W Polsce ma swoje siedziby w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu oraz Krakowie. Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków działa na AGH od 19 lat. W jego skład wchodzi ok. 70 osób. >>

Sesja Selekcyjna EYP Poland

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dofinansowała 12. Sesję Selekcyjną EYP Poland, która odbyła się z początkiem września br. we Wrocławiu. Wydarzenie, mające charakter interaktywnej symulacji prac Parlamentu Europejskiego, zgromadziło ponad 100 uczestników z całej Polski wraz z nauczycielami oraz dwie delegacje zagraniczne z Czech i Serbii. Ponadto w Sesji udział wzięło wielu zagranicznych gości w rolach przewodniczących komisji, dziennikarzy sesyjnych oraz członków jury, wybierających delegatów na sesje zagraniczne. Obradom przewodniczyła Dorothea Weber z Niemiec.   12. Sesja Selekcyjna objęła wszystkie standardowe elementy sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, tj.  część integracyjną, pracę w komisjach oraz walne zgromadzenie. Także program wieczorny, w którego skład weszły m.in. eurovillage oraz city game, pozwolił na wymianę międzykulturową oraz poznawanie europejskich wartości w praktyce.   12. Sesja Selekcyjna zorganizowana została przez Europejski Parlament Młodzieży (ang. European Youth Parliament – EYP) - platformę edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. EYP działa od 1987 r. jako niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit.   Celem corocznej polskiej Sesji Selekcyjnej jest wyłonienie delegatów na Sesje Międzynarodowe. Na 80. Sesję Międzynarodową w Lipsku już w listopadzie pojadą Katarzyna Biziuk, Patrycja Gliwka, Michał Karbownik, Hugon Oziewicz oraz delegacja z Liceum Akademickiego w Toruniu w składzie Karolina Jankowska, Brian Camacho, Zuzanna Nowak i Milena Wilbrandt. Podczas 81. Sesji Międzynarodowej w Dublinie oraz Belfaście EYP Poland reprezentować będą Wiktor Danel, Jan Szeląg, Gabriela Motyka, Michał Szpunar, Kamila Giec, Jan Adamski, Maciej Dragula oraz Karolina Liszewska. Oprócz tego uczestnicy otrzymali możliwość wzięcia udziału w kolejnych dwóch sesjach odbywających się za granicą. Na niemiecką Sesję Selekcyjną w Lübeck wybrani zostali Justyna Rojek, Jakub Matyjaszczyk, Anna Ścigalska, Karina Jankowska, Maciej Mańka, Marcel Bielówka, Małgorzata Majczak i Karol Szybist. Natomiast prawo do udziału w austriackiej Sesji Regionalnej w Graz otrzymali Maria Tymańska, Michał Skwarek, Jakub Filipek oraz Jagoda Kochan.   -Cieszę się, że Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego mogła, już po raz kolejny, wesprzeć organizację tej ważnej i potrzebnej młodzieżowej inicjatywy. Sesje Selekcyjne i inne działania podejmowane przez EYP Poland to znakomite lekcje wiedzy o Unii Europejskiej oraz kuźnia postaw proeuropejskich u młodych ludzi – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji. >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.