Akredytacja i ocena jakości kształcenia po 1 X 2018

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Akademią Edukacji Praktycznej „Meritum”, zorganizowała VIII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie ustawy 2.0". Konferencja odbyła się 12 grudnia 2018 r. w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

 

Szkolnictwo wyższe ulega obecnie kolejnej rewolucji związanej z wejściem w życzie Konstytucji dla Nauki, zwanej również Ustawą 2:0. Wprowadzone nową ustawą zmiany w znacznej mierze odnoszą się do kwestii warunków prowadzenia studiów, wymagań kadrowych, zapewniania jakości kształcenia i oceny tej jakości przez instytucje akredytacyjne. Nasza konferencja, jak co roku, pozwoliła zapoznać się z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego oraz aktualnymi kryteriami i zasadami oceny jakości kształcenia na uczelniach. Referaty wygłosili wybitni eksperci - praktycy, którzy zdobywali wiedzę na temat jakości kształcenia, m.in. pracując w komisjach akredytacyjnych.


 

Dodatkowe informacje i materiały do pobrania:


-Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów - kliknij!


-Zgłoszenie udziału - kliknij!


-Informacje organizacyjne - kliknij!


 

O Programie Konferencji:

 

W trakcie obrad odbyły się panele umożliwiające zadawanie pytań i bezpośrednią dyskusję z ekspertami na temat akredytacji uczelni i zapewniania jakości kształcenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnych przepisów.

 

Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli uczelni przygotowujących się do akredytacji zewnętrznej, pełnomocników/ zespołów ds. jakości kształcenia oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania procesami dydaktycznymi w szkolnictwie wyższym.

 

Konferencja pozwoliła uczestnikom zdobyć PRAKTYCZNĄ wiedzę:

 

-  jak, po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, przygotować się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych organizacji akredytujących i spełnić kryteria akredytacyjne;

- jak doskonalić wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi;

- jak zapewnić zgodność koncepcji i programów kształcenia z przepisami nowego prawa o szkolnictwie wyższym,

- jak skutecznie zarządzać  uczelnią i procesami dydaktycznymi w aktualnych warunkach prawnych.

 

 

W trakcie konferencji:

 

-Przedstawione były aktualne kierunki zmian w zasadach akredytacji, w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki;

 

-Przedstawione zostały kryteria oceny stosowane przez komisje akredytacyjne: państwową oraz środowiskowe;

 

-Przedstawiane zostały zagadnienia praktyczne dotyczące zasad akredytacji kierunku studiów/jednostki organizacyjnej uczelni oraz przygotowania jednostki do akredytacji zewnętrznej;

 

-Zaprezentowano dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości kształcenia na uczelniach najwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytacyjną;

 

-Przedstawiono nieprawidłowości w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań poddawanych ocenie w toku akredytacji;

 

-Odbyła się dyskusja z udziałem praktyków - ekspertów zajmujących się działalnością akredytacyjną oraz zarządzaniem dydaktyką i zapewnianiem jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym;

 

-Prelegenci skoncentrowali się na zagadnieniach aktualnych i ważnych z punktu widzenia interesu uczelni przygotowujących się do akredytacji.

 

Regulamin konferencji - kliknij!

 

Kontakt z organizatorami - kliknij!

 

 

Dodatkowe informacje:

 

tel. +48 32 747-26-03

tel. kom. +48 607-035-169

e-mail: akredytacja@fundacja-edu.eu

 

*Prezentowane na konferencji rozwiązania i wygłaszane tezy nie mogą być traktowane jako "oficjalne" i autoryzowane stanowisko PKA, gdyż Komisja, jako organ kolegialny, może wyrażać takie stanowiska wyłącznie w formie uchwał i tylko w ramach przewidzianych prawem procedur, np. po przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia w konkretnej jednostce, względnie na szkoleniach organizowanych przez siebie. Prezentowane na konferencji opinie, poglądy i rekomendacje należy traktować wyłącznie jako stanowiska danych ekspertów. Spostrzeżenia te są jednak formułowane w oparciu o bogate doświadczenie i dorobek referentów, w tym dorobek akredytacyjny.

 

Wróć

Fundacja Rozwoju Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego

 

ul. Warszawska 1 lok. 9

41-200 Sosnowiec

 

tel. 32 747-26-03

kom. 607-035-169

 

KRS: 0000370947
NIP: 6443475030
REGON: 241801182

Rok założenia: 2010

Organ nadzoru:

Patron projektu:

 
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Warszawska 1/9, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 /32/ 747-26-03, biuro@fundacja-edukacja.org.pl

Odwiedzając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby pliki cookies nie były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki.