Archiwum aktualności

Prezes Fundacji nominowana do prestiżowej nagrody

Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została nominowana do prestiżowej nagrody „Kobieta Sukcesu Humanitas”, przyznawanej w konkursie organizowanym przez Centrum Rozwoju Kobiet. Wyboru laureatek w Konkursie dokonuje Kapituła złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, biznesowego, politycznego oraz reprezentantów świata mediów, kultury i sztuki. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: biznes, kultura i społeczeństwo.   Nagrody „Kobieta Sukcesu Humanitas” wręczone zostaną podczas II edycji Konwentu Kobiet Sukcesu, które odbędzie się 30 czerwca br. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Konwent to wydarzenie, które koncentruje się na tematyce przedsiębiorczości kobiet oraz ich istotnej roli w rozwoju lokalnego biznesu. Głównym celem konferencji jest rozpowszechnianie idei przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego wśród kobiet z terenu całego województwa. Forma tego wydarzenia przewiduje m.in. wystąpienia kobiet, które osiągnęły sukces w różnych sferach życia zawodowego i osobistego.   Celem Konkursu o Nagrodę „Kobieta Sukcesu Humanitas” jest propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet aktywnie zaangażowanych w działalność lokalnej i nie tylko lokalnej społeczności.  Nagroda „Kobieta Sukcesu Humanitas” przyznawana jest kobietom, które propagują kreatywność,  samorealizację,  postawy przedsiębiorcze; wspierają lokalny biznes oraz działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia.   Na zdj. Obrady Kapituły Konkursu - 14 czerwca 2016 roku   >>

Studia z Przyszłością - Gala 16 marca

16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.   W finale Programu, który służy ewaluowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków i koncepcji studiów na polskich uczelniach, wzięli udział reprezentanci środowiska akademickiego z całego kraju: rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, jak również naukowcy zajmujący się problematyką jakości i innowacyjności kształcenia. Gośćmi Honorowymi uroczystości byli wybitni specjaliści w dziedzinie rynku pracy: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prof. Jan Wojtyła, były Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Certyfikatami „Studia z Przyszłością” Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. - Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji – mówił podczas Gali prof. Dariusz Rott, członek Komisji Programu „Studia z Przyszłością”, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   Szczegółowa relacja z Gali dostępna jest na stronie Programu "Studia z Przyszłością" - kliknij! >>

Konferencja: Akredytacja w szkolnictwie wyższym

15 grudnia 2015 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki". Wzięli w niej udział członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz najwybitniejsi polscy naukowcy zajmujący się problematyką jakości kształcenia. Konferencja służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli: prof. Józef Rogowski, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA, były Przewodniczący PKA, prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki i prof. Paweł Chmielnicki - członkowie PKA, prof. Stanisław Kondracki, ekspert PKA, dr Anita Zarzycka, prodziekan wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego oraz mgr Agata Wroczyńska, kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję, w imieniu organizatorów otworzyli: prof. Krystyna Iglicka-Okólska, JM Rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Dariusz Rott, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz mgr Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji.   W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania na uczelniach wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, zasad ocen programowych i instytucjonalnych dokonywanych przez PKA, zasad potwierdzania efektów kształcenia zdobytych poza szkolnictwem wyższym czy metod ewaluacji jakości nauczania.   – Staraliśmy się przekazać uczelniom wiedzę, w jaki sposób efektywnie wdrażać założenia Krajowych Ram Kwalifikacji, doskonalić wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia oraz skutecznie zarządzać uczelnią i procesami dydaktycznymi, w duchu „kultury jakości” - wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk z Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. –W trakcie obrad przedstawiane zostały zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów, omówiono dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz wskazano konkretne rozwiązania w zakresie projektowania i wdrażania w praktyce wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. Odbyła się też szeroka, żywa dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – mówi Kaczmarczyk.   Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Edukacji Praktycznej „Meritum” oraz Uczelnię Łazarskiego. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i odbywa się zawsze pod koniec roku. Kolejna edycja konferencji planowana jest na listopad 2016 roku.   >>

BAIT z dofinansowaniem Fundacji

W dniach 16 listopada – 11 grudnia 2015 roku w Krakowie odbędzie się BEST Automatics & IT Festival (BAIT). Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków, jest projektem skierowanym do miłośników automatyki, informatyki, nowoczesnych technologii i entuzjastów wirtualnej rozrywki. Jednym ze sponsorów Festiwalu została Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   BEST Automatics & IT Festival składa się z trzech części: Turnieju Robotów Mobilnych budowanych z klocków LEGO MINDSTORMS, Turnieju Gier Komputerowych, podczas którego uczestnicy mają okazję spróbować swoich sił w grach takich jak Quake Live, LoL czy Starcraft oraz Festiwalu IT- wydarzenia bogatego w wykłady, warsztaty i pokazy związane z tematyką IT i robotyki.   Rejestracja na turnieje robotów, a także gier komputerowych, potrwa do 16 listopada. 18 listopada mają odbyć się eliminacje do Turnieju Robotów, które będą budowane z klocków LEGO MINDSTORMS. Ci, którzy eliminacje przejdą, będą mogli wziąć udział w 3-dniowych warsztatach (odbędą się one 21, 22 i 28 listopada), podczas których zaprogramują swoje roboty. Finał turnieju przewidziany jest na 29 listopada.   Festiwal IT odbędzie się z kolei 5 i 6 grudnia. Będzie można wtedy wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez firmy Ericpol i UBS, AON Hewitt, wykładach tematycznych i pokazach związanych z informatyką, automatyką i nowoczesnymi technologiami.   Organizator Festiwalu - BEST (Board of European Students of Technology) - jest międzynarodową apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą studentów z 95 renomowanych uczelni technicznych w 33 europejskich krajach. W Polsce ma swoje siedziby w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu oraz Krakowie. Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków działa na AGH od 19 lat. W jego skład wchodzi ok. 70 osób. >>

Sesja Selekcyjna EYP Poland

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dofinansowała 12. Sesję Selekcyjną EYP Poland, która odbyła się z początkiem września br. we Wrocławiu. Wydarzenie, mające charakter interaktywnej symulacji prac Parlamentu Europejskiego, zgromadziło ponad 100 uczestników z całej Polski wraz z nauczycielami oraz dwie delegacje zagraniczne z Czech i Serbii. Ponadto w Sesji udział wzięło wielu zagranicznych gości w rolach przewodniczących komisji, dziennikarzy sesyjnych oraz członków jury, wybierających delegatów na sesje zagraniczne. Obradom przewodniczyła Dorothea Weber z Niemiec.   12. Sesja Selekcyjna objęła wszystkie standardowe elementy sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży, tj.  część integracyjną, pracę w komisjach oraz walne zgromadzenie. Także program wieczorny, w którego skład weszły m.in. eurovillage oraz city game, pozwolił na wymianę międzykulturową oraz poznawanie europejskich wartości w praktyce.   12. Sesja Selekcyjna zorganizowana została przez Europejski Parlament Młodzieży (ang. European Youth Parliament – EYP) - platformę edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. EYP działa od 1987 r. jako niezależna i ponadpartyjna organizacja non-profit.   Celem corocznej polskiej Sesji Selekcyjnej jest wyłonienie delegatów na Sesje Międzynarodowe. Na 80. Sesję Międzynarodową w Lipsku już w listopadzie pojadą Katarzyna Biziuk, Patrycja Gliwka, Michał Karbownik, Hugon Oziewicz oraz delegacja z Liceum Akademickiego w Toruniu w składzie Karolina Jankowska, Brian Camacho, Zuzanna Nowak i Milena Wilbrandt. Podczas 81. Sesji Międzynarodowej w Dublinie oraz Belfaście EYP Poland reprezentować będą Wiktor Danel, Jan Szeląg, Gabriela Motyka, Michał Szpunar, Kamila Giec, Jan Adamski, Maciej Dragula oraz Karolina Liszewska. Oprócz tego uczestnicy otrzymali możliwość wzięcia udziału w kolejnych dwóch sesjach odbywających się za granicą. Na niemiecką Sesję Selekcyjną w Lübeck wybrani zostali Justyna Rojek, Jakub Matyjaszczyk, Anna Ścigalska, Karina Jankowska, Maciej Mańka, Marcel Bielówka, Małgorzata Majczak i Karol Szybist. Natomiast prawo do udziału w austriackiej Sesji Regionalnej w Graz otrzymali Maria Tymańska, Michał Skwarek, Jakub Filipek oraz Jagoda Kochan.   -Cieszę się, że Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego mogła, już po raz kolejny, wesprzeć organizację tej ważnej i potrzebnej młodzieżowej inicjatywy. Sesje Selekcyjne i inne działania podejmowane przez EYP Poland to znakomite lekcje wiedzy o Unii Europejskiej oraz kuźnia postaw proeuropejskich u młodych ludzi – mówi Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji. >>

Uroczysta Gala Finałowa „Samorządowy Lider Edukacji”

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji  Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji”. -Po raz kolejny spotykamy się dziś w gronie działaczy i menedżerów samorządowych z całej Polski, którzy swoją pracą udowadniają, że kwestie rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności w oświacie mogą stanowić priorytet w zarządzaniu publicznym na poziomie lokalnym. Są dzisiaj z nami liderzy lokalni kreujący politykę edukacyjną w swoich małych ojczyznach w taki sposób, by wciąż stawiać na kreatywność, innowacyjność, wykazywać się odwagą strategiczną, wdrażać rozwiązania nieszablonowe, nierzadko unikalne w skali kraju – tymi słowami powitał zgromadzonych na uroczystości prowadzący Galę prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i rektor sosnowieckiej Wyższej Szkoły Humanitas.   aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa     Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Jego cele to identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie pracujący na najlepszych polskich uczelniach, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego. Komisja Certyfikacyjna pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, do 2013 roku członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zasiadają w niej m.in. prof. Krzysztof Czekaj (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Maciej Mitręga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Zbigniew Widera (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Piotr Wilczek (Uniwersytet Warszawski), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) i Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).   -Polityka oświatowa samorządów uczestniczących w Programie poddawana jest szczegółowej analizie Komisji. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około trzech miesięcy. W tym czasie eksperci zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami nauczania w szkołach prowadzonych przez samorząd, opiniami środowisk lokalnych, stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej samorządu – wylicza Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.   –Każda gmina czy powiat biorący udział w Programie uzyskuje szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w formie recenzji przygotowanej przez Komisję. Taki dokument zawiera najważniejsze wnioski z certyfikacji i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komisji. Jest dla nas bowiem bardzo ważne, aby poza efektami promocyjnymi Program „Samorządowy Lider Edukacji” dawał polskim gminom i powiatom również korzyści projakościowe. Taka jest bowiem idea akredytacji. Wiemy, że bardzo wiele samorządów wprowadza rozwiązania i modyfikacje proponowane przez naszych ekspertów, co realnie podnosi jakość edukacji w dłuższej perspektywie  – dodaje Kaczmarczyk.   W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski. –Poziom uczestników naszego Programu z roku na rok rośnie, ale rosną również wymagania Komisji Certyfikacyjnej. Lokalną politykę oświatową można uprawiać na dwa sposoby. Sposób pierwszy to realizowanie ustawowego minimum, standardu wynikającego z przepisów prawa. Można nie wychodzić poza teren limitowany przepisami prawa i być jednym z wielu samorządów realizujących w sposób zaledwie poprawny to, co zadekretował ustawodawca. Ale można także pójść własną drogą i obowiązki ustawowe twórczo uzupełnić oryginalnymi pomysłami oświatowymi, własnymi rozwiązaniami „szytymi na miarę” danego miasta czy powiatu. Można robić znacznie więcej niż nakazuje ustawa. I nie chodzi tutaj jedynie o skalę dopłat do subwencji oświatowej, choć i to ma bardzo istotne znaczenie. Chodzi przede wszystkim o kreatywność, pomysłowość, odwagę we wdrażaniu autorskich pomysłów w dziedzinie polityki oświatowej. Cieszy nas, że takich właśnie samorządów jest w Polsce coraz więcej – przekonuje Przemysław Ruta, sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.   Prof. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej podkreślał, jak istotne jest to, by samorządy rozumiały, że nowoczesna, twórcza polityka oświatowa na poziomie lokalnym służy rozwojowi kapitału społecznego, rozwojowi rynku pracy, progresowi gospodarczemu czy wzrostowi poziomu innowacyjności. -Samorządy, które potrafią słuchać głosu środowisk oświatowych i samych uczniów, potrafią budować mosty pomiędzy edukacją a rynkiem pracy, rozumieją potrzebę wspierania nauki, inwestują w rozmaite formy kształcenia praktycznego czy zarządzania talentami i doskonale wiedzą, że ma to bezpośrednie przełożenie na dynamikę rozwoju miasta czy regionu – mówił w trakcie Gali Finałowej prof. Dariusz Rott.   W Programie, poza Znakiem Jakości "Samorządowy Lider Edukacji" gminy, powiaty i województwa mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. Otrzymują go te samorządy, które  w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. W tym roku Statuetki „Primus” trafiły do: Gminy Kleszczewo, Gminy Łazy, Gminy Orzesze, Gminy Swarzędz, Gminy Śrem, Gminy Zelów, Miasta Bieruń, Miasta Brzeg, Miasta Czeladź, Miasta Garwolin, Miasta Legionowo, Miasta Ożarów Mazowiecki, Miasta Sandomierz, Miasta Skierniewice, Miasta Sochaczew, Powiatu Augustowskiego i Powiatu Kwidzyńskiego.   Organizatorzy honorują ponadto menadżerów akredytowanych JST (wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków województw) wykazujących się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju w swoich jednostkach nowoczesnej edukacji, przyznając im nagrody specjalne - Statuetki "Mecenas Wiedzy". W V edycji Programu uhonorowano w ten sposób: Krzysztofa Fabera, Starostę Nowotarskiego, Adam Jaskulskiego, Wójta Gminy Świdnica, Jacka Karnowskiego, Prezydenta Sopotu, Arkadiusza Kosińskiego, Burmistrza Brwinowa, Artura Kozioła, Burmistrza Wieliczki, Andrzeja Pietrasika, Burmistrza Płońska, Mariusza Rogę, Starostę Słupeckiego, Jana Smarducha, Wójta Gminy Nowy Targ, Dariusza Waleśkiewicza, Wójta Gminy Wicko oraz Dariusza Antoniego Zielińskiego, Burmistrza Góry Kalwarii.   Samorządy, które po raz czwarty uzyskują certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, otrzymają z urzędu prestiżowy, Srebrny Certyfikat, a gminy i powiaty nagrodzone po raz szósty – Certyfikat Złoty. Złote Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” po raz pierwszy przyznane zostaną w przyszłym roku, natomiast w roku bieżącym część laureatów odebrała Statuetki Srebrne. Były to następujące samorządy: Gmina Górno, Gmina Kozienice, Gmina Lesznowola, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Świdnica, Gmina Wicko, Miasto Bieruń, Miasto Płońsk. -To ważne wyróżnienie pokazujące, że samorząd nim uhonorowany utrzymuje wysoki poziom polityki oświatowej przez dłuższy czas, a wprowadzone rozwiązania edukacyjne, wysoko ocenione w jednej edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, są trwałe i systemowe – argumentuje prof. Michał Kaczmarczyk, który w trakcie Gali wręczał Statuetki Srebrne.   Tegoroczna edycja Programu miała charakter szczególny – z okazji 25-lecia samorządności w Polsce Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała wybranym uczestnikom Programu „Samorządowy Lider Edukacji” wyróżnienia nadzwyczajne - Laury 25-lecia „Złoty Kaganek Wolności”, ustanowione specjalnie z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Wyróżnienia te wręczone zostały prezydentom miast, wójtom, burmistrzom, starostom i marszałkom województw posiadającym szczególne zasługi w procesie demokratyzowania polskiego sektora edukacyjnego po 1989 roku i upowszechniania w środowisku oświatowym idei wolności i pluralizmu. Laury 25-lecia „Złote Kaganki Wolności” trafiły do rąk: Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tomasza Andrukiewicza, Prezydenta Ełku, Rafała Bruskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Waldemara Stupałkowskiego, Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, dr Krzysztofa Żuka, Prezydenta Lublina oraz Bogusława Waksmundzkiego, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego.   W trakcie Gali Finałowej na Uniwersytecie Wrocławskim wręczono jeszcze jedno wyróżnienie - Nagrodę Specjalną Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznawaną jednostkom samorządu terytorialnego, które wykazały największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. To szczególne wyróżnienie, któremu towarzyszyła złota statuetka „Wiktorii”, otrzymały:  Gmina Górno, Gmina Niemce, Gmina Tarczyn, Gmina Kozienice, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Krosno, Gmina Lesznowola oraz Miasto Ostrów Wielkopolski.   W Gali Finałowej V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” wzięło udział blisko 200 osób – reprezentantów środowisk samorządowych, naukowych, oświatowych i gospodarczych z całej Polski. Uroczystość zwieńczył znakomity wykład Ewy Dumkiewicz-Sprawki, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina pt. „Nowoczesna edukacja – nowoczesne miasto”, w toku którego zaprezentowane zostały m.in. innowacyjne rozwiązania oświatowe od lat z powodzeniem wdrażane w lubelskim samorządzie.   Kolejna, VI edycja Programu „Samorządowy Lider Edukacji” rozpocznie się wiosną 2016 roku.   >>

Konferencja "Akredytacja w szkolnictwie wyższym"

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zapraszają do udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki". Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2015 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Konferencja będzie służyła upowszechnianiu wiedzy na temat zasad i narzędzi zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz wymogów, jakie należy spełnić, przygotowując się do akredytacji zewnętrznej (obligatoryjnej, np. akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej – programowej i instytucjonalnej lub fakultatywnej, np. środowiskowej). Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli m.in. prof. Józef Rogowski, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej PKA, były Przewodniczący PKA oraz prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki i prof. Paweł Chmielnicki - członkowie PKA. W charakterze prelegentów w konferencji wezmą udział wybitni eksperci znający problematykę akredytacyjną oraz specjaliści ds. jakości kształcenia najlepszych polskich uczelni (w tym uczelni uhonorowanych oceną wyróżniającą PKA). W trakcie obrad odbędą się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i zasad oceny jakości kształcenia.Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.     Dokumenty do pobrania:   -Program Konferencji - kliknij!   -Zgłoszenie udziału - kliknij!   -Folder informacyjny - kliknij!   -Informacje organizacyjne - kliknij!     Cele Konferencji: - propagowanie dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach, - upowszechnianie wiedzy na temat zasad i kryteriów akredytacji zewnętrznych, w tym akredytacji programowej i instytucjonalnej PKA; - rozwijanie umiejętności zarządzania procesami zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, - stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń związanych z wdrażaniem na uczelniach procedur zapewniania jakości kształcenia.     Konferencja pozwoli uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę: -  jak przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne; - jak efektywnie wdrożyć założenia Krajowych Ram Kwalifikacji i zarządzać jakością kształcenia zgodnie z aktualnymi wymogami, - jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia; - jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, - jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.     W trakcie konferencji: - przedstawiane będą zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej; - zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną; - przedstawione będą konkretne rozwiązania w zakresie projektowania i wdrażania w praktyce wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia; - odbędzie się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym; - prelegenci skoncentrują się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.     Regulamin konferencji - kliknij!   Kontakt z organizatorami - kliknij!     Dodatkowe informacje:   tel. +48 32 747-26-03 tel. kom. +48 607-035-169 e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl >>
Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.